Koulutus2024 yhteishaku

KOULUTUS 2024 Yhteishaku 20.2.–19.3.2024 Perustutkinnot | Tuva-koulutus kktavastia.fi Tulevaisuuden tekijät Tavastiasta

2 TERVETULOA OPISKELEMAAN TULEVAISUUDEN TEKIJÄKSI Toivottavasti löydät tästä esitteestä kipinän tulevaisuutesi ammattiin! Esitteessä on Ammattiopisto Tavastian yhteishaussa oleva koulutustarjonta sekä ohjeita hakemiseen ja myös opiskeluun. Löydät yksityiskohtaisemmat tiedot koulutuksistamme osoitteesta: kktavastia.fi. On monta erilaista tapaa hakeutua koulutukseen Ammattiopisto Tavastiaan. Kevään 2024 yhteishaussa Tavastiassa on tarjolla perusopetuksen päättäville ja muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville 18 ammatillista perustutkintoa ja niihin liittyviä lukuisia osaamisaloja. Perusopetuksen päättänyt voi hakea myös tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen eli TUVA-koulutukseen. Jatkuvassa haussa voivat hakea kaikki halukkaat, mutta erityisesti se on tarkoitettu aiemmin toisen asteen tutkinnon suorittaneille, aikaisemmat opinnot keskeyttäneille, ylioppilaille ja työelämässä oleville. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan tutkintoja ympäri vuoden. Osassa tutkinnoista on hakuajat, joita on vuoden aikana viisi. Osa tutkinnoista on haussa jatkuvasti. Jatkuvassa haussa on mahdollista hakea myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin perustutkinnon suorittamisen jälkeen. Tavastian ohjattu haku voi olla sopiva sinulle, joka tarvitset tietoa ja ohjausta eikä yhteishausta tai jatkuvasta hausta löydy sopivaa vaihtoehtoa. Ohjattu haku alkaa yhteydenotosta Tavastian Ohjauspisteeseen, jossa sinua neuvovat opinto-ohjaajat ja uraohjaajat. Tilanteesi ja tavoitteesi selvitetään ja sinua ohjataan koulutukseen hakeutumisessa. Ohjattu haku voi olla oikea hakuväylä esimerkiksi aikaisemmin opintonsa keskeyttäneelle. Ammattiopisto Tavastia on monialainen oppi- laitos, jossa pääset opiskelun aikana tutustumaan eri ammatteihin opiskeleviin nuoriin ja aikuisiin. Meillä on yhtenäinen kampusalue Hämeenlinnan Hattelmalantiellä ja opetusta myös muissa pisteissä Hämeenlinnassa, Janakkalassa ja Urjalassa. Kaikki tutkinnot voi suorittaa myös oppi- sopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen työsopimukseen. Oppisopimuksen voi solmia koko tutkintoon tai vaikka vain yhteen tutkinnon osaan opintojen aikana tai opintojen loppuvaiheessa. Jos sinulla on työpaikka tai tieto oppisopimustyöpaikasta, voit ottaa yhteyttä Tavastian Ohjauspisteeseen jo ennen hakuaikaa tai opintojen alkua. Haluamme tarjota sinulle Tavastiassa yksilöllisen polun, johon sisältyy paljon valinnan mahdollisuuksia sekä tarvitsemaasi tukea ja ohjausta. Selvitämme myös aiemmin hankitun osaamisesi. Osaava opetushenkilöstömme ja moniammatillinen opiskelijapalveluhenkilöstömme tukevat sinua matkallasi kohti tutkintoa. Haluamme tukea sinua myös valmistumisesi jälkeen työllistymisessä ja jatko-opintoihin hakeutumisessa. Tervetuloa opiskelemaan Tavastiaan! Tietoa hakemisesta kktavastia.fi opintopolku.fi

3 MITÄ JOS HAKISIT TOISEN ASTEEN YHTEISHAUSSA TAVASTIAAN? Sinä voit hakea, jos: • Päätät peruskoulun keväällä 2024. • Olet suorittanut peruskoulun aikaisemmin, eikä sinulla ole vielä toisen asteen kolutusta. • Haet yhteishakuun liittyvässä harkintaan perustuvassa haussa ulkomaalaisella todistuksella tai peruskoulusi on jäänyt aikanaan syystä tai toisesta kesken. Syksyllä 2024 alkavaan koulutukseen haetaan yhteishaussa 20.2.–19.3.2024 osoitteessa opintopolku.fi. KIINNOSTAAKO KAKSOISTUTKINTO? Kaksoistutkinto tarkoittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon opiskelua yhtä aikaa. Opintopolun hakemuksessa sinulta kysytään alustavasti kiinnostusta kaksoistutkintoon niissä perustutkinnoissa, joissa oppilaitos tämän mahdollisuuden tarjoaa. Kaksoistutkintolaisten opiskelijavalinnoissa huomioidaan kummankin koulutusmuodon opiskelijaksi ottamisen valintaperusteet. Jos sinua kiinnostaa kaksoistutkinto, haet ensin yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon. Jos sinut valitaan perustutkintoon, lopullinen valinta kaksoistutkintoon tehdään opintojen alussa, kun kelpoisuus on selvitetty. Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioissa alin hyväksyttävä keskiarvoraja on 7, jota käytämme lähtökohtana myös kaksoistutkintovalinnoissa.

