Koulutus 2024 jatkuva haku

KOULUTUS 2024 Jatkuva haku työikäisille Perustutkinnot | Ammattitutkinnot | Erikoisammattitutkinnot Tutkinnon osat | TUVA-koulutus | Aikuisten perusopetus kktavastia.fi Tulevaisuuden tekijät Tavastiasta

2 Meillä Ammattiopisto Tavastiassa on monipuolinen koulutustarjonta ja paljon erilaisia vaihtoehtoja opiskella juuri sinulle sopivalla tavalla. Laajalla kampusalueellamme törmäät päivittäin niin nuoriin kuin työikäisiinkin opiskelijoihin. Voit opiskella oppisopimuksella tai siirtyä siihen joustavasti opintojen aikana. Aikuisena sinulla on mahdollisuus suorittaa yhteisiä tutkinnon osia verkko-opintoina. Tavastiassa panostetaan opiskelijoiden oppi- misen tukeen ja opiskelijapalveluihin. Tukea tarjotaan myös sinulle, työikäinen. Välittävä asenne ja sosiaalisesti vastuullinen tapa toimia on meille tärkeää. Oletko pohtinut uutta uraa? Haaveammatti, joka jäänyt toteuttamatta? Jäivätkö opinnot kesken? Tarvetta osaamisen päivittämiseen? Täydennyskoulutusta uralla etenemiseen? AMMATTIOPISTO TAVASTIA – LAADUKASTA JA KESTÄVÄÄ KOULUTUSTA

3 Olen kiinnostunut ammatillisesta koulutuksesta Tiedän, mitä haluan opiskella. En tiedä, mitä haluan opiskella. Etsin koulutuksen ja hakuajan osoitteesta kktavastia.fi tai opintopolku.fi tai otan yhteyttä Tavastian Ohjauspisteeseen. Otan yhteyttä Tavastian Ohjauspisteeseen ja löydän itselleni koulutuksen ohjatusti tai koulutuskokeilun kautta. TYÖIKÄINEN, ALOITA TÄSTÄ Haluan opiskella oppisopimuksella. Minulla on tiedossa työpaikka, joka solmii kanssani oppisopimuksen. Haluan opiskella omaehtoisesti ja selvitän mahdollisuuden opiskelun aikaiseen tukeen. Olen työtön ja haluan opiskella omaehtoisesti työttömyysetuudella tuettuna. Olen jo keskustellut asiasta TE-palveluiden/ kuntakokeilun kanssa. Olen työtön ja haluan opiskella tutkintoa/ tutkinnon osaa, joka on haettavana työvoimakoulutuksena. Haen Ammattiopisto Tavastiaan > kktavastia.fi tai opintopolku.fi Haen koulutukseen TE-palveluiden kautta. Minut valitaan opiskelijaksi ja opiskelen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Suoritan tutkinnon tai tutkinnon osan.

4 TULE TAVASTIALAISEKSI JATKUVAN HAUN KAUTTA Jatkuva haku on tarkoitettu sinulle, työikäinen. Jatkuvassa haussa haetaan perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin tai niiden osiin. Lisäksi voit hakea TUVA-koulutukseen tai aikuisten maahanmuuttajien perusopetukseen. Jatkuvassa haussa opiskelemaan voivat hakeutua • hakijat, joilla on jo aikaisempi tutkinto • työssä olevat, työttömät tai työvoiman ulkopuolella olevat • alaa vaihtavat • aikaisemmin opintonsa keskeyttäneet • oppisopimuskoulutukseen hakeutuvat, joilla on oppisopimustyöpaikka tiedossa • yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet Ammattiopisto Tavastiassa on määriteltyjä jatkuvan haun hakuaikoja, mutta osaan tutkinnoista voi hakea ympäri vuoden. Löydät haussa olevat koulutukset nettisivuiltamme. Lukuvuoden 2024–2025 jatkuvan haun hakuajat ovat • 20.3.–14.4.2024 | 20.3.–12.5.2024 • 15.4.–4.8.2024 • 5.8.–15.9.2024 • 16.9.–27.10.2024 | 16.9.–17.11.2024 • 18.11.2024–26.1.2025 Kaikki ammatilliset tutkinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella ja niihin voit hakea ympäri vuoden. Jos haet suoraan oppisopimuskoulutukseen, sinulla pitää olla tiedossa työpaikka, jossa solmitaan työsopimus kanssasi. Ohjattu haku tarkoittaa koulutukseen hakeutumista ohjatusti ja joustavasti Tavastian Ohjauspisteen kautta. Ohjatun haun kautta voit hakea esimerkiksi suorittamaan kesken jäänyttä tutkintoasi. Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille. Koulutus tähtää aina työllistymiseen. Työvoimakoulutukseen haetaan TEpalveluiden kautta. Jos sinulla ei ole toisen asteen koulutusta, voit hakea opiskelemaan myös toisen asteen yhteishaussa. Lisätietoa saat osoitteesta opintopolku.fi. KYSYTTÄVÄÄ? OHJAUSPISTE AUTTAA Tavastian Ohjauspiste palvelee sinua kaikissa hakemiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Voit kysyä Ohjauspisteen opinto- ja uraohjaajilta eri tutkinnoista ja koulutuksista, hakuajoista ja hakemisesta sekä opiskeluajan tukimahdollisuuksista. Ohjauspisteessä sinulle voidaan sopia myös tapaaminen uraohjaajan kanssa. TAVASTIAN OHJAUSPISTE SINUA VARTEN Avoinna ma–to klo 9–15 ja pe 9–13 Hattelmalantie 8 A, 2. krs. puh. 03 6581 500 ohjauspiste@kktavastia.fi

