Koulutus 2023 yhteishaku

KOULUTUS 2023 Yhteishaku | Perustutkinnot | Tuva-koulutus kktavastia.fi Tulevaisuuden tekijät Tavastiasta

2 TERVETULOA OPISKELEMAAN TULEVAISUUDEN TEKIJÄKSI Toivottavasti löydät tästä esitteestä kipinän tulevaisuutesi ammattiin! Esitteessä on Ammatti- opisto Tavastian yhteishaussa oleva koulutustarjonta tiivistetysti sekä ohjeita hakemiseen ja myös opiskeluun. Löydät yksityiskohtaisemmat tiedot koulutuksistamme osoitteesta: kktavastia.fi. On monta erilaista tapaa hakeutua koulutukseen Ammattiopisto Tavastiaan. Kevään 2023 yhteishaussa Tavastiassa on tarjolla perusopetuksen päättäville ja muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville 16 ammatillista perustutkintoa ja niihin liittyviä lukuisia osaamisaloja. Perusopetuksen päättänyt voi hakea myös tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutukseen eli TUVA-koulutukseen. Jatkuvassa haussa voivat hakea kaikki halukkaat, mutta erityisesti se on tarkoitettu aiemmin toisen asteen tutkinnon suorittaneille, aikaisemmat opinnot keskeyttäneille, ylioppilaille ja työelämässä oleville. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan tutkintoja ympäri vuoden. Osassa tutkinnoista on hakuajat, joita on vuoden aikana viisi. Osa tutkinnoista on haussa jatkuvasti. Jatkuvassa haussa on mahdollista hakea myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin perustutkinnon suorittamisen jälkeen. Tavastian ohjattu haku voi olla sopiva sinulle, joka tarvitset tietoa ja ohjausta eikä yhteishausta tai jatkuvasta hausta löydy sopivaa vaihtoehtoa. Ohjattu haku alkaa yhteydenotosta Tavastian Ohjauspisteeseen, jossa sinua neuvovat opinto-ohjaajat ja uraohjaajat. Alkutilanteesi ja mahdollisuuteesi eri hakumenettelyihin selvitetään. Ohjattu haku voi olla oikea hakuväylä esimerkiksi aikaisemmin opintonsa keskeyttäneelle. Ammattiopisto Tavastia on monialainen oppi- laitos, jossa pääset opiskelun aikana tutustumaan eri ammatteihin opiskeleviin nuoriin ja aikuisiin. Meillä on yhtenäinen kampusalue Hämeenlinnan Hattelmalantiellä ja opetusta myös muissa pisteissä Hämeenlinnassa, Janakkalassa ja Urjalassa. Kaikki tutkinnot voi suorittaa myös oppi- sopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen työsopimukseen. Oppisopimuksen voi solmia koko tutkintoon tai vaikka vain yhteen tutkinnon osaan opintojen aikana tai opintojen loppuvaiheessa. Jos sinulla on työpaikka tai tieto oppisopimustyöpaikasta, voit ottaa yhteyttä Tavastian Ohjauspisteeseen jo ennen hakuaikaa tai opintojen alkua. Haluamme tarjota sinulle Tavastiassa yksilöllisen polun, johon sisältyy paljon valinnan mahdollisuuksia sekä tarvitsemaasi tukea ja ohjausta. Selvitämme myös aiemmin hankitun osaamisesi. Osaava opetushenkilöstömme ja moniammatillinen opiskelijapalveluhenkilöstömme tukevat sinua matkallasi kohti tutkintoa. Haluamme tukea sinua myös valmistumisesi jälkeen työllistymisessä ja jatko-opintoihin hakeutumisessa. Tervetuloa opiskelemaan Tavastiaan! Tietoa hakemisesta kktavastia.fi opintopolku.fi

3 MITÄ JOS HAKISIT TOISEN ASTEEN YHTEISHAUSSA TAVASTIAAN? Sinä voit hakea, jos: • päätät peruskoulun keväällä 2023 • olet suorittanut peruskoulun aikaisemmin, eikä sinulla ole vielä toisen asteen kolutusta • haet yhteishakuun liittyvässä harkintaan perustuvassa haussa ulkomaalaisella todistuksella tai peruskoulusi on jäänyt aikanaan syystä tai toisesta kesken Syksyllä 2023 alkavaan koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. KIINNOSTAAKO KAKSOISTUTKINTO? Kaksoistutkinto tarkoittaa ammatillisen perus- tutkinnon ja ylioppilastutkinnon opiskelua yhtä aikaa. Opintopolun hakemuksessa sinulta kysytään alustavasti kiinnostusta kaksoistutkintoon niissä perustutkinnoissa, joissa oppilaitos tämän mahdollisuuden tarjoaa. KaksoistutHakuaika on 21.2.– 21.3.2023 kintolaisten opiskelijavalinnoissa huomioidaan kummankin koulutusmuodon opiskelijaksi ottamisen valintaperusteet. Jos sinua kiinnostaa kaksoistutkinto, haet ensin yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon. Jos sinut valitaan perustutkintoon, lopullinen valinta kaksoistutkintoon tehdään opintojen alussa, kun kelpoisuus on selvitetty. Tavastiassa alin hyväksyttävä peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo koulutuskuntayhtymän lukioihin ja kaksoistutkintoon on 7.

4 PÄÄSYKOKEET YHTEISHAUSSA Ammattiopisto Tavastia järjestää pääsykokeet sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (lähihoitaja ja perustason ensihoitaja) sekä hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnossa. Muissa yhteishaussa mukana olevissa koulutuksissa ei ole pääsykokeita. Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnossa pääsykokeen pisteet lisätään hakijan muihin pisteisiin. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (lähihoitaja) hakija voidaan pääsykokeen perusteella hylätä, jos pääsykokeen pistemäärä on nolla, vaikka hakijan muut pisteet voisivat riittää valintaan. Perustason ensihoidon opiskelijavalinta tehdään ainoastaan pääsykokeen perusteella. Hakijoilta, joiden äidinkieli on muu kuin suomen kieli, edellytetään opetuskielen riittävää osaamista. Riittävä kielitaito voidaan testata suomen kielen kokeella. Yleinen koulumenestys 1–16 p. Ensimmäinen hakutoive, jos se on ammatillinen perustutkinto 2 p. Pääsy- ja soveltuvuuskokeet 0–10 p. Painotettavat arvosanat 1– 8 p. Hakuvuonna tai sitä edellisenä: peruskoulu tai esim. TUVA 6 p. VALINTAPISTEIDEN MUODOSTUMINEN

5 MITEN HAKIJAN PISTEET MUODOSTUVAT? Ammatillisten perustutkintojen valintapisteet muodostuvat monesta eri tekijästä kuten peruskoulun päättötodistuksen keskiarvosta, painotettavista arvosanoista, jotka ovat taito- ja taideaineita sekä siitä, haetko perusopetuksesta suoraan toiselle asteelle. Ensimmäisestä hakutoiveesta saat lisäpisteitä, silloin kun haku- toive on ammatillinen perustutkinto. HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin myös harkinnan perusteella painavista syistä. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan syitä voivat olla: • oppimisvaikeudet • sosiaaliset syyt • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet • tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito Hakijan koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista arvioidaan harkintaa perustuvassa valinnassa. Hakijan, huoltajan tai lähettävän koulun tulee toimittaa riittävät dokumentit oppilaitokselle syistä, joihin harkintaan perustuvassa haussa vedotaan. Yksilöllistetyt arvosanat äidinkielessä ja matematiikassa/harkintaan perustuva haku ja valinta Jos hakijalla on perusopetuksen päättötodistuksessa yksilöllistetty arvosana sekä äidinkielessä että matematiikassa, hakijan hakemus muuttuu ammatillisten perustutkintojen osalta automaattisesti harkintaan perustuvaksi hakemukseksi. Oppilaitos arvioi hakijan edellytykset suoriutua opinnoista. Hakija ei ole mukana ns. normaalissa yhteishaussa. MILLOIN SAA TIEDON OPISKELIJAVALINNASTA? Yhteishaussa hakeneet saavat tiedon opiskelija- valinnasta aikaisintaan 15.6.2023. Saat tiedon sähköpostiisi Opetushallitukselta ja myös kirjeen Ammattiopisto Tavastiasta. Muistathan ottaa opiskelupaikan vastaan viimeistään 29.6.2023. OHJAUSPISTE PALVELEE Lisätietoja hakemisesta ja koulutusmahdollisuuksista saat Tavastian Ohjauspisteestä Hattelmalantie 8, A-rakennus, 2. krs Avoinna ma–pe klo 9–15 puh. 03 6581 500 ohjauspiste@kktavastia.fi kktavastia.fi/ammattiopisto

6 PERUSTUTKINNOT Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto jakaantuu ammatillisiin ja yhteisiin opintoihin. Kaikkiin tutkintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Käytännön työelämässä osoitat osaamisesi näytöillä. Perustutkinnon suorittaminen kestää yleensä noin kolme vuotta. Jokaiselle laaditaan AJONEUVOALAN PERUSTUTKINTO Ajoneuvotekniikan osaamisala Automekaanikko Oletko kiinnostunut automekaanikon työstä autoalalla? Koulutuksessa opit määrittelemään yleisimmät autoissa esiintyvät viat ja korjaamaan ne. Osaat tehdä autokaluston tarvitsemat huollot ja pitää kaluston kunnossa. Automekaanikkona työllistyt autokorjaamoiden erilaisiin työtehtäviin. Vauriokorjauksen osaamisala Autokorimekaanikko Koulutuksessa opit huolto-, korjaus-, pintavaurio-, mittaus- ja korivauriotöitä. Valinnaisten tutkinnon osien avulla laajennat erityisosaamistasi esimerkiksi automaalaukseen, auton turvalaitteisiin tai korin sähkövarusteiden korjaamiseen. Autokorimekaanikkona työskentelet autoliikkeiden korikorjaamoissa, automaalaamoissa, toimit itsenäisenä yrittäjänä tai autoteollisuudessa. YHTEISHAKU Aloituspaikat 44 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavat tutkinnon osat, työelämässä oppiminen ja koulutuksen kesto. Perustutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin esim. alan ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin. Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammatti- korkeakouluihin sekä yliopistoihin.