4 PÄÄSYKOKEET YHTEISHAUSSA Ammattiopisto Tavastia järjestää pääsykokeet sosiaali- ja terveysalan, kasvatus- ja ohjausalan sekä hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnoissa. Muissa yhteishaussa mukana olevissa koulutuksissa ei ole pääsykokeita. Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnossa pääsykokeen pisteet lisätään hakijan muihin pisteisiin. Sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnoissa hakija voidaan pääsykokeen perusteella hylätä, jos pääsykokeen pistemäärä on nolla, vaikka hakijan muut pisteet voisivat riittää valintaan. Hakijoilta, joiden äidinkieli on muu kuin suomen kieli, edellytetään opetuskielen riittävää osaamista. Riittävä kielitaito voidaan testata suomen kielen kokeella. Yleinen koulumenestys 1–16 p. Ensimmäinen hakutoive, jos se on ammatillinen perustutkinto 2 p. Pääsy- ja soveltuvuuskokeet 0–10 p. Painotettavat arvosanat 1– 8 p. Hakuvuonna tai sitä edellisenä: peruskoulu tai esim. TUVA 6 p. VALINTAPISTEIDEN MUODOSTUMINEN

5 MITEN HAKIJAN PISTEET MUODOSTUVAT? Ammatillisten perustutkintojen valintapisteet muodostuvat monesta eri tekijästä kuten peruskoulun päättötodistuksen keskiarvosta, painotettavista arvosanoista, jotka ovat taito- ja taideaineita sekä siitä, haetko perusopetuksesta suoraan toiselle asteelle. Ensimmäisestä hakutoiveesta saat lisäpisteitä, silloin kun haku- toive on ammatillinen perustutkinto. HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin myös harkinnan perusteella painavista syistä. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan syitä voivat olla: • oppimisvaikeudet • sosiaaliset syyt • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet • tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito Hakijan koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista arvioidaan harkintaa perustuvassa valinnassa. Hakijan, huoltajan tai lähettävän koulun tulee toimittaa riittävät dokumentit oppilaitokselle syistä, joihin harkintaan perustuvassa haussa vedotaan. Yksilöllistetyt arvosanat äidinkielessä ja matematiikassa/harkintaan perustuva haku ja valinta Jos hakijalla on perusopetuksen päättötodistuksessa yksilöllistetty arvosana sekä äidinkielessä että matematiikassa, hakijan hakemus muuttuu ammatillisten perustutkintojen osalta automaattisesti harkintaan perustuvaksi hakemukseksi. Oppilaitos arvioi hakijan edellytykset suoriutua opinnoista. Hakija ei ole mukana ns. normaalissa yhteishaussa. MILLOIN SAA TIEDON OPISKELIJAVALINNASTA? Yhteishaussa hakeneet saavat tiedon opiskelija- valinnasta aikaisintaan 13.6.2024. Saat tiedon sähköpostiisi Opetushallitukselta ja myös kirjeen Ammattiopisto Tavastiasta. Muistathan ottaa opiskelupaikan vastaan viimeistään 27.6.2024. Lisätietoja ja ohjeita harkintaan perustuvasta hausta on Tavastian verkkosivuilla: kktavastia.fi/ammattiopisto > tule opiskelijaksi > yhteishaku > harkintaan perustuva valinta

6 PERUSTUTKINNOT Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto jakaantuu ammatillisiin ja yhteisiin opintoihin. Kaikkiin tutkintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Käytännön työelämässä osoitat osaamisesi näytöillä. Perustutkinnon suorittaminen kestää yleensä noin kolme vuotta. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavat tutkinnon osat, työelämässä oppiminen ja koulutuksen kesto. AJONEUVOALAN PERUSTUTKINTO Ajoneuvotekniikan osaamisala Automekaanikko Oletko kiinnostunut automekaanikon työstä autoalalla? Koulutuksessa opit määrittelemään yleisimmät autoissa esiintyvät viat ja korjaamaan ne. Osaat tehdä autokaluston tarvitsemat huollot ja pitää kaluston kunnossa. Automekaanikkona työllistyt autokorjaamoiden erilaisiin työtehtäviin. Perustutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin esim. alan ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin. Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammatti- korkeakouluihin sekä yliopistoihin. Osa perustutkintojen tiedoista perustuu uudistettavien tutkinnon perusteiden luonnoksiin, joten niihin voi tulla vielä muutoksia. YHTEISHAKU Aloituspaikat 44 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen.

7 Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp • Pakolliset tutkinnon osat • Osaamisaloittain eriytyvät tutkinnon osat • Valinnaiset tutkinnon osat Perustutkinto 180 osp + Yhteiset tutkinnon osat (YTO) 35 osp • Pakolliset osaamistavoitteet 26 osp • Valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

