VOP-uutiset

12 VOP-uutiset Sirkus Sennusirkus, kevät 1109127 Ma 15.15–16.15 | 25.1.–26.4. Tavastia, A-rak. Sali 1 (Sirkus) Susanna Aho, 16 t, 105 € Vierivä kivi ei sammaloidu ja vanhakin voi oppia uusia temppuja! Sennusirkuk- sessa tutustutaan sirkuksen maailmaan jokaisen omien taitojen ja kykyjen mu- kaan. Sirkustelu on mukavaa sosiaalista toimintaa ilman suorituspaineita. Kurssi on tarkoitettu yli 55-vuotiaille. Vauvasirkus, kevät 1109103 Ke 9.30–10.15 | 10.2.–21.4. Jaakonkatu 28, Tanssisali Pikkolo Kati Mäkelä, 10 t, 57 € Opitaan akrobatiaa ja tasapainoa yh- dessä vauvan (6–12 kk) ja vanhemman kanssa. Iloista yhdessä tekemistä. Vauvasirkus, kevät 1109104 Ma 10.30–11.15 | 8.2.–3.5. Jaakonkatu 28, Tanssisali Pikkolo Kati Mäkelä, 10 t, 57 € Ks. edellinen kurssi Taaperosirkus n. 1–2-v., kevät 1109107 Ke 10.30–11.15 | 10.2.–21.4. Jaakonkatu 28, Tanssisali Pikkolo Kati Mäkelä, 10 t, 57 € Opitaan akrobatiaa ja tasapainoa yhdes- sä taaperon (n. 1–2-v.) ja vanhemman kanssa. Iloista yhdessä tekemistä. Aikui- sella on vastuu oman lapsensa osallistu- misesta ja ohjauksesta. Muut ainealueet Kohti kestävämpää elämää -etäluentosarja 1325103 La 15–16.30 | 6.–20.2. Etäluentoja Teamsin välityksellä Sanna Salomaa, 6 t, 15 € 1. Kestävä kehitys 6.2. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Miten omaa arkeaan voisi muuttaa kestäväm- pään suuntaan vai tarvitseeko edes? Onko yhden ihmisen tekemisillä mitään merkitystä, ja jos on, niin miksi? 2. Kestävä kuluttaminen 13.2. Miten vedenkulutus liittyy kuluttami- seen? Mitä on piilovesi? Haluanko vai tarvitsenko? Millä tavoin omaa kulutta- mista voisi muuttaa kestävämpään suun- taan ja onko se tärkeää? Onko elinkaa- riajattelu tuttu asia? 3. Jäte- ja kierrätysasiaa 20.2. Miksi minä kierrättäisin? Millä tavoin jäteasiat koskettavat minua? Mitä jät- teillemme tapahtuu, kun ne on heitetty roska-astiaan? Jätettä vai raaka-ainetta? Huom! Anna sähköpostiosoitteesi il- moittautuessasi, sillä lähetämme mak- sulinkin sähköpostiisi, jos et maksanut netti-ilmoittautumisen yhteydessä. Jokamiehenoikeudet – etäluento 1325104 La 15–16.30 | 13.3. Etäluento Teamsin välityksellä. Sanna Salomaa, 2 t, 5 € Mitä luonnossa saa tehdä vapaasti? Mil- laiseen toimintaan on maanomistajalta kysyttävä lupa? Huom! Anna sähkö- postiosoitteesi ilmoittautuessasi, sillä lähetämme maksulinkin sähköpostiisi, jos et maksanut netti-ilmoittautumisen yhteydessä. Ravinto Kasvispitoiset piirakat, salaatit ja keitot 1311404 To 17–21 | 14.–21.1. Turenki, Koljalantie 7, A-rak, opetus- keittiö A14 Tuulikki Heikkilä, 10 t, 37 € Kasvista moneen makuun ja monella eri tavalla! Tutustumme kasvispitoisiin piirakoihin, keittoihin ja salaatteihin ja valmistamme niistä maistiaisia. Aromikasta, juureen valmistettua 100 % kauraleipää! 