5 PERUS-, AMMATTI-, ERIKOISAMMATTITUTKINTO VAI TUTKINNON OSA? Perustutkinto on yleensä ensimmäinen suoritettava ammatillinen tutkinto. Perustutkinnossa saat ammatilliset perustaidot alan eri tehtäviin. Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joista 145 on ammatillisia ja 35 yhteisiä tutkinnon osia. Yhteiset tutkinnon osat (YTO) ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Ammattitutkinnossa saat syvällisempää tai kohdennetumpaa osaamista alan työtehtäviin. Ammattitutkinnon laajuus on 120 tai 150 osaamispistettä. Erikoisammattitutkinnossa opit syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon hakevilta edellytetään alan työkokemusta ja useimmiten myös alan perustutkinnon suorittamista. Tutkinto suoritetaan yleensä oppisopimuskoulutuksena. Jos tarvitset osaamista vain tietystä osasta tutkintoa, voit hakea suorittamaan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osia. Saat todistuksen suoritetuista tutkinnon osista. Voit tutustua tutkintoihin ja niiden sisältöihin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi. Sieltä löydät ammatillisten tutkintojen perusteet ja tutkintokohtaiset Ammattiopisto Tavastian toteutussuunnitelmat.

6 SUUNNITELLAAN SINULLE OMA OPINTOPOLKU Kun koulutuksesi alkaa, sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Aiemmin työssäsi, opiskelussasi ja muualla hankkimasi osaaminen huomioidaan opintojen suunnittelussa. Kanssasi suunnitellaan valinnaiset tutkinnon osat ja tarvitsemasi ohjaus ja tuki. Ammattiopisto Tavastiassa on laaja valinnaisten opintojen tarjonta. Voit valita tutkinnon perusteiden puitteissa tutkinnon osia myös yhteisestä tarjonnastamme ja muista tutkinnoista. Perustutkinnoissa on mahdollisuus valita esimerkiksi yrittäjyys-, kansainvälisyys- ja kestävän tulevaisuuden polkuopinnot. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA) on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat harjoitusta perustaidoissa. OPVA-opintoja opiskellaan perustutkinnoissa koulutuksen aikana enintään puolen vuoden ajan. OPVA-opintojen avulla vahvistetaan perustaitoja esimerkiksi suomen kielessä, matematiikassa tai tietotekniikassa. Erityisen tuen päätös tehdään opiskelijoille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista ja säännöllistä erityistä oppimisen tukea. Syynä voi olla oppimisvaikeus, vamma tai sairaus. Erityisen tuen opiskelijana opiskelet samassa opetusryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa ja saat tarvitsemiasi tukitoimia, esimerkiksi ammatillisen ohjaajan tuki. TUTKINTOKOULUTUS SISÄLTÄÄ KÄYTÄNNÖN OPPIMISTA Ammatillisissa tutkinnoissa ammatillinen osaaminen osoitetaan näytöillä käytännön työssä. Opiskeluun sisältyy työelämässä järjestettävää koulutusta koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Koulutussopimuksella opiskelet työpaikalla tehden käytännön työtehtäviä. Koulutussopimuksen kesto voi vaihdella muutamasta viikosta kuukausiin. Opiskelijalle ei makseta palkkaa koulutussopimusajalta. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on työsuhde oppisopimustyöpaikkaan. Oppisopimuksen kesto voi vaihdella muutamasta viikosta koko tutkintokoulutuksen ajaksi. Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Opiskelija saa oppisopimusajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Voit solmia oppisopimuksen myös suorittaessasi tutkintoa yrittäjänä. OSAAJANA VOIT SUORITTAA TUTKINNON ILMAN TUTKINTOKOULUTUSTA Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon tai niiden osia voi suorittaa ilman, että osallistut opetukseen. Jos sinulla on jo tutkinnossa vaadittava osaaminen, voit hakea osoittamaan osaamisesi suoraan näytöllä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Ohjauspisteeseen tai alan koulutuspäällikköön. MAAHANMUUTTANUT, SINULLE ON TARJOLLA VAIHTOEHTOJA Ammattiopisto Tavastiassa on paljon vaihtoehtoja sinulle, maahanmuuttanut. Koulutuspolun valintaan vaikuttaa oman tavoitteesi lisäksi se, millainen koulutustausta, työhistoria ja suomen kielen taito sinulla on. Aikuisten perusopetus on tarkoitettu yli 17-vuotiaille maahanmuuttaneille. Aikuisten perusopetuksessa voit aloittaa opiskelun lukutaitovaiheesta, jos tarvitset harjoitusta lukemisessa ja kirjoittamisessa. Voit suorittaa koko perusopetuksen tai osan siitä. TUVA-koulutus on vuoden kestävä tutkintokoulutukseen valmentava koulutus. TUVA-koulutuksessa saat tietoa eri koulutuksista ja am-

7 mateista. Saat myös valmiuksia opiskeluun. Sinua ohjataan hakemaan opiskelupaikkaa ammatillisesta koulutuksesta tai lukiosta. Tavastian Koulutus Oy järjestää sellaista työvoimakoulutusta, jossa ei ole tavoitteena tutkinnon suorittaminen. Koulutuksessa voit esimerkiksi tutustua kiinnostuksesi mukaan jonkin alan työhön ja koulutukseen. Voit tulla opiskelemaan myös perustutkinnon osaa. Koulutuksen kesto riippuu suoritettavasta tutkinnon osasta. Aika voi esimerkiksi olla kolme tai kuusi kuukautta. Jos kiinnostut opiskelusta ja menestyt opinnoissasi, voit hakeutua koko perustutkintoon. Voit myös hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa. Perustutkinnoissa edellytetään riittävää suomen kielen taitoa. Eri tutkinnoissa on erilaisia kielitaitovaatimuksia. Riittävä kielitaito testataan suomen kielen kokeella. OPISKELE TYÖTTÖMYYSETUUDELLA, OPINTOTUELLA TAI AIKUISKOULUTUSTUELLA Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. TE-toimisto/kuntakokeilu voi maksaa harkinnanvaraista kulukor- vausta. Myös omaehtoisia opintoja voit tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua TE-toimiston harkinnan mukaan. Lisätietoa saat osoitteesta tyomarkkinatori.fi. Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainasta. Opintotuki on tarkoitettu päätoimista opiskelua varten. Vuokralla asuvat opiskelijat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin. Saatat olla oikeutettu myös koulumatkatukeen. Lisätietoa saat osoitteesta kela.fi. Työllisyysrahasto myöntää tietyin edellytyksin aikuiskoulutustukea omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautettaisiin 1.8.2024 alkaen. Lakkauttaminen edellyttää lakimuutosta. Työllisyysrahasto ohjeistaa, että lakimuutokseen asti toimitaan nykyisen lain mukaisesti. Lisätietoa saat osoitteesta tyollisyysrahasto.fi ja kela.fi. Maahanmuuttanut, sinua auttaa vieraskielisten uraohjaaja Minna Tuominen, puh. 050 562 5458 minna.tuominen@kktavastia.fi