8 ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Leipomoalan osaamisala Leipuri-kondiittori Koulutuksessa saat valmiudet ammattimaiseen leivontaan ja konditoriatuotteiden valmistamiseen. Leipuri-kondiittorin vahvuuksia ovat luovuus, kädentaidot ja hyvä fyysinen kunto. Opiskelussa korostuvat hygieniaosaaminen, asiakaspalvelu ja työturvallisuusasiat. HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kampaajatyön osaamisala Kampaaja Kampaajan koulutuksessa opiskelet asiakkaiden hiusten hoitoa ja muotoilua erilaisten menetelmien, välineiden ja kosmeettisten aineiden avulla. Lisäksi suunnittelet erilaisia tyylejä, ehostat asiakkaita sekä hoidat käsiä ja opastat asiakasta hiusten ja hiuspohjan kotihoidossa. Kampaajana teet asiakaspalvelua ja ohjausta työntekijänä tai yrittäjänä kampaamoissa. Voit myös työskennellä hiustenhoitotuotteiden myynnin parissa. YHTEISHAKU Aloituspaikat 16 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. Parturityön osaamisala Parturi Parturin koulutuksessa opiskelet asiakkaiden hiusten sekä parran hoitoa ja muotoilua erilaisten menetelmien, välineiden ja kosmeettisten aineiden avulla. Osaat suunnitella erilaisia tyylejä sekä hoitaa käsiä ja opastaa asiakasta parran, hiusten ja hiuspohjan kotihoidossa. Parturina teet asiakaspalvelua ja ohjausta työntekijänä tai yrittäjänä parturiliikkeessä. Voit työskennellä myös hiusten- ja parranhoitotuotteiden myynnin parissa. Oppimisympäristönä toimii oppilaitoksen oma leipomo ja konditoria. Leipuri-kondiittorina työskentelet mm. leipomossa, paistopisteessä, kahvilassa ja ravintolassa. YHTEISHAKU Aloituspaikat 16 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. Pääsykoe 22.4.2024

9 KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala Lastenohjaaja Lastenohjaaja huolehtii lapsen kokonais- valtaisesta hyvinvoinnista. Hän kohtaa työssään eri ikäisiä lapsia ja toimii yhteis- työssä huoltajien kanssa. Keskeistä ammattitaidossa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa sekä lapsen osallisuuden ja oppimisen edistämistä. Osaat valmistuttuasi tarjota lapsille mielekästä ja heitä kehittävää toimintaa, joka perustuu varhaiskasvatuksen teoriapohjaan. Opintojesi aikana opiskelet myös ammattietiikkaa, alan keskeisiä lakeja, palvelujärjestelmää, lapsiperheen tukimuotoja ja moniammatillista työskentelyä. Lastenohjaajan työpaikkoja ovat lasten päiväkodit, lasten kerhot ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Tavallisimmin lastenohjaajat jatkavat opintojaan sosionomi tai Levyseppähitsaaja Koulutuksessa opit valmistamaan erilaisia teräsrakenteita ja levykappaleita moderneilla valmistus- ja hitsausmenetelmillä sekä tekemään niihin liittyviä mittauksia, esivalmistelu- ja jälkikäsittelytöitä. Osaat käyttää levyseppähitsaajan työssä tarvittavia koneita, laitteita ja materiaaleja. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella 3D-mallinnusta ja mittausta. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa hitsaajan pätevyyskokeita. Työ on käytännönläheistä ja vaatii hyvää fyysistä peruskuntoa. Levyseppähitsaajana työskentelet teknologia-alan eri työtehtävissä. kasvatustieteen kandidaattiopintoihin. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa on erityisiä terveydentilavaatimuksia, joten hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilasta hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tuotantotekniikan osaamisala Koneistaja Koulutuksessa opit valmistamaan koneistamalla erilaisia koneen osia yksittäiskappaleina ja sarjatuotantona sekä tekemään niihin liittyviä mittauksia sekä esivalmistelu- ja jälkikäsittelytöitä. Osaat käyttää koneistajan työssä tarvittavia ohjelmistoja, koneita, laitteita ja materiaaleja. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella 3D-mallinnusta ja mittausta. Työ on käytännönläheistä ja vaatii riittävää fyysistä kuntoa. Koneistajana työskentelet teknologia-alan eri työtehtävissä. YHTEISHAKU Aloituspaikat 38 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. YHTEISHAKU Aloituspaikat 25 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. Pääsykoe 14.5.2024

10 LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO Merkonomi Oletko kiinnostunut bisnesmaailmasta ja talou- desta? Merkonomin koulutus sopii sinulle, jos pidät työskentelystä ihmisten kanssa. Opiskelet mm. asiakaspalveluosaamista, liiketoimintaa, yrittäjyyttä, taloushallintoa, työelämätaitoja, bisnesalan matematiikkaa ja kieliopintoja. Voit valita opintoihisi esimerkiksi myyntiä, markkinointiviestintää, tapahtumatuotantoa jamedia- osaamista. Merkonomina voit työskennellä kaupan ja palvelualojen yrityksissä asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, yritysten sekä organisaatioiden taloushallinnon töissä tai yrittäjänä. Työpaikkasi voi löytyä isännöinti- tai tilitoimistosta tai uudemmilta aloilta, kuten sähköisestä kaupankäynnistä sekä tapahtumatuotannosta. YHTEISHAKU Aloituspaikat 60 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen.

11 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen osaamisala Linja-autonkuljettaja Koulutuksessa opiskelet mm. kuljetusalan perustason ammattipätevyyden sekä linja-auton tavarankuljetuksen hallintaa ja linja-autonkuljetuksia. Koulutuksen jälkeen sinulla on linja-auton ajokortti sekä henkilöliikenteen perustason ammattipätevyyskoulutus. Linja-autonkuljettajana työllistyt kuljetustehtäviin toisen palveluksessa tai lisäkoulutuksen jälkeen kuljetusalan yrittäjänä. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Koulutuksessa opiskelet mm. kuljetusalan perustason ammattipätevyyden sekä kuorma- auton tavarankuljetusten hallintaa ja yhdistelmäajoneuvokuljetuksia. Ymmärrät myös asiakaspalvelun, yrittäjyyden ja tietojenkäsittelyn tärkeyden työssäsi. Koulutuksesta saat yhdistelmäajoneuvon ajokorttikoulutuksen ja ammattipätevyyden toimia kuljettajana. Suoritat myös vaarallisten aineiden ajoluvan (ADR). Valmistuttuasi sinulla on osaamista ajoneuvotekniikasta, kuljetustekniikasta ja varastoinnista. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana työskentelet esimerkiksi yhdistelmäajoneuvon kuljettajana tai vaarallisten aineiden kuljettajana. Kuljetuspalvelujen osaamisalalla on erityisiä terveydentilavaatimuksia, jolloin hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilastaan hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. Lisätietoja kktavastia.fi/ammattiopisto > tule opiskelijaksi > yhteishaku > terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset Logistiikan perustustutkinnon opiskelu tapahtuu pääasiassa osoitteessa Koljalantie 7, Turenki. Sisälogistiikan osaamisala Palvelulogistiikkatyöntekijä Koulutuksessa tutustut varaston eri työvaiheisiin, tarvittavaan tietotekniikkaan sekä työkoneisiin. Harjoittelet työssä tarvittavien lastaustyökoneiden käyttöä. Oppimisympäristönä toimii koko koulutuskuntayhtymää palveleva keskusvarasto, jossa harjoitellaan mm. tavaran vastaanottoa ja keräilyä sekä jakelukuljetuksia asiakkaille. Keskusvarastossa toimitaan sähköisessä varastomaailmassa nettikauppaympäristössä. Palvelulogistiikkatyöntekijänä työskentelet logistiikka-alan yrityksessä. Työllisyysmahdollisuudet ovat hyvät, koska Hämeenlinnan alueelle on keskittynyt logistiikka-alan suuria yrityksiä. YHTEISHAKU Aloituspaikat 40

12 MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailun asiakaspalvelija Koulutuksessa opit palvelemaan asiakkaita matkailualan eri yrityksissä ja toimintaympäristöissä. Opinnoissa suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia ja muita ohjelmapalveluja esimerkiksi kulttuuri-, kaupunki-, hyvinvointi- ja luontomatkailuun. Opit huolehtimaan asiakkaiden turvallisuudesta ja toimimaan ympäristöä ajatellen. Kehitättaitojasi markkinoida matkapalveluja sosiaalista mediaa hyödyntäen. Yhtenä ammatillisena oppimisympäristönä toimii Aulangon kulttuurimaisema ja siellä sijaitsevan Aulangon Luontoliikuntakeskuksen Järvikahvila. Matkailun asiakaspalvelijana työskentelet esimerkiksi ohjelmapalveluyrityksessä, lomakeskuksessa, maaseutumatkailukohteessa, kylpylässä, luontomatkailuyrityksessä tai yrittäjänä. Työpaikkasi voi olla myös ulkomailla. PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Teollisen pintakäsittelyn osaamisala Pintakäsittelijä Koulutuksessa suuntaudut teollisen pintakäsittelijän työtehtäviin. Opit tekemään metallituotemaalausta, jauhemaalausta sekä niihin liittyviä esikäsittelytöitä. Opit käyttämään pintakäsittelytyössä tarvittavia koneita, laitteita ja materiaaleja. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella ajoneuvomaalauksen perusteita ja erikoismaalaustekniikoita. Työ on käytännönläheistä ja vaatii riittävää fyysistä kuntoa. Pintakäsittelijänä työllistyt teollisuuteen erilaisten tuotteiden maalaustöihin. PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon osaamisala Kiinteistönhoitaja Haluatko työskennellä monipuolisissa kiinteistöjen hoito-, huolto- ja korjaustehtävissä? Kiinteistöhoitajana toimit asiakaskohteissa ja asiakaspalvelutilanteissa kohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Osaat huolehtia kiinteistön yleishoidosta ja valvonnasta sisä- ja ulkoalueilla eri vuodenaikoina sekä arvioida rakennusten teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta. Kiinteistönhoitajan työtehtäviä ovat esim. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden seuranta ja säätäminen, piha-alueiden hoitaminen sekä vesikalusteiden ja hanojen huolto. Kiinteistönhoitajana työllistyt kiinteistön hoidon tehtäviin alan yrityksiin. YHTEISHAKU Aloituspaikat 12 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. YHTEISHAKU Aloituspaikat 34 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. YHTEISHAKU Aloituspaikat 18 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen.

