Koulutus 2022-2023

KOULUTUS 2022 Lukuvuonna 2022–2023 alkava koulutus Perustutkinnot | Tuva-koulutus Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Tulevaisuuden tekijät Tavastiasta

2 Olet tekemässä tärkeää päätöstä valitsemalla itsellesi tutkinnon, josta voi tulla koko työurasi aikainen ammattisi. Sinun kannattaa panostaa ammatinvalintaan tutustumalla tähän oppaaseen ja eri tutkintoihin perusteellisesti. Yhteishaussa keväällä 2022 (osoitteessa www. opintopolku.fi) Ammattiopisto Tavastiassa on tarjolla perusopetuksen ja valmentavan koulutuksen päättäneille ja muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville 16 ammatillista perustutkintoa ja niihin liittyviä lukuisia osaamisaloja. Perusopetuksen päättänyt voi hakea myös uuteen tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen eli Tuva-koulutukseen. Jatkuvassa haussa voivat hakea kaikki halukkaat, mutta erityisesti se on tarkoitettu aiemmin toisen asteen tutkinnon suorittaneille, tutkinnon suorittamisen keskeyttäneille, ylioppilaille ja työelämässä oleville tai olleille. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan tutkintoja ympäri vuoden. Osassa tutkinnoista on hakuajat, joita on vuoden aikana viisi. Osa tutkinnoista on haussa jatkuvasti. Tarkista haussa olevat tutkinnot ja tutkinnon osat nettisivultamme. Ammattiopisto Tavastia on monialainen oppilaitos, jossa pääset opiskelun aikana tutustumaan eri ammatteihin opiskeleviin nuoriin ja aikuisiin. Meillä on yhtenäinen kampusalue Hämeenlinnan Hattelmalantiellä ja opetusta myös muissa pisteissä Hämeenlinnassa, Janakkalassa ja Urjalassa. Pystymme tarjoamaan opiskelijoillemme laajan valinnaistarjonnan ja myös monipuolista yhteisöllistä tekemistä. Haluamme tarjota sinulle Tavastiassa yksilöllisen polun, johon sisältyy paljon valinnan mahdollisuuksia sekä tarvitsemaasi tukea ja ohjausta. Selvitämme myös aiemmin hankitun osaamisesi. Osaava opetushenkilöstömme ja moniammatillinen opiskelijapalveluhenkilöstömme tukevat sinua matkallasi kohti tutkintoa. Tutkinnon suorittamiseen käytettävä aika on yksilöllinen, koska koulutukseen käytetyn ajan sijaan arvioimme osaamistasi. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijat ovat paljon tekemisissä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Tavastialla on hyvät kontaktit alueen työelämään. Ammatillinen osaaminen osoitetaan käytännön tehtävissä työelämässä. Oppisopimuskoulutukseen siirtyminen on mahdollista koko opintojen ajan. Haluamme tukea sinua myös valmistumisesi jälkeen työllistymisessä ja jatko-opintoihin hakeutumisessa. Tervetuloa opiskelemaan Tavastiaan! Tervetuloa opiskelemaan tulevaisuuden tekijäksi

3 Monta erilaista tapaa hakea Tavastiassa on tarjolla useita erilaisia tapoja hakeutua koulutukseen. Valtakunnallinen yhteishaku on suunnattu erityisesti peruskoulusta suoraan hakeville. Jatkuvan haun kautta voit hakea, jos olet suorittanut peruskoulun jo aikaisemmin, olet ylioppilas tai haluat kouluttautua uuteen ammattiin. Perustutkinnot Yhteishakuaika on 22.2.–22.3.2022 Jatkuva haku, katso tarkemmin sivulta 5 Ohjattu haku, katso tarkemmin sivulta 5 Tuva-koulutus Yhteishakuaika on 22.2.–22.3.2022 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Jatkuva haku, katso tarkemmin sivulta 5 Ohjattu haku, katso tarkemmin sivulta 5 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Haku suoraan oppilaitokseen 28.3.– 8.5.2022 Kuka voi hakea perusopetukseen? • Koulutus on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat perusopetuksen päättötodistuksen ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen toisen asteen koulutukseen. HAKEMINEN YHTEISHAUSSA Yhteishaku: www.opintopolku.fi Jatkuva haku: www.kktavastia.fi tai www.opintopolku.fi Kuka voi hakea? • peruskoulun keväällä 2022 päättävä • aikaisemmin peruskoulun suorittanut, jolla ei ole vielä toisen asteen koulutusta • yhteishakuun liittyvässä harkintaan perustuvassa haussa hakija, jolla ei ole peruskoulun päättötodistusta. Syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Kahden tutkinnon opintoihin hakeminen Kahden tutkinnon opinnot tarkoittavat ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa yhtä aikaa. Opintopolun hakemuksessa sinulta kysytään kiinnostusta kahden tutkinnon suorittamiseen niissä perustutkinnoissa, joissa oppilaitos tämän mahdollisuuden tarjoaa. Kahden tutkinnon suorittavien opiskelijavalinnoissa huomioidaan kummankin koulutusmuodon opiskelijaksi ottamisen valintaperusteet. Hakija valitaan ensin yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon. Lopullinen valinta kahden tutkinnon suorittamiseen tehdään opintojen alussa, kun kelpoisuus opintoihin on selvitetty. Tavastiassa alin hyväksyttävissä oleva peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo lukioihin ja kahden tutkinnon suorittamiseen on 7. Pääsykokeet yhteishaussa Ammattiopisto Tavastia järjestää pääsykokeet sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (lähihoitaja ja perustason ensihoitaja) sekä hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnossa. Muissa yhteishaussamukana olevissa koulutuksissa ei järjestetä pääsykokeita. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa hakija voidaan pääsykokeen perusteella hylätä, jos pääsykokeen pistemäärä on nolla, vaikka hakijan muut pisteet voisivat riittää valintaan. Perustason ensihoidon opiskelijavalinta tehdään ainoastaan pääsykokeen perusteella. Hakijoilta, joiden äidinkieli on muu kuin suomen kieli, edellytetään opetuskielen riittävää osaamista. Riittävä kielitaito voidaan testata suomen kielen kokeella. Hakuaika on 22.2.–22.3.2022