8 AMMATTIOPISTO TAVASTIAN JATKUVAN HAUN TUTKINNOT TARVITSETKO TUKEA ALAN VALINTAAN? Koulutuskokeilu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat enemmän tukea opiskelualan valintaan. Taustalla voi olla esimerkiksi sairaus, vamma tai muu erityisen tuen tarve. Yleensä viikon kestävän koulutuskokeilun aikana tutustutaan koulutuksen sisältöön ja vaatimuksiin. Voit keskustella ohjaushenkilöstön kanssa hakemiseen ja opiskeluun liittyvistä asioista. Kokeilun aikana arvioidaan soveltuvuuttasi alalle ja kokeilusta tehdään lausunto sinulle ja lähettävälle taholle, joka voi olla esimerkiksi Kela, Te-palvelut tai vakuutusyhtiö. Lähettävä taho vastaa kustannuksista. Lue lisää: kktavastia.fi/ammattiopisto/tule-opiskelijaksi/jatkuva-haku/koulutuskokeilut TAVASTIA KOULUTUS PALVELEE SINUA Koulutuskuntayhtymä Tavastian omistama Tavastia Koulutus Oy tarjoaa niin henkilö- kuin yritysasiakkailleen osaamisen kehittämispalveluita ja erilaisia työvoima- ja täydennyskoulutuksia. Työvoimakoulutus sopii erityisesti alanvaihtajille, jotka toivovat ketterää työllistymistä uudelle uralle. Tavastia Koulutuksen tarjonnasta löydät laajasti myös eri lupakortit testeineen, ja ne ovat sinulle ilmaisia, jos ne edistävät työllistymistäsi. Tavastia Koulutuksen koulutustarjonnan yhteystietoineen löydät: kktavastia.fi/tyoelamapalvelut PERUSTUTKINNOT HAUSSA OLEVAT TUTKINNON OSAT Ajoneuvoalan pt Ajoneuvotekniikan osaamisala, automekaanikko Ajoneuvon siistiminen Polkupyörän huolto Elintarvikealan pt Leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori Hius- ja kauneudenhoitoalan pt Kampaajatyön osaamisala, kampaaja Parturityön osaamisala, parturi Kasvatus- ja ohjausalan pt Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja

9 PERUSTUTKINNOT HAUSSA OLEVAT TUTKINNON OSAT Kone- ja tuotantotekniikan pt Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja tai levyseppähitsaaja Valmistustyötehtävissä toimiminen 3D-valmistusmenetelmien käyttö Liiketoiminnan pt Merkonomi Logistiikan pt Kuljetuspalvelujen osaamisala, kuorma-autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Sisälogistiikan osaamisala, palvelulogistiikkatyöntekijä Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen Maanmittausalan pt Kartoittaja Matkailualan pt Matkailun asiakaspalvelija Pintakäsittelyalan pt Rakennusmaalauksen osaamisala, maalari Teollisen pintakäsittelyn osaamisala, pintakäsittelijä Prosessiteollisuuden pt Tuotantoprosessien käynnissäpito Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja Toimitilahuollon osaamisala, toimitilahuoltaja Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen Ylläpitosiivouspalvelut Rakennusalan pt Maarakennuksen osaamisala, maarakentaja Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Rakennustyömaalla toimiminen Ravintola- ja catering -alan pt Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Ruokapalvelun osaamisala, kokki Ravitsemispalveluissa toimiminen Juomien myynti ja tarjoilu Sosiaali- ja terveysalan pt Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala, lähihoitaja Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala, lähihoitaja Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja Vammaistyön osaamisala, lähihoitaja Perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen Sähkö- ja automaatioalan pt Automaatioasentaja tai sähköasentaja Taideteollisuusalan pt Tuotteen valmistuksen osaamisala, (lasi ja kudonta), artesaani Verhoilualan osaamisala, artesaani Talotekniikan pt Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Teknisen suunnittelun pt Suunnitteluassistentti Tekstiili- ja muotialan pt Mittatilausompelija (PT), modisti (PT) tai suutari (PT) Tieto- ja viestintätekniikan pt Hyvinvointiteknologia-asentaja, IT-tukihenkilö tai tietoverkkoasentaja