1311405 Ke 17.30–20.30 | 27.1. Turenki, Koljalantie 7, A-rak, opetus- keittiö A14 Tuulikki Heikkilä, 4 t, 25 € Illan aikana opit valmistamaan ihanaa rapeakuorista, hiivatonta, juureen tehtyä ja gluteenitonta kauraleipää. Oma juuri kotiin viemisiksi! Terveelliset herkut 1311406 Ti 17.30–20.30, Ke 17.30–20.30 | 24.2. ja 9.3. Turenki, Koljalantie 7, A-rak, opetus- keittiö A14 Tuulikki Heikkilä, 8 t, 37 € Raakasuklaata, jogurttikeksiä, ananas- leipää ja raakakakkua! Valmistamme ilman valkoista sokeria ja vehnäjauhoa välipaloja, jälkiruokia ja leivonnaisia. Luonto Viljely parvekkeella ja terassilla 1324102 Ma 17.30–19.45 | 29.3. Jaakonkatu 28, auditorio Marko Ahola, 3 t, 15 € Opi parvekkeella/terassilla kasvatuksen salat ja helpot vinkit. Mitä voin kas- vattaa ja viljellä parvekkeella/terassilla, hoito, lannoitus, kasvien valinta, kylvö, koulinta, alustat, ruukut, jne. Muistiin- panovälineet mukaan! Yrttien viljely 1324103 Ti 17.30–19.45 | 16.2. Jaakonkatu 28, auditorio Marko Ahola, 3 t, 15 € Yrttien kasvattaminen kotioloissako vai- keaa? Ei todellakaan! Saat helpot niksit, joiden avulla voit kasvattaa omat yrtti- si. Käymme läpi mm. eri lajikkeet, hoi- to-ohjeet, kylvön, koulinnan ja istutuk- sen. Muistiinpanovälineet mukaan! Lintujen salainen elämä 1324105 Ti 18–19.30 | 9.–30.3. Jaakonkatu 28, auditorio Elina Pallas, 8 t, 30 € Miksi naaraslinnut hurmaantuvat tie- tyistä koiraista, kun taas toiset eivät tee vaikutusta? Miksi linnut kuljettavat pesäänsä outoja esineitä? Perehdymme Kevään 2021 kurssit esimerkkilajien avulla lintujen käyttäy- tymisen mielenkiintoisiin kiemuroihin parinvalinnasta pesintään ja ravinnonet- sinnästä parvessa elämiseen. Pohdimme myös muuton koukeroita sekä siivekkäi- den älykkyyttä. Lopuksi selvittelemme, miksi yhä useampi laji on ahdingossa. Kanankasvatuksen ABC 1325301 La 10–16 | 8.5. Renko, Nummenkylän ent. koulu Katja Rättyä, 6 t, 37 € Kurssi kanoja harkitseville tai omistavil- le. Käydään läpi perusasioita lainsäädän- nöstä omatarvekanalan perustamiseen asti. Keskustellaan ja tutustutaan kano- jen tarpeisiin ja luontaiseen käyttäytymi- seen. Jaetaan hyväksi havaitut vinkit ja ideat myös muille! Mahdollisuus käydä tutustumassa läheisee pienkanalaan. Tyrmäystippoja ja matolääkkeitä 1324106 Ke 17–18.30 | 10.–24.2. Jaakonkatu 28, auditorio Elina Pallas, 6 t, 25 € Opi tunnistamaan luonnossa kasvavista myrkyllisistä kasveista vaarallisimmat ja yleisimmät. Millaisia vaikutuksia kas- veissa olevilla yhdisteillä on. Myrkylli- syydestään huolimatta kasveilla on ollut menneinä aikoina rituaali- ja rohdos- käyttöä, johon myös tutustumme. Muut kurssit Navigoinnin peruskurssi 1325105 Ke ja To 18–21.15, La 10–18 | 10.