7 Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp • Pakolliset tutkinnon osat • Osaamisaloittain eriytyvät tutkinnon osat • Valinnaiset tutkinnon osat Perustutkinto 180 osp + Yhteiset tutkinnon osat (YTO) 35 osp • Pakolliset osaamistavoitteet 26 osp • Valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

8 YHTEISHAKU Aloituspaikat 16 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. Pääsykoe 24.4.2023. ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Leipomoalan osaamisala Leipuri-kondiittori Koulutuksessa saat valmiudet ammattimaiseen leivontaan ja peruskonditoriatuotteiden valmistamiseen. Opiskelussa korostuvat hygieniaosaaminen, asiakaspalvelu ja työturvallisuusasiat. Leipuri-kondiittorin vahvuuksia ovat myös luovuus, kädentaidot ja hyvä fyysinen kunto. Oppimisympäristönä toimii oppilaitoksen oma leipomo ja konditoria. HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kampaajatyön osaamisala Kampaaja Kampaajan koulutuksessa opiskelet asiakkaiden hiusten hoitoa ja muotoilua erilaisten menetelmien, välineiden ja kosmeettisten aineiden avulla. Lisäksi suunnittelet erilaisia tyylejä, ehostat asiakkaita sekä hoidat käsiä ja opastat asiakasta hiusten ja hiuspohjan kotihoidossa. Kampaajana keskityt naisasiakkaiden palvelemiseen. Kampaajana teet asiakaspalvelua ja ohjausta työntekijänä tai yrittäjänä kampaamoissa. Voit myös työskennellä hiustenhoitotuotteiden myynnin parissa. YHTEISHAKU Aloituspaikat 16 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. Parturityön osaamisala Parturi Parturin koulutuksessa opiskelet asiakkaiden hiusten sekä parran hoitoa ja muotoilua erilaisten menetelmien, välineiden ja kosmeettisten aineiden avulla. Osaat suunnitella erilaisia tyylejä sekä hoitaa käsiä ja opastaa asiakasta parran, hiusten ja hiuspohjan kotihoidossa. Parturina keskityt miesasiakkaiden palvelemiseen. Parturina teet asiakaspalvelua ja ohjausta työntekijänä tai yrittäjänä parturiliikkeessä. Voit työskennellä myös hiusten- ja parranhoitotuotteiden myynnin parissa. Leipuri-kondiittorina työskentelet mm. leipomossa, kahvila-konditoriassa, paistopisteessä, kahvilassa ja ravintolassa.

9 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tuotantotekniikan osaamisala Koneistaja Koulutuksessa opit valmistamaan koneistamalla erilaisia koneen osia yksittäiskappaleina ja sarjatuotantona sekä tekemään niihin liittyviä mittauksia sekä esivalmistelu- ja jälkikäsittelytöitä. Osaat käyttää koneistajan työssä tarvittavia ohjelmistoja, koneita, laitteita ja materiaaleja. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella 3D-mallinnusta ja mittausta. Työ on käytännönläheistä ja vaatii riittävää fyysistä kuntoa. Koneistajana työskentelet teknologia- alan eri työtehtävissä. Levyseppähitsaaja Koulutuksessa opit valmistamaan erilaisia teräsrakenteita ja levykappaleitamoderneilla valmistus- ja hitsausmenetelmillä sekä tekemään niihin liittyviä mittauksia, esivalmistelu- ja jälkikäsittelytöitä. Osaat käyttää levyseppähitsaajan työssä tarvittavia koneita, laitteita ja materiaaleja. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella 3D-mallinnusta ja mittausta. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa hitsaajan pätevyyskokeita. Työ on käytännönläheistä ja vaatii hyvää fyysistä peruskuntoa. Levyseppähitsaajana työskentelet teknologia- alan eri työtehtävissä. YHTEISHAKU Aloituspaikat 38 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO Merkonomi Oletko kiinnostunut bisnesmaailmasta ja talou- desta? Merkonomin koulutus sopii sinulle, jos pidät työskentelystä ihmisten kanssa. Opiskelet mm. asiakaspalveluosaamista, liiketoimintaa, yrittäjyyttä, taloushallintoa, työelämätaitoja, bisnesalan matematiikkaa ja kieliopintoja. Voit valita opintoihisi esimerkiksi myyntiä, markkinointiviestintää, tapahtumatuotantoa ja media- osaamista. Merkonomina voit työskennellä kaupan ja palvelualojen yrityksissä asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, yritysten sekä organisaatioiden taloushallinnon töissä tai yrittäjänä. Työpaikkasi voi löytyä isännöinti- tai tilitoimistosta tai uudemmilta aloilta, kuten sähköisestä kaupankäynnistä sekä tapahtumatuotannosta.

10 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen osaamisala Linja-autonkuljettaja Koulutuksessa opiskelet mm. kuljetusalan perustason ammattipätevyyden sekä linja-auton tavarankuljetuksen hallintaa ja linja-autonkuljetuksia. Koulutuksen jälkeen sinulla on linja-auton ajokortti sekä henkilöliikenteen perustason ammattipätevyyskoulutus. Linja-autonkuljettajana työllistyt kuljetustehtäviin toisen palveluksessa tai lisäkoulutuksen jälkeen kuljetusalan yrittäjänä. Opiskelusi tapahtuu pääasiassa osoitteessa Koljalantie 7, Turenki. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Koulutuksessa opiskelet mm. kuljetusalan perustason ammattipätevyyden sekä kuorma- auton tavarankuljetusten hallintaa ja yhdistelmäajoneuvokuljetuksia. Ymmärrät myös asiakaspalvelun, yrittäjyyden ja tietojenkäsittelyn tärkeyden työssäsi. Koulutuksesta saat yhdistelmäajoneuvon ajokorttikoulutuksen ja ammattipätevyyden toimia kuljettajana. Suoritat myös vaarallisten aineiden ajoluvan (ADR). Valmistuttuasi sinulla on osaamista ajoneuvotekniikasta, kuljetustekniikasta ja varastoinnista. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana työskentelet esimerkiksi yhdistelmäajoneuvon kuljettajana tai vaarallisten aineiden kuljettajana. Opiskelusi tapahtuu pääasiassa osoitteessa Koljalantie 7, Turenki. Kuljetuspalvelujen osaamisalalla on erityisiä terveydentilavaatimuksia, jolloin hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilastaan hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. Lisätietoja kktavastia.fi -> Ammattiopisto Tavastia -> tule opiskelijaksi -> yhteishaku -> terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset. YHTEISHAKU Aloituspaikat 40

11 Sisälogistiikan osaamisala Palvelulogistiikkatyöntekijä Koulutuksessa tutustut varaston eri työvaiheisiin, tarvittavaan tietotekniikkaan sekä työkoneisiin. Harjoittelet työssä tarvittavien lastaustyökoneiden käyttöä. Opiskelun aikana suoritetaan B-ajokortti. Oppimisympäristönä toimii koko koulutuskuntayhtymää palveleva keskusvarasto, jossa harjoitellaan mm. tavaran vastaanottoa ja keräilyä sekä jakelukuljetuksia asiakkaille. Keskusvarastossa toimitaan sähköisessä varastomaailmassa nettikauppaympäristössä. Opiskelusi tapahtuu pääasiassa osoitteessa Koljalantie 7, Turenki. Palvelulogistiikkatyöntekijänä työskentelet logistiikka-alan yrityksessä. Työllisyysmahdollisuudet ovat hyvät, koska Hämeenlinnan alueelle on keskittynyt logistiikka-alan suuria yrityksiä. MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen osaamisala Matkailupalvelujen tuottaja Koulutuksessa opit palvelemaan asiakkaita matkailualan eri yrityksissä ja toimintaympäristöissä. Opinnoissa suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia ja muita ohjelmapalveluja esimerkiksi kulttuuri-, kaupunki-, hyvinvointi- ja luontomatkailuun. Opit huolehtimaan asiakkaiden turvallisuudesta ja toimimaan ympäristöä ajatellen. Kehität taitojasi markkinoida matka- palveluja sosiaalista mediaa hyödyntäen. Matkailupalvelujen tuottajana työskentelet esimerkiksi ohjelmapalveluyrityksessä, lomakeskuksessa, maaseutumatkailukohteessa, kylpylässä, luontomatkailuyrityksessä tai yrittäjänä. Työpaikkasi voi olla myös ulkomailla. YHTEISHAKU Aloituspaikat 18 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen.

12 PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon osaamisala Kiinteistönhoitaja Koulutuksessa saat valmiudet työhön, joka koostuu erilaisista kiinteistön ylläpitoon kuuluvista tehtävistä. Työ on itsenäistä ja vuodenajat vaikuttavat työn sisältöön. Työtehtäviä ovat esimerkiksi ulkoalueiden puhtaanapito, lumityöt käsin ja koneellisesti, LVI-työt sekä kiinteistön huolto- ja pienvika- korjaukset. Kiinteistöissä hoidetaan myös ilmastointikoneiden, uima-altaiden, jäähdytyskoneiden, kosteuslaitteiden ja kylmälaitteiden huollot sekä rakennusautomaation valvonta ja säätötyöt. Kiinteistönhoitajana työllistyt kiinteistön hoidon tehtäviin alan yrityksiin. YHTEISHAKU Aloituspaikat 8

13 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusmaalauksen osaamisala Maalari Koulutuksessa suuntaudut rakennusmaalarin työtehtäviin. Opit tekemään erilaisia maalaus- ja tapetointitöitä sekä niihin liittyviä esikäsittelytöitä. Opit käyttämään maalaustyössä tarvittavia koneita, laitteita ja materiaaleja. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella kalusteiden maalausta, rakennusten ulkopintojen maalausta sekä efektipintojen ja kuvioiden maalaamista. Työon käytännönläheistä ja vaatii riittävää fyysistä kuntoa. Maalarina työllistyt esimerkiksi maalariksi tai tasoitetyöntekijäksi alan yrityksiin. Teollisen pintakäsittelyn osaamisala Pintakäsittelijä Koulutuksessa suuntaudut teollisen pintakäsittelijän työtehtäviin. Opit tekemään metallituotemaalausta, jauhemaalausta sekä niihin liittyviä esikäsittelytöitä. Opit käyttämään pintakäsittelytyössä tarvittavia koneita, laitteita ja materiaaleja. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella ajoneuvomaalauksen perusteita ja erikoismaalaustekniikoita. Työ on käytännönläheistä ja vaatii riittävää fyysistä kuntoa. Pintakäsittelijänä työllistyt teollisuuteen erilaisten tuot- teiden maalaustöihin. RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Talonrakennuksen osaamisala Talonrakentaja Koulutuksessa saat valmiudet kirvesmiestöihin, muuraukseen, laatoitukseen, betonointiin ja raudoitukseen. Hallitset itsenäisesti työmaan varastointi- ja järjestelytyöt ja osaat tehdä annettujen ohjeiden avulla talonrakennustyömaan muita perustöitä turvallisesti ja laadukkaasti. Osaat käyttää talonrakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja. Opiskelu tapahtuu pääosin Ratasniityn yksikössä osoitteessa Asentajantie 8-10, Hämeenlinna. Talonrakentajana työllistyt ammattimiehen ohjauksessa tai työryhmän jäsenenä uudis- ja korjausrakennustyömaan kirvesmies-, muuraus- tai betonointitöihin. Maarakennuksen osaamisala Maarakentaja Koulutus antaa valmiudet työskennellä maa- ja vesirakennustyömailla, kunnallisteknisen rakentamisen työmailla ja kiinteistönhoitotehtävissä. Maarakentajat varmistavat nykyaikaisen yhteiskunnan toimivuuden. Kadut, tiet, pysäköintilaitokset, vesiväylät, lentokentät, satamat, tietoliikenteeseen liittyvä maarakentaminen, energiaverkostot, vesihuollon verkostot ja laitteet, ympäristön parantaminen, urheilu- ja liikunta-alueet, kalliorakenteet, maanalaiset tilat, talojen pohjarakenteet sekä kaikessa rakentamisessa tarvittavien kiviaineksien jalostus ovat maarakentajien työn tuloksia. Opiskelu tapahtuu pääosin Ratasniityn yksikössä osoitteessa Asentajantie 8-10, Hämeenlinna. Maarakentajana työllistyt työmaiden asennus-, mittaus- ja rakentamistehtäviin sekä kuljetus- ja kunnossapitokoneiden kuljettajiksi. YHTEISHAKU Aloituspaikat 38 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen.