13 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuksen osaamisala Maarakentaja Koulutus antaa valmiudet työskennellä maa- ja vesirakennustyömailla ja kunnallisteknisen rakentamisen työmailla. Maarakentajat varmistavat nykyaikaisen yhteiskunnan toimivuuden. Kadut, tiet, pysäköintilaitokset, vesiväylät, lentokentät, satamat, tietoliikenteeseen liittyvä maarakentaminen, energiaverkostot, sähköverkostot, vesihuollon verkostot ja laitteet, ympäristön parantaminen, urheilu- ja liikunta-alueet, kalliorakenteet, maanalaiset tilat, talojen pohjarakenteet sekä kaikessa rakentamisessa tarvittavien kiviaineksien jalostus ovat maarakentajien työn tuloksia. Maarakentajana työllistyt työmaiden asennus-, mittaus- ja rakentamistehtäviin sekä kuljetus- ja kunnossapitokoneiden kuljettajiksi. YHTEISHAKU Aloituspaikat 44 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. Talonrakennuksen osaamisala Talonrakentaja Koulutuksessa saat perusvalmiudet kirvesmiestöihin, muuraukseen, laatoitukseen, betonointiin ja raudoitukseen. Hallitset itsenäisesti työmaan varastointi- ja järjestelytyöt ja osaat tehdä annettujen ohjeiden avulla talonrakennustyömaan muita perustöitä turvallisesti ja laadukkaasti. Osaat käyttää talonrakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja. Talonrakentajana työllistyt ammattimiehen ohjauksessa tai työryhmän jäsenenä uudis- ja korjausrakennustyömaan kirvesmies-, muuraus- tai betonointitöihin. Rakennusalan perustutkinnon opiskelu tapahtuu pääosin Ratasniityn yksikössä osoitteessa Asentajantie 8–10, Hämeenlinna.

14 RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Ruokapalvelun osaamisala Kokki Koulutuksessa perehdytään erilaisiin ruoanvalmistuksen tehtäviin, kuten ruokien ja ruoka-annosten suunnitteluun, valmistukseen ja esille laittoon. Koulutukseen sisältyy mm. hygieniaosaaminen, ruoanvalmistuksessa tarvittavat kädentaidot ja estetiikan sekä taloudellisen ajattelun ja asiakaspalvelun perusteet. Henkilökohtaiset valinnat antavat erikoisosaamisen erityyppisten ruokaravintoloiden ruokatuotannon tehtäviin. Kokilta edellytetään myönteistä palveluasennetta, yhteistyökykyä, omatoimisuutta, joustavuutta ja hyvää käytöstä sekä siisteyttä. Kokkina työllistyt ruokaravintolaan, juhla- ja pitopalveluyritykseen, matkustaja- ja rahtialukseen, henkilöstöravintolaan, kahvilaan, hotelliin tai julkisen sektorin ravitsemispalveluun. YHTEISHAKU Aloituspaikat 40 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. Asiakaspalvelun osaamisala Tarjoilija Koulutuksessa opit asiakaspalvelu- ja markkinointitaitoja, joustavuutta ja yhteistyötaitoja erilaisissa ravintola- ja catering-alan yrityksissä ja toimipaikoissa. Henkilökohtaisilla valinnoilla voit hankkia erikoisosaamista erityyppisistä ravintoloista. Tarjoilijalta edellytetään myönteistä palveluasennetta, yhteistyökykyä, omatoimisuutta, joustavuutta ja hyvää käytöstä sekä siisteyttä. Tarjoilijana osaat palvella asiakkaita molemmilla kotimaisilla ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Tarjoilijana työllistyt ruokaravintolaan, majoitusliikkeeseen, baariin, juhla- tai pitopalveluyritykseen tai henkilöstöravintolaan.

15 Lähihoitajana/perustason ensihoitajana työskentelet lasten päiväkodissa, kotihoidossa, päivätoimintakeskuksessa, sairaalassa, terveyskeskuksessa, vanhusten hoivayksikössä, palvelutalossa, mielenterveys- tai päihdeyksikössä tai vammaisten hoiva- ja asumisyksikössä tai ensihoitopalveluissa. Huom! Lähihoitaja ja perustason ensihoitaja ovat samassa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon hakukohteessa. Osaamisaloihin haetaan opintojen aikana. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa on erityisiä terveydentilavaatimuksia, jolloin hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilastaan hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. Lisätietoja kktavastia.fi/ammattiopisto > tule opiskelijaksi > yhteishaku > terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Vammaistyön osaamisala Perustason ensihoidon osaamisala Lähihoitaja Perustason ensihoitaja Koulutuksessa opiskelet ihmisen kasvuun ja kehitykseen ja sen tukemiseen liittyviä asioita. Tuet asiakkaasi osallisuutta hänen omaan elämäänsä. Opintojesi aikana opit ammattietiikkaa, alan keskeisiä lakeja, palvelujärjestelmää ja erilaisia tukimuotoja. Opit terveyttä edistäviä asioita sekä perushoitoa ja sairauksien hoitoa sekä lääkehoitoa. Osaat valmistuttuasi edistää asiakkaasi kuntoutumista. Lähihoitaja/perustason ensihoitaja on arjen ammattilainen lähellä ihmistä. Keskeistä ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ja erilaisten sekä eri-ikäisten ihmisten voimavarojen ja toimintakyvyn tukeminen. Opintosi lähihoitajaksi/perustason ensihoitajaksi vaativat sinulta riittävän hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, jotta pärjäät haastavissakin tilanteissa. YHTEISHAKU Aloituspaikat 90 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen Pääsykoe 6.–7.5.2024

16 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN PERUSTUTKINTO Sähköasentaja Koulutuksessa opiskellaan asuin-, liike-, teollisuus- tai julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Opiskelet sähköiseen talotekniikkaan liittyviä sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennuksia sekä sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Sähköasentajana työllistyt sähköurakointiliikkeisiin, teollisuuslaitoksiin, energiateollisuuteen sekä sähköteknisiä laitteita valmistavaan teollisuuteen. Voit asentaa erilaisia kodin turva- ja hälytysjärjestelmiä tai työskennellä myynti-, neuvonta- ja opastustehtävissä. Automaatioasentaja Koulutuksessa opiskellaan teollisuuden sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä sähköalan osaamista vaativia tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Opiskelet erilaisten säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmien tuntemista sekä asennus- ja kunnossapitotehtävien hallintaa. Automaatioasentajana työllistyt teollisuuden ja kiinteistöjen automaatioon liittyviin asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotehtäviin. YHTEISHAKU Aloituspaikat 40 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen.