4 Harkintaan perustuva valinta Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiinmyös harkinnan perusteella painavista syistä. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan syitä voivat olla: • oppimisvaikeudet • sosiaaliset syyt • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet • tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito Hakijan koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista arvioidaan harkintaa perustuvassa valinnassa. Hakijan, huoltajan tai lähettävän koulun tulee toimittaa riittävät dokumentit oppilaitokselle syistä, joihin harkintaan perustuvassa haussa vedotaan. Yksilöllistetyt arvosanat äidinkielessä ja matematiikassa/ harkitaan perustuva haku ja valinta Jos hakijalla on perusopetuksen päättötodistuksessa yksilöllistetty arvosana sekä äidinkielessä että matematiikassa, hakijan hakemus muuttuu ammatillisien perustutkintojen osalta automaattisesti harkintaan perustuvaksi hakemukseksi. Oppilaitos arvioi hakijan edellytykset suoriutua opinnoista. Hakija ei ole mukana ns. normaalissa yhteishaussa. Milloin saa tiedon opiskelijavalinnasta? Hakijat saavat tiedon opiskelijavalinnasta aikaisintaan 16.6.2022. Miten hakijan pisteet muodostuvat? . . . . . .

5 Kuka voi hakea • hakijat, joilla on jo jokin aiempi tutkinto • työelämässä osaamista hankkineet • alaa vaihtavat • oppisopimuskoulutukseen hakeutuvat, joilla on oppisopimustyöpaikka tiedossa. Hakuajat • 23.3.–17.4.2022 (–22.5.2022), koulutus alkaa 2.8.2022 • 18.4.–7.8.2022, koulutus alkaa 5.9.2022 • 8.8.–18.9.2022, koulutus alkaa 24.10.2022 • 19.9.–30.10.2022 (–20.11.2022), koulutus alkaa 9.1.2023 • 21.11.2022–29.1.2023, koulutus alkaa 6.3.2023 Kaikkiin tutkintoihin ei ole hakua kaikkina hakuaikoina. Tieto kunkin tutkinnon seuraavasta hakuajasta löytyy www.kktavastia.fi > Ammattiopisto Tavastia > Perustutkinnot tai Ammattitutkinnot tai Erikoisammattitutkinnot Jatkuvassa haussa hakijat pisteytetään hakemuksen tai hakemuksen ja ennakkotehtävän/haastattelun/valintakokeen perusteella. Valintakriteerit ovat seuraavat: • hakukelpoisuus • vieraskielisten kielitaito • koulutustarve • tavoitteet ja motivaatio • tutkintokohtainen tutkinnon suorittamisen edellytysten selvitys • lisäpisteet Valma-koulutuksen suorittamisesta oppisopimus Kaikki tutkinnot voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Jos sinulla on työpaikka tai tieto oppisopimustyöpaikasta ja halu suorittaa tutkinto oppisopimuksella, kannattaa ottaa jo ennen hakuajan päättymistä yhteys Ammattiopisto Tavastian Ohjauspisteeseen. HAKEMINEN JATKUVASSA HAUSSA Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa on laajennetun oppisopimuksen lupa, jolloin oppisopimuksena tarjotaan myös sellaisia tutkintoja, johon Tavastialla ei ole järjestämislupaa. työvoimakoulutus Työvoimakoulutukset suunnitellaan yhdessä työvoimahallinnon kanssa. Tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus järjestetään pääosin yhdessä muun tutkintokoulutuksen kanssa. Työvoimakoulutukseen haetaan TE-toimiston kautta. OHJATTU HAKU Ohjattu haku tarkoittaa koulutukseen hakeutumista ohjatusti ja joustavasti. Hakijan alkutilanne ja eri mahdollisuudet selvitetään esimerkiksi Tavastian Ohjauspisteessä. Opinto-ohjaajat ja uraohjaaja neuvovat hakumenettelyissä. Ohjattu haku voi olla oikea hakuväylä esimerkiksi aikaisemmin opintonsa keskeyttäneelle. OHJAUSPISTE PALVELEE Lisätietoja hakemisesta ja koulutusmahdollisuuksista saat Tavastian Ohjauspisteestä Hattelmalantie 8, A-rakennus, 2. krs Avoinna ma–pe klo 9–15 puh. 03 6581 500 ohjauspiste@kktavastia.fi Ohjaus ja tuki -chat, arkisin klo 12–15 Uutta, kysy Tavikselