VOP-uutiset 2018

VOP-uutiset 2018 Vanajaveden Opiston ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian asiakaslehti Keväällä alkaa n. 230 kurssia! s. 7–10 Liisa Peltonen, näyttelijä Tunti on minulle juuri sitä, mitä tar- koittaa hetkessä eläminen. Olen tällä hetkellä mukana kah- della VOPin kurssilla. Nykytans- sikurssilla sekä Monday Morning English -keskustelukurssilla. Nyky- tanssin aloitin jo vuosia sitten rak- kaudesta lajiin, englanninkurssin toissasyksynä puhuakseni suju- vampaa englantia ja laajentaakse- ni sanavarastoa. Nykytanssista saan sekä fyysistä että henkistä riemua. Vuosien ku- luessa olen tutustunut tanssikurs- silaisiin, sillä moni muukin jatkaa vuodesta toiseen. Ilmapiiri on toi- sia kannustava ja positiivinen. Ko- emme samaa iloa, kun liike virtaa. Tanssitunnilla olen ryhmässä se- nioripäätä, englannintunnilla juni- ori. Keskusteluryhmässä pääsen pu- vin suunniteltu. Opetus on sopivan vaativaa ja kannustavaa. Rima on korkealla ja hyvä niin. Tunti on mi- nulle juuri sitä, mitä tarkoittaa het- kessä eläminen. Englannin tunnilla parasta on tunnelma, hyvät keskustelunaiheet ja mukavat ihmiset, opettajaa myö- ten. Kiitos VOP! Heidi Kononen, toimittaja Vanajaveden Opiston kurssitarjon- ta on monipuolinen ja kiinnostava. Työn vastapainoksi haen kursseja, joissa liikutaan, tutustutaan uuteen tai kehitetään sellaisia puolia itses- sä, joita arki ei ehdi ruokkia. Haen kursseilta sisältöä ja vaihtelevuutta arjen keskelle. Kansalaisopiston kurssilta löysin venyttelyn, nyt alkoi muistaakse- ni jo viides vuosi. Lisäksi olen opis- kellut muun muassa valokuvausta ja käynyt linnunpöntön rakennus- kurssilla! Alexander-tekniikka oli erityi­ sen hyvä, sillä oli pidempiaikaista- kin vaikutusta. Nautin uuden oppi- misesta eniten silloin, kun siihen ei liity kilpailua tai paremmuusjärjes- tykseen laittamista. On tärkeää, että kansalaisopis- to on ajassa kiinni ja tarjoaa sellai- sia sisältöjä, jotka aidosti hyödyt- tävät ihmisten arkea. Kaiken ei kui- tenkaan tarvitse tähdätä pelkkään "hyödyllisyyteen", vaan hupia ja humppaa pitää olla myös. Miisa Toikka, koululainen Tulin lasten käsityöpajaan, koska se kuulosti kivalta ja halusin oppia uutta. Tykkään tehdä käsitöitä. VOPin opiskelijat kertovat S iellä oli hauskoja tyyppejä , ja kiva kun sai ottaa evästä . S isältöä ja vaihtelevuutta arjen keskelle . T unti on minulle juuri sitä , mitä tarkoittaa het - kessä eläminen . Miisa Toikka P arasta kursseilla on ilo ja heittäytyminen . On aina kiva mennä kurssille. En vaan ole saanut vielä mitään valmiiksi. Siellä pitäisi olla vähän enemmän apujoukkoja. Parasta on ollut se, kun on saa- nut edes vähän jotakin tehtyä. Opin vähän uuttakin: tuftaamaan ja tekemään keinun. Ja siellä oli hauskoja tyyppejä, ja kiva kun sai ottaa evästä. Petri Keskitalo, markki- nointi- ja viestintäjohtaja Olen hieman hurahtanut kuuba- laisiin tansseihin, mikä on tönäis- syt minut VOPin kursseille tänäkin vuonna. Syksyllä osallistuin tiistaisin kah- delle kurssille, Parisalsa ja Pari cha- cha/bachata/rumba cubana, sekä sunnuntaisin Karibianrannikon pa- ritanssi -kurssille. Sunnuntain Ninan tunneilla olen käynyt jo kolme-neljä vuotta hie- man eri tanssipainotuksin. Vuosi sitten aloitin Tiian vetämän argen- tiinalaisen tangon ja salsan. Arkku- tango loppui valitettavasti kevääl- lä, mutta onneksi salsa jatkui. Tanssi on kaikella tavalla mahta- vaa hommaa. Viimeisen parin vuo- den aikana kuubalaiset tanssit ovat vetäneet pidemmän korren tutum- piin tansseihin verrattuna. – Mitä sait kurssilta? Tiistain ensimmäisellä tunnil- la tutustuin useisiin kuubalaisiin tansseihin. Toinen tunti kului salsa- ten. Tiian kaverina näillä tunneilla oli natiivi opettaja ja heidän yhteis- peli toimi mielestäni erittäin hyvin. Parasta kursseilla on ilo ja heit- täytyminen. Toki kaiken perustana on laadukas opetus. Miehiä pitäisi saada lisää kurs- seille. Jos joku mies pitää tanssia pönöttämisenä, niin sellaista ei- vät latinalaiset rytmit ole. Jos joku taas pitää tanssia naisten homma- na, niin latinalaisessa meiningissä äijä on Äijä, ja luonnollisesti näyt- tää myös tanssin suunnan. Kiitoksia VOP ja kaikki ammatti- maiset vetäjät. Eveliina Jalli, koululainen Tulin Ilo irti kamerasta -kurssille, koska halusin oppia käyttämään järjestelmäkameraani paremmin. Kurssi oli tosi tiivis, viikonlopun mittainen. Sain hyviä vinkkejä ka- meran käsittelyyn ja opin käyttä- mään eri suljinaikoja ja säätämään kuva-asetuksen kuvauspaikan va- lotuksen mukaan. Kuvauspaikat olivat erilaisia ja vaihtuivat koko ajan eri kuvausta- van takia. Oli kiva oppia kameral- la uusia asetuksia ja nähdä työn tu- lokset. Pidin kurssista ja seuraavaksi voi- sin mennä luontokuvauskurssille, koska sekin olisi kiinnostava. O li kiva oppia kameralla uusia asetuksia ja nähdä työn tulokset . humaan eri ikäisten, eri alojen ih- misten kanssa. Kuulen heidän mie- lipiteitään maailmasta ja ilmiöistä. Ja opin englantia! Tanssitunnilla parasta on ope- tus. Riku Koskisen tunti on aina hy- Eveliina Jalli Petri Keskitalo Liisa Peltonen

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ2NzQ4