17 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Putkiasennuksen osaamisala Putkiasentaja Koulutuksessa saat valmiudet asentaa, korjata ja huoltaa rakennusten lämmitys- vesi- ja viemärijärjestelmiä. Talotekniikan tehtävät kohdistuvat uudisrakennuksiin sekä kiinteistöjen ylläpitämiseen ja korjaukseen. Tekniset järjestelmät ja komponentit muodostavat rakennuksen talotekniikan. Putkiasentajana työskentelet LVIalan yrityksessä, joka tekee putkiasennusurakoita uusiin ja korjattaviin kohteisiin. Voit työllistyä myös rakennusteollisuuden, kuntien vesi- ja energialaitosten sekä kiinteistönhuoltoyhtiöiden palvelukseen. TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Verhoilualan osaamisala Artesaani Koulutuksessa opitaan tekemään erilaisia huonekalujen ja ajoneuvojen verhoilutöitä. Verhoilualan artesaanin ammattitaitoon kuuluu myös ompeluosaamista, vahvaa tekstiilimateriaalien tuntemusta ja asiakaspalvelua. Artesaani tuntee sisustuksen historiaa ja osaa valita eri tyylikausille sopivat materiaalit, värit ja työmenetelmät. Huonekalujen ja ajoneuvojen korjaaminen on kestävää elämäntapaa tukevaa toimintaa, joka jatkaa tuotteen elinkaarta. Koulutuksen jälkeen voit työllistyä huonekaluteollisuuteen tai ajoneuvoverhoilutehtäviin. Työpaikkana ovat myös yksityiset verhoilualan yritykset tai oma yritys. YHTEISHAKU Aloituspaikat 2 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. YHTEISHAKU Aloituspaikat 20 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen.

18 TEKSTIILI- JA MUOTIALAN PERUSTUTKINTO Mittatilausompelija Koulutus sisältää vaatteiden suunnittelua, kaavoitusta ja valmistusta erilaisista materiaaleista, moniin eri käyttötarkoituksiin ja erityyppisille vartaloille. Opintoihin sisältyy yksilöllisen mittatilausompelun lisäksi osaamista sarjatuotannosta ja kestävän kehityksen mukaisesta vaatteiden valmistuksesta ja korjaamisesta. Mittatilausompelijana työllistyt ompelimoon, alihankintayritykseen sekä vaate- ja kangasmyymälään. Mittatilausompelija toimii usein myös itsenäisenä yrittäjänä, joka valmistaa vaatteita mittatilaustyönä tai pieniä tuotesarjoja. Modisti Koulutus sisältää hattujen ja muiden asusteiden suunnittelua, kaavoitusta, muotoilua ja valmistamista erilaisista materiaaleista. Modisti tekee asusteita asiakkaan mittojen ja mieltymysten mukaan ja osaa neuvoa asiakasta päähineiden valinnassa. Modistin opinnot sisältävät perinteisten käsityötekniikoiden lisäksi teollisempien työtapojen harjoittelua. Modistina työllistyt omassa yrityksessäsi tai osana osuuskuntaa myyden päähineitä ja tehden tilaustöitä asiakkaille. Teattereiden puvustamot, tapahtumatuotannot ja erilaiset projektit työllistävät myös modisteja. Suutari Koulutus sisältää jalkineiden kaavoitusta, valmistusta ja korjaamista. Suutari tekee kenkiä myös asiakkaan mittojen ja toiveiden mukaan. Suutarin ammattitaidon ydintä on jalkineissa käytettävien materiaalien tuntemus. Nahasta suunnitellaan ja valmistetaan jalkineiden lisäksi pieniä tuotteita, kuten vöitä ja laukkuja. Suutarina työllistyt jalkinealan yritykseen tai itsenäisenä yrittäjänä – esimerkiksi keskittyen jalkineiden korjaamiseen. Teattereiden puvustamot työllistävät myös suutareita. YHTEISHAKU Aloituspaikat 15 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen.