10 AMMATTITUTKINNOT ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Ajoneuvoalan at Vauriokorjauksen osaamisala, ajoneuvomaalari tai korikorjaaja Ajoneuvoalan eat Vauriokorjauksen osaamisala, autokorimestari tai automaalarimestari Energia-alan at Sähköverkkoasennuksen osaamisala, sähköverkkoasentaja Energia-alan eat Sähköverkkoasennuksen osaamisala, sähköverkkomestari Erityisruokavaliopalvelujen eat Dieettikokki Kasvatus- ja ohjausalan at Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, koulunkäynninohjaaja Koneasennuksen ja kunnossapidon at Koneasennuksen osaamisala Kunnossapidon osaamisala Koneasennuksen ja kunnossapidon eat Kuljetusalan at Palvelukuljetusten osaamisala Henkilökuljetusten osaamisala Tavarakuljetusten osaamisala Leipomoalan at Kondiittorikisälli tai leipurikisälli Liiketoiminnan at Taloushallinnon osaamisala Lähiesimiestyön at Maanmittausalan at Kartoittaja (AT) Maarakennusalan at Liikennealueiden ylläpidon osaamisala Maarakennuskoneiden käytön osaamisala Pohjarakentamisen osaamisala Verkostorakentamisen osaamisala Ympäristötöiden osaamisala Maarakennusalan eat Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön eat Matkailupalvelujen at Mielenterveys- ja päihdetyön at Pintakäsittelyalan at Rakennusmaalauksen osaamisala, rakennusmaalari, tasoitetyöntekijä tai julkisivumaalari Teollisen pintakäsittelyn osaamisala, teollisuusmaalari, teollisuuspintakäsittelijä tai korroosionestomaalari Pintakäsittelyalan eat Rakennusmaalauksen osaamisala, maalarimestari Teollisen pintakäsittelyn osaamisala, pintakäsittelymestari Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja (AT) tai tekninen kiinteistönhoitaja Toimitilahuollon osaamisala, laitoshuoltaja tai toimitilahuoltaja (AT) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eat Ravintolan asiakaspalvelun at Baarin asiakaspalvelun osaamisala, baarimestari Ravintolan asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Ruokapalvelujen at Suurtalousruoanvalmistuksen osaamisala, suurtalouskokki Ravintolaruoanvalmistuksen osaamisala, ravintolakokki

11 AMMATTITUTKINNOT ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Sähkö- ja automaatioalan at Automaatioasentaja (AT) tai sähköasentaja (AT) Sähkö- ja automaatioalan eat Automaatioasennusmestari tai sähköasennusmestari Taideteollisuusalan at Käsityöntekijä tai lasinpuhaltaja Taideteollisuusalan eat Lasinpuhalluksen osaamisala, lasinpuhaltajamestari Talonrakennusalan at Talonrakennusalan eat Tekstiili- ja muotialan at Mittatilausompelija (AT) Tekstiili- ja muotialan eat Tieto- ja viestintätekniikan at Tieto- ja viestintätekniikan eat Tuotantotekniikan at Koneistuksen osaamisala Levy- ja hitsaustekniikan osaamisala Tuotekehitystyön eat Vanhustyön eat Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisala, ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT) AMMATTIOPISTO TAVASTIAN TOIMIPISTEET Hattelmalantie 8 ja 25 | 13100 Hämeenlinna Koljalantie 7 |14200 Turenki Ratasniitty Asentajantie 8–10 | 13500 Hämeenlinna Nuutajärven lasikylä | 31160 Nuutajärvi

12 YHTEYSTIEDOT Tavastian Ohjauspiste Hattelmalantie 8, A-rakennus, 2. krs avoinna ma–to klo 9–15 ja pe 9–13 puh. 03 658 1500 | ohjauspiste@kktavastia.fi Koulutusosastot sähköpostit: etunimi.sukunimi@kktavastia.fi Liiketoiminta, tuotekehitystyö, matkailu ja puhtauspalvelut Tuovi Korkeakoski, puh. 040 825 1775 Pintakäsittely, auto, kone- ja tuotantotekniikka sekä logistiikka Teemu Vepsäläinen, puh. 050 550 4068 Ravintola, catering ja elintarvike Veli-Matti Ahvenharju, puh. 050 436 5939 Terveys- ja hyvinvointiala 1 Pirjo Saarela, puh. 050 434 7015 Terveys- ja hyvinvointiala 2 Irmeli Elo, puh. 050 440 0454 Sähkö, tieto- ja viestintätekniikka, rakennus, maanmittaus, talotekniikka ja kiinteistöpalvelu Tero Tuominen, puh. 050 517 1551 Taideteollisuus-, tekstiili- ja muoti-, hius- ja kauneudenhoitoala sekä valmentavat koulutukset Minna Leminen, puh. 050 500 1377 Ammattiopisto Tavastia PL 30, Hattelmalantie 8 13101 HÄMEENLINNA kktavastia.fi etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ2NzUw