–13.3. Jaakonkatu 28, auditorio Jaakko Koskinen, 14 t, 53 € Saaristolaivurikurssia vastaava Na- vigoinnin peruskurssi on veneilijöiden peruskurssi, jonka tavoitteena on antaa riittävä tietopohja perustason navigoin- tiosaamisesta. Kurssin päätteeksi la 6.3. voi suorittaa hyväksytyn koulutusjär- jestelmän mukaisen maksullisen tentin sekä erillisen Euroopan sisävesisääntöjen (CEVNI) tentin. Kurssimateriaali han- kittavissa opettajan kautta, materiaali- maksu n. 85 €. Navigoinnin jatkokurssi 1325106 Ke ja To 18–21.15, La 10–18 | 24.–27.3. Jaakonkatu 28, auditorio Jaakko Koskinen, 14 t, 53 € Ks. kurssiteksti netistä! Alexander-tekniikan jatkokurssi 1310104 La 10–17, Su 9–16 | 6.–7.2. Jaakonkatu 28, lk. 1560 Seija Varkila, 16 t, 50 € Kurssi jo aiemmin tekniikkaan tutustu- neille. Kertaamme opittua, syvennämme aistiharjoituksia, tutkimme propriosep- tiikkaa/kinestetiikkaa. Havainnoimme tietoisuutta. Teemme aktiviteetteja: ha- lutessasi voit ottaa esille oman harrastuk- sesi: laulu, soitto, tanssi, kävely, juoksu jne. Mukaan 10 cm kirjakasa, jumppa- matto, rennot vaatteet ja eväät. Sukututkimuksen jatkokurssi 1321103 Ti 16–18.30, To 14–16.30 | 19.1.–13.4. Jaakonkatu 28, lk. 1562 it-luokka Mervi Lampi, 36 t, 75 € Sopii erityisesti sukututkimuksen perus- kurssin suorittaneille tai perusteet hallit- seville, jotka ovat aloittaneet oman tut- kimuksen. Ks. tarkemmat tiedot netistä! Digitaalinen sukututkimus 1321104 La 10–14 | 30.1.–13.3. Jaakonkatu 28, lk. 1562 it-luokka Mervi Lampi, 25 t, 60 € Ks. kurssiteksti netistä! Tonttuja ja kanssaeläjiä 1322104 Ti 17–18.30 | 26.1.–2.2. Jaakonkatu 28, auditorio Elina Pallas, 4 t, 20 € Perehdymme pihapiirissä asustelleisiin olentoihin, joiden kanssa menneinä ai- koina elettiin enemmän ja vähemmän sujuvaa rinnakkaiseloa. Selvitämme myös tonttujen ja maahisten ominais- piirteitä ja merkitystä arjessa ja juhlassa. ABI – Lyhyen matematiikan kertauskurssi 4101101 La 10–14 | 23.1.–20.3. Tavastia, G-rak. lk. 310 Maria Eskola, 35 t, 75 € Ks. kurssiteksti netistä! ABI – Pitkän matematiikan kertauskurssi 4101102 La 10–14 | 23.1.–20.3. Tavastia, G-rak. lk. 309 Jukka Pommelin, 35 t, 75 € Ks. kurssiteksti netistä! Seuraa korona-ajan tiedotustamme Vanajaveden Opisto noudattaa koronaohjeistuksessaan viranomaisten määrä- yksiä ja suosituksia. Tiedotamme niistä verkkosivuillamme ja Facebookissa. Kurssimuutoksista viestimme myös suoraan opiskelijoillemme, joita asia kos- kee. Useimmilla kursseillamme on myös etäopiskelumahdollisuus. Jos kursseja joudutaan keskeyttämään ja iso osa kurssikerroista peruuntuu, maksuja hyvi- tetään kurssikohtaisesti. Myös, jos lähiopetus muutetaan etäopetukseksi, eikä opiskelija halua siihen osallistua.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ2NzQ4