19 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO IT-tukihenkilö Koulutuksessa perehdytään tieto- ja viestintätekniikan perustehtäviin, kuten sovellusohjelmiin, tietoturvaan, järjestelmien käyttöönottoon ja asiakaspalveluun. Tukihenkilö antaa tietoteknistä apua tietokoneiden tai IT-palveluiden käyttäjille erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä. IT-tukihenkilönä työllistyt tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien työasemien, palvelimien sekä verkko- ja lisälaitteiden asentamiseen, ylläpitämiseen sekä virtualisointiin ja pilvipalveluihin. Työpaikkasi voi olla yksityisissä yrityksissä, julkisella sektorilla tai erilaisissa myynti- ja neuvontatehtävissä. Tietoverkkoasentaja Koulutuksessa perehdytään tieto- ja viestintätekniikan perustehtäviin, kuten sovellusohjelmiin, tietoturvaan, järjestelmien käyttöönottoon ja asiakaspalveluun. Valokuitu- ja internetyhteyksien luomisen lisäksi opitaan myös toteuttamaan kiinteistöjen valvontajärjestelmäasennukset, laajakaista-asennukset sekä langattomien verkkojen asennukset. Asennustyön suunnittelu, toteutus, testaus ja raportointi sekä asiakkaan opastus kuuluvat tietoverkkoasentajan työhön. Tietoverkkoasentajana työllistyt tietoverkkokaapelointien ja -laitteiden asennukseen yksityisissä yrityksissä, julkisella sektorilla tai erilaisissa myynti- ja neuvontatehtävissä. MUU KOULUTUS Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) TUVA-koulutus on tarkoitettu sinulle, jos: • sinulla ei ole toisen asteen tutkintoa ja • syystä tai toisesta tarvitset valmentavaa koulutusta. TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen. TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi. Tämän lisäksi opiskelija voi suorittaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintoja. TUVA-koulutus sisältää kaikille yhteisen koulutuksen osan Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot. Lisäksi opiskelija opiskelee valinnaisia koulutuksen osia. Yksilöllinen opintopolku suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa hänen tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti. TUVA-koulutus kestää yhden lukuvuoden. YHTEISHAKU Aloituspaikat 40 YHTEISHAKU Aloituspaikat 28 Mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen.

20 TUKEA JA OHJAUSTA OPINTOIHIN Tavastiassa sinun on mahdollista saada monenlaista tukea oppimiseen ja opiskeluun. Meillä on monipuoliset ohjauksen ja hyvinvoinnin palvelut kuten opinto- ja uraohjauspalvelut sekä kuraattori-, psykologi- ja nuoriso-ohjauspalvelut. Sinulla on oikeus saada tarvitsemaasi tukea ja ohjausta opintoihisi. Tukimuotoja ovat mm. opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, erityinen tuki ja joustava opiskelusuunnitelma. OPISKELIJA-ASUNTOLA Voit hakea Ammattiopisto Tavastian opiskelija-asuntolaan, jos olet saanut opiskelupaikan ammatillisesta perustutkinnosta tai TUVA-koulutuksesta. Asukasvalinnoissa etusijalla ovat oppivelvolliset opiskelijat, joiden päivittäinen kulkeminen kotoa oppilaitokseen ei ole mahdollista. Asuntolapaikkojen kysynnästä riippuu, riittääkö paikkoja kaikille niitä hakeville. Asuminen oppilaitoksen opiskelija-asuntolassa on maksutonta. Kauratien asumisyksikössä on tarjolla neljän tai kahden hengen soluasuntoja ja Punaportilla kahden hengen huoneita. Kaikissa huoneissa on peruskalustus. Jos kiinnostuit Tavastian opiskelija-asunnoista, lisätietoja löydät: kktavastia.fi/ammattiopisto > tule opiskelijaksi > yhteishaku > asuntola Vuokrattavia opiskelija-asuntoja Hämeenlinnassa välittää: Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOPS), Realia Isännöinti Oy, hops.fi.

21 MILLAINEN ON SINUN OPINTOPOLKUSI? Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma Teet hakuvaiheessa tärkeän valinnan hakiessasi sinua kiinnostaviin tutkintoihin. Aloittaessasi opinnot voit edelleen tehdä valintoja kiinnostuksesi mukaan. Teemme jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Sinun on mahdollista valita opintoihisi tutkinnon osia monipuolisesta valinnaistarjonnastamme. Olemme koonneet vaihtoehdoista esimerkkipolkuja. Yrittäjyyspolku Monissa ammateissa yrittäjyys on hyvä tapa työllistää itsensä. Oppiessasi ammattia voit samalla opiskella yrittäjyyttä. Pakollisten yrittäjyysopintojen lisäksi tarjoamme sinulle mahdollisuutta valita yrittäjyyteen liittyviä valinnaisia ammatillisia opintoja 15 tai 30 osaamispistettä. Kansainvälisyyspolku Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla. Tuemme sinua onnistumaan kansainvälisessä vaihdossa. Voit kansainvälistyä myös virtuaalisesti sekä tekemällä yhteistyötä Tavastiassa opiskelijavaihdossa olevien opiskelijoiden kanssa. Kaksoistutkintopolku Jos olet kiinnostunut suorittamaan perustutkinnon ohella ylioppilastutkinnon, valitse yhteishaussa niistä tutkinnoista, joissa kaksoistutkinto on mahdollista. Kaksoistutkintopolun suorittajana sinusta tulee opiskelemasi alan ammattilainen ja saat lisäksi yleissivistävää osaamista elämää ja jatko-opintoja varten. Jatko-opintopolku Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakea opiskelijaksi korkea-asteelle. Opinnot helpottavat sinua korkeakouluvalintakokeissa ja opinnossa pärjäämisessä. Opiskelun aikana voit myös suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana ammatillista perustutkintoa. Taitaja-polku Sinulla on mahdollisuus osallistua tutkinnon suorittamisen aikana valtakunnallisiinTaitaja-kilpailuihin ja kilpailla ammattialasi osaamisesta yhdessä muiden oppilaitosten opiskelijoiden kanssa. Taitaja-polussa voit suorittaa ammatillisen valinnaisen tutkinnon osan Huippu-osaajana toimiminen. Katso lisätietoja: skillsfinland.fi/ taitaja-tapahtuma Kilpaurheilupolku Voit hakea opintojesi alettua Urheiluakatemia Tavastian koordinoimaan kilpaurheiluvalmennukseen, jos olet urheilullisesti hyvää kansallista tasoa. Osallistut valmennukseen Hämeenlinnan lyseon lukion urheilulinjalaisten kanssa. Osa valmennukseen käytetystä ajasta voidaan sisällyttää tutkintoon opintoina. S2-polku S2-polku on opiskelijalle, joka tarvitsee tukea suomen kielessä ja opiskelun taidoissa. S2-polulla opiskelet YTO-opintoja omassa ryhmässä tai integroidusti YTO-pajassa. S2-polulla korostuvat selkokielinen opetus ja materiaali. Joustava polku Sinulla on opiskelijana oikeus saada ohjausta ja tukea opintojesi aikana yksilöllisten tarpeidesi mukaisesti. Joustava polku on tarkoitettu sinulle, jos tarvitset erityistä tukea opiskeluusi, joustavan opiskelusuunnitelman tai ratkaisuja ja tukea opiskeluarkeesi. Opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa (Opva) tuki keskittyy erityisesti kieliopintoihin, matematiikkaan sekä tieto- ja viestintätekniikkaan. Kestävän kehityksen polku Kestävän kehityksen polulla kohtaat kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ja perehdyt mm. oman alasi ympäristövaikutuksiin sekä kierrätykseen ja kiertotalouden merkitykseen.