14 RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Ruokapalvelun osaamisala Kokki Koulutuksessa perehdytään erilaisiin ruoanvalmistuksen tehtäviin, kuten ruokien ja ruoka-annosten suunnitteluun, valmistukseen ja esille laittoon. Koulutukseen sisältyy mm. hygieniaosaaminen, ruoanvalmistuksessa tarvittavat kädentaidot ja estetiikan sekä taloudellisen ajattelun ja asiakaspalvelun perusteet. Henkilökohtaiset valinnat antavat erikoisosaamisen erityyppisten ruokaravintoloiden ruokatuotannon tehtäviin. Kokilta edellytetään myönteistä palveluasennetta, yhteistyökykyä, omatoimisuutta, joustavuutta ja hyvää käytöstä sekä siisteyttä. Kokkina työllistyt ruokaravintolaan, juhla- ja pitopalveluyritykseen, matkustaja- ja rahtialukseen, henkilöstöravintolaan, kahvilaan, hotelliin tai julkisen sektorin ravitsemispalveluun. Asiakaspalvelun osaamisala Tarjoilija Koulutuksessa opit asiakaspalvelu- ja markkinointitaitoja, joustavuutta ja yhteistyötaitoja erilaisissa ravintola- ja catering-alan yrityksissä ja toimipaikoissa. Henkilökohtaisilla valinnoilla voit hankkia erikoisosaamista erityyppisistä ravintoloista. Tarjoilijalta edellytetään myönteistä palveluasennetta, yhteistyökykyä, omatoimisuutta, joustavuutta ja hyvää käytöstä sekä siisteyttä. Tarjoilijana osaat palvella asiakkaita molemmilla kotimaisilla ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Tarjoilijana työllistyt ruokaravintolaan, majoitusliikkeeseen, baariin, juhla- tai pitopalvelu- yritykseen tai henkilöstöravintolaan. YHTEISHAKU Aloituspaikat 40 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Vammaistyön osaamisala Lähihoitaja Koulutuksessa opiskelet ihmisen kasvuun ja kehitykseen ja sen tukemiseen liittyviä asioita. Tuet asiakkaasi osallisuutta hänen omaan elämäänsä. Opintojesi aikana opit ammattietiikkaa, alan keskeisiä lakeja, palvelujärjestelmää ja erilaisia tukimuotoja. Opit terveyttä edistäviä asioita sekä perushoitoa ja sairauksien hoitoa sekä lääkehoitoa. Osaat valmistuttuasi edistää asiakkaasi kuntoutumista. Lähihoitaja on arjen ammattilainen lähellä ihmistä. Keskeistä ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ja erilaisten sekä eri-ikäisten ihmisten voimavarojen ja toimintakyvyn tukeminen. Opintosi lähihoitajaksi vaativat sinulta riittävän hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, jotta pärjäät haastavissakin tilanteissa. Lähihoitajana työskentelet lasten päiväkodis- sa, kotihoidossa, päivätoimintakeskuksessa, sairaalassa, terveyskeskuksessa, vanhusten hoivayksikössä, palvelutalossa, mielenterveys- tai päihdeyksikössä tai vammaisten hoiva- ja asumisyksikössä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa on erityisiä terveydentilavaatimuksia, jolloin hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilastaan hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. Lisätietoja kktavastia.fi -> Ammattiopisto Tavastia -> tule opiskelijaksi -> yhteishaku -> terveyden- tila- ja toimintakykyvaatimukset. YHTEISHAKU Aloituspaikat 100 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. Pääsykoe 3.– 4.5.2023.

15 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Perustason ensihoidon osaamisala Perustason ensihoitaja Koulutus painottuu ensihoito- ja akuuttityöhön jo opintojen alusta alkaen. Opiskelet ihmisen terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Tärkeä osa koulutusta on ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä toimiminen. Sinulla tulee olla paineensietokykyä ja päätöksentekotaitoja sekä hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Perustason ensihoitajana työllistyt ensihoitopalveluihin, kotihoitoon tai sairaalaan. Voit suuntautua hyvin monipuolisesti työelämään muillekin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin. Työ vaatii sinulta hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, koska tehtävät sisältävät paljon nostamista, kantamista ja siirtämistä. Perustason ensihoidon osaamisalalla on erityisiä terveydentilavaatimuksia, jolloin hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilastaan hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. Lisä- tietoja kktavastia.fi -> Ammattiopisto Tavastia -> tule opiskelijaksi -> yhteishaku -> terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset. YHTEISHAKU Aloituspaikat 15 Pääsykoe 10.5.2023.

16 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN PERUSTUTKINTO Automaatioasentaja Koulutuksessa opiskellaan teollisuuden sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossa- pitoon ja huoltoon liittyviä sähköalan osaamista vaativia tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Opiskelet erilaisten säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmien tuntemista, robotiikkaa sekä asennus- ja kunnossapitotehtävien hallintaa. Automaatioasentajana työllistyt teollisuuden ja kiinteistöjen automaatioon liittyviin asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotehtäviin. Sähköasentaja Koulutuksessa opiskellaan asuin-, liike-, teollisuus- tai julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Opiskelet sähköiseen talotekniikkaan liittyviä sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennuksia sekä sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Sähköasentajana työllistyt sähköurakointi- liikkeisiin, teollisuuslaitoksiin, energiateollisuuteen sekä sähköteknisiä laitteita valmistavaan teollisuuteen. Voit asentaa erilaisia kodin turva- ja hälytysjärjestelmiä tai työskennellä myynti-, neuvonta- ja opastustehtävissä. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Putkiasennuksen osaamisala Putkiasentaja Koulutuksessa saat valmiudet asentaa, korjata ja huoltaa rakennusten lämpö- ja vesiputkistoja ja -laitteita. Talotekniikan tehtävät kohdistuvat uudisrakennuksiin sekä kiinteistöjen ylläpitämiseen ja korjaukseen. Tekniset järjestelmät ja komponentit muodostavat rakennuksen talotekniikan. Putkiasentajana työskentelet LVI-alan yrityk- sessä, joka tekee putkirakennusurakoita uudis- rakennuksilla ja korjaustyömailla. Voit työllis- tyä myös rakennusteollisuuden, kuntien vesi- ja energialaitosten sekä kiinteistönhuolto- yhtiöiden palvelukseen. YHTEISHAKU PK aloituspaikat 38 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. YHTEISHAKU Aloituspaikat 18 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen.

17

18 TEKSTIILI- JA MUOTIALAN PERUSTUTKINTO Mittatilausompelija Koulutus sisältää vaatteiden suunnittelua, kaavoitusta ja valmistusta erilaisista materiaaleista, moniin eri käyttötarkoituksiin ja erityyppisille vartaloille. Opintoihin sisältyy yksilöllisen mitta- tilausompelun lisäksi osaamista sarjatuotannosta ja kestävän kehityksen mukaisesta vaatteiden valmistuksesta ja korjaamisesta. Mittatilausompelijana työllistyt ompelimoon, alihankintayritykseen sekä vaate- ja kangas- myymälään. Mittatilausompelija toimii usein myös itsenäisenä yrittäjänä, joka valmistaa vaatteita mittatilaustyönä tai pieniä tuotesarjoja. Modisti Koulutus sisältää hattujen ja muiden asusteiden suunnittelua, kaavoitusta, muotoilua ja valmistamista erilaisista materiaaleista. Modisti tekee asusteita asiakkaan mittojen ja mieltymysten mukaan ja osaa neuvoa asiakasta päähineiden valinnassa. Modistin opinnot sisältävät perinteisten käsityötekniikoiden lisäksi teollisempien työtapojen harjoittelua. Modistina työllistyt omassa yrityksessäsi tai osana osuuskuntaa myyden päähineitä ja tehden tilaustöitä asiakkaille. Teattereiden puvustamot, tapahtumatuotannot ja erilaiset projektit työllistävät myös modisteja. Suutari Koulutus sisältää jalkineiden kaavoitusta, valmistusta ja korjaamista. Suutari tekee kenkiä myös asiakkaan mittojen ja toiveiden mukaan. Suutarin ammattitaidon ydintä on jalkineissa käytettävien materiaalien tuntemus. Nahasta suunnitellaan ja valmistetaan jalkineiden lisäksi pieniä tuotteita, kuten vöitä ja laukkuja. Suutarina työllistyt jalkinealan yritykseen tai itsenäisenä yrittäjänä – esimerkiksi keskittyen jalkineiden korjaamiseen. Teattereiden puvustamot työllistävät myös suutareita. YHTEISHAKU Aloituspaikat 15 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen.

19 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO IT-tukihenkilö Koulutuksessa perehdytään tieto- ja viestintätekniikan perustehtäviin, kuten sovellusohjelmiin, tietoturvaan, järjestelmien käyttöönottoon ja asiakaspalveluun. Tukihenkilö antaa tietoteknistä apua tietokoneiden tai IT-palveluiden käyttäjille erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä. IT-tukihenkilönä työllistyt tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien työasemien, palvelimien sekä verkko- ja lisälaitteiden asentamiseen, ylläpitämiseen sekä virtualisointiin ja pilvipalveluihin. Työpaikkasi voi olla yksityisissä yrityksissä, julkisella sektorilla tai erilaisissa myynti- ja neuvontatehtävissä. Tietoverkkoasentaja Koulutuksessaperehdytään tieto- ja viestintä- tekniikan perustehtäviin, kuten sovellusohjel- miin, tietoturvaan, järjestelmien käyttöönottoon ja asiakaspalveluun. Valokuitu- ja inter- netyhteyksien luomisen lisäksi opitaan myös toteuttamaan kiinteistöjen valvontajärjestelmä- asennukset, laajakaista-asennukset sekä lan- gattomien verkkojen asennukset. Asennustyön suunnittelu, toteutus, testaus ja raportointi sekä asiakkaan opastus kuuluvat tietoverkkoasentajan työhön. Tietoverkkoasentajana työllistyt tietoverkkokaapelointien ja -laitteiden asennukseen yksityisissä yrityksissä, julkisella sektorilla tai erilaisissa myynti- ja neuvontatehtävissä. YHTEISHAKU Aloituspaikat 42 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen.

20 MUU KOULUTUS Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) TUVA-koulutus on tarkoitettu sinulle, jos: • sinulla ei ole toisen asteen tutkintoa ja • syystä tai toisesta tarvitset valmentavaa koulutusta. TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen. TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi. Tämän lisäksi opiskelija voi suorittaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintoja. TUVA-koulutus sisältää kaikille yhteisen koulutuksen osan Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot. Lisäksi opiskelija valitsee vähintään kaksi valinnaista koulutuksen osaa. Yksilöllinen opintopolku suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa hänen tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti. TUVA-koulutus kestää yleensä yhden lukuvuoden. TUKEA JA OHJAUSTA OPINTOIHIN Tavastiassa sinun on mahdollista saada monenlaista tukea oppimiseen ja opiskeluun. Meillä on monipuoliset ohjauksen ja hyvinvoinnin palvelut kuten opinto- ja uraohjauspalvelut sekä kuraattori-, psykologi- ja nuoriso- ohjauspalvelut. Sinulla on oikeus saada tarvitsemaasi tukea ja ohjausta opintoihisi. Tukimuotoja ovat mm. opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, erityinen tuki ja joustava opiskelusuunnitelma. MILLAINEN ON SINUN OPINTOPOLKUSI? Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma Teet hakuvaiheessa tärkeän valinnan hakiessasi sinua kiinnostaviin tutkintoihin. Aloittaessasi opinnot voit edelleen tehdä valintoja kiinnostuksesi mukaan. Teemme jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Sinun on mahdollista valita opintoihisi tutkinnon osia monipuolisesta valinnaistarjonnastamme. Olemme koonneet vaihtoehdoista esimerkkipolkuja. Yrittäjyyspolku Monissa ammateissa yrittäjyys on hyvä tapa työllistää itsensä. Oppiessasi ammattia voit samalla opiskella yrittäjyyttä. Pakollisten yrittäjyysopintojen lisäksi tarjoamme sinulle mahdollisuutta valita yrittäjyyteen liittyviä valinnaisia ammatillisia opintoja 15 tai 30 osaamispistettä. Kansainvälisyyspolku Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla. Tuemme sinua onnistumaan kansainvälisessä vaihdossa. Voit kansainvälistyä myös virtuaalisesti sekä tekemällä yhteistyötä Tavastiassa opiskelijavaihdossa olevien opiskelijoiden kanssa. YHTEISHAKU Aloituspaikat 40

21 Kaksoistutkintopolku Jos olet kiinnostunut suorittamaan perustutkinnon ohella ylioppilastutkinnon, valitse yhteishaussa niistä tutkinnoista, joissa kaksoistutkinto on mahdollista. Kaksoistutkintopolun suorittajana sinusta tulee opiskelemasi alan ammattilainen ja saat lisäksi yleissivistävää osaamista elämää ja jatko-opintoja varten. Jatko-opintopolku Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakea opiskelijaksi korkea-asteelle. Opinnot helpottavat sinua korkeakouluvalintakokeissa ja opinnossa pärjäämisessä. Opiskelun aikana voit myös suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana ammatillista perustutkintoa. Taitaja-polku Sinulla on mahdollisuus osallistua tutkinnon suorittamisen aikana valtakunnallisiin Taitaja- kilpailuihin jakilpaillaammattialasi osaamisesta yhdessä muiden oppilaitosten opiskelijoiden kanssa. Taitaja-polussa voit suorittaa amma- tillisen valinnaisen tutkinnon osan Huippuosaajana toimiminen. Katso lisätietoja: skillsfinland.fi/taitaja-tapahtuma Kilpaurheilupolku Voit hakea opintojesi alettua Urheiluakatemia Tavastian koordinoimaan kilpaurheiluvalmennukseen, jos olet urheilullisesti hyvää kansallista tasoa. Osallistut valmennukseen Hämeenlinnan lyseon lukion urheilulinjalaisten kanssa. Osa valmennukseen käytetystä ajasta voidaan sisällyttää tutkintoon opintoina. Joustava polku Sinulla on opiskelijana oikeus saada ohjausta ja tukea opintojesi aikana yksilöllisten tarpeidesi mukaisesti. Joustava polku on tarkoitettu sinulle, jos tarvitset erityistä tukea opiskeluusi, joustavan opiskelusuunnitelman tai ratkaisuja ja tukea opiskeluarkeesi. Opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa (Opva) tuki keskittyy erityisesti kieliopintoihin, matematiikkaan sekä tieto- ja viestintätekniikkaan. Kestävän kehityksen polku Kestävän kehityksen polulla kohtaat kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ja perehdyt mm. oman alasi ympäristövaikutuksiin sekä kierrätykseen ja kiertotalouden merkitykseen. OPISKELIJA-ASUNTOLA Voit hakea Ammattiopisto Tavastian opiskelija-asuntolaan, jos olet saanut opiskelupaikan ammatillisesta perustutkinnosta tai TUVA- koulutuksesta. Asukasvalinnoissa etusijalla ovat oppivelvolliset ja muut alaikäiset opiskelijat, joiden päivittäinen kulkeminen kotoa oppilaitokseen ei ole mahdollista. Asuntolapaikkojen kysynnästä riippuu, riittääkö paikkoja kaikille niitä hakeville. Asuminen oppilaitoksen opiskelija-asuntolassa on maksutonta. Kauratien asumisyksikössä on tarjolla neljän tai kahden hengen soluasuntoja ja Punaportilla kahden hengen huoneita. Kaikissa huoneissa on peruskalustus. Jos kiinnostuit Tavas- tian opiskelija-asunnoista, lisätietoja löydät: kktavastia.fi -> ammattiopisto -> tule opiskelijaksi -> yhteishaku -> asuntola. Vuokrattavia opiskelija-asuntoja Hämeenlinnassa välittää: Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOPS), Realia Isännöinti Oy, hops.fi.

22 AMMATTIOPISTO TAVASTIA YHTEISHAUSSA 21.2.–21.3.2023 Koulutus yhteishaussa hakukohteittain Aloituspaikat Kaksoistutkinto Pääsykoe Ajoneuvoalan pt Ajoneuvotekniikan osaamisala, automekaanikko Vauriokorjauksen osaamisala, autokorimekaanikko 44 ok Elintarvikealan pt Leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori 16 ok Hius- ja kauneudenhoitoalan pt Kampaajatyön osaamisala, kampaaja Parturityön osaamisala, parturi 16 ok x Kone- ja tuotantotekniikan pt Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja tai levyseppähitsaaja 38 ok Liiketoiminnan pt Merkonomi 60 ok Logistiikan pt Sisälogistiikan osaamisala, palvelulogistiikkatyöntekijä Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja 40 EI Matkailualan pt Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja 18 ok Pintakäsittelyalan pt Rakennusmaalauksen osaamisala, maalari Teollisen pintakäsittelyn osaamisala, pintakäsittelijä 34 ok Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja 8 EI Rakennusalan pt Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Maarakennuksen osaamisala, maarakentaja 38 ok Ravintola- ja catering -alan pt Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Ruokapalvelun osaamisala, kokki 40 ok Sosiaali- ja terveysalan pt Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala, lähihoitaja Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala, lähihoitaja Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja Vammaistyön osaamisala, lähihoitaja 100 ok x Sosiaali- ja terveysalan pt Perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja 15 EI x Sähkö- ja automaatioalan pt Sähköasentaja tai automaatioasentaja 38 ok Talotekniikan pt Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja 18 ok Tekstiili- ja muotialan pt Designtekstiilien valmistaja, mittatilausompelija, modisti tai suutari 15 ok Tieto- ja viestintätekniikan pt IT-tukihenkilö tai tietoverkkoasentaja 42 ok Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA 40 EI

23 AMMATTIOPISTO TAVASTIAN TOIMIPISTEET Hattelmalantie 8 ja 25 13100 Hämeenlinna Koljalantie 7 14200 Turenki Ratasniitty Asentajantie 8–10 13500 Hämeenlinna Nuutajärven lasikylä 31160 Nuutajärvi

YHTEYSTIEDOT Ammattiopisto Tavastia PL 30, Hattelmalantie 8 13101 HÄMEENLINNA kktavastia.fi info@kktavastia.fi tai etunimi.sukunimi@kktavastia.fi Ohjauspiste Hattelmalantie 8, A-rakennus, 2. krs avoinna ma–pe klo 9–15 puh. 03 658 1500 ohjauspiste@kktavastia.fi Opinto-ohjaajat Mika Heinonen, puh. 050 408 9001 Veli-Pekka Körkkö, puh. 050 408 6573 Marika Loikkanen, puh. 050 329 7790 Päivi Nurminen, puh.050 468 7551 Maarit Rahkola, puh. 050 588 2530 Marko Salakari, puh 050 439 1384 Elina Sorvari, puh. 050 478 6849 Uraohjaajat Annika Kuparinen, puh. 050 567 8817 Tiia Mäkinen, puh. 050 409 7714 Minna Tuominen, puh. 050 562 5458 Taru Vierimaa, puh. 040 7229 182 Lisätietoa kaksoistutkinnosta Lisätietoja kahden tutkinnon suorittamisesta (ammatillinen pt + yo-tutkinto) antaa opinto-ohjaaja Maarit Rahkola, puh. 050 588 2530 Opiskelijapalvelupäällikkö Päivi Kortesniemi, puh. 050 595 7138 Opintotoimisto puh. 03 658 1900 Sähköposti: opintotoimisto@kktavastia.fi

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ2NzUw