22 AMMATTIOPISTO TAVASTIA YHTEISHAUSSA 20.2.–19.3.2024 Koulutus yhteishaussa hakukohteittain Aloituspaikat Kaksoistutkinto Pääsykoe Ajoneuvoalan pt Ajoneuvotekniikan osaamisala, automekaanikko 44 ✓ Elintarvikealan pt Leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori 16 ✓ Hius- ja kauneudenhoitoalan pt Kampaajatyön osaamisala, kampaaja Parturityön osaamisala, parturi 16 ✓ ✓ Kasvatus- ja ohjausalan pt Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja 25 ✓ ✓ Kone- ja tuotantotekniikan pt Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja tai levyseppähitsaaja 38 ✓ Liiketoiminnan pt Merkonomi 60 ✓ Logistiikan pt Sisälogistiikan osaamisala, palvelulogistiikkatyöntekijä Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja 40 Matkailualan pt Matkailun asiakaspalvelija 18 ✓ Pintakäsittelyalan pt Teollisen pintakäsittelyn osaamisala, pintakäsittelijä 34 ✓ Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja 12 ✓ Rakennusalan pt Maarakennuksen osaamisala, maarakentaja Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja 44 ✓ Ravintola- ja catering -alan pt Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Ruokapalvelun osaamisala, kokki 40 ✓ Sosiaali- ja terveysalan pt Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala, lähihoitaja Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala, lähihoitaja Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja Vammaistyön osaamisala, lähihoitaja Perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja 90 ✓ ✓ Sähkö- ja automaatioalan pt Automaatioasentaja tai sähköasentaja 40 ✓ Taideteollisuusalan pt Verhoilualan osaamisala, artesaani 2 ✓ Talotekniikan pt Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja 20 ✓ Tekstiili- ja muotialan pt Mittatilausompelija, modisti tai suutari 15 ✓ Tieto- ja viestintätekniikan pt IT-tukihenkilö tai tietoverkkoasentaja 28 ✓ Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA 40

23 AMMATTIOPISTO TAVASTIAN TOIMIPISTEET Hattelmalantie 8 ja 25 13100 Hämeenlinna Koljalantie 7 14200 Turenki Ratasniitty Asentajantie 8–10 13500 Hämeenlinna Nuutajärven lasikylä 31160 Nuutajärvi

YHTEYSTIEDOT Ohjauspiste Hattelmalantie 8, A-rakennus, 2. krs avoinna ma–to klo 9–15 ja pe 9–13 puh. 03 658 1500 | ohjauspiste@kktavastia.fi Opinto-ohjaajat Mika Heinonen, puh. 050 408 9001 Veli-Pekka Körkkö, puh. 050 408 6573 Marika Loikkanen, puh. 050 329 7790 Päivi Nurminen, puh. 050 468 7551 Maarit Rahkola, puh. 050 588 2530 Marko Salakari, puh 050 439 1384 Elina Sorvari, puh. 050 478 6849 Uraohjaajat Tiia Mäkinen, puh. 050 409 7714 Minna Tuominen, puh. 050 562 5458 Taru Vierimaa, puh. 040 722 9182 Mirva Viitamäki, puh. 050 306 6846 Lisätietoa kaksoistutkinnosta (ammatillinen pt + yo-tutkinto) opinto-ohjaaja Maarit Rahkola, puh. 050 588 2530 Lisätietoa opiskelijavalinnoista opiskelijapalvelupäällikkö Päivi Kortesniemi puh. 050 595 7138 Opintotoimisto puh. 03 658 1900 | opintotoimisto@kktavastia.fi Ammattiopisto Tavastia PL 30, Hattelmalantie 8 13101 HÄMEENLINNA kktavastia.fi info@kktavastia.fi tai etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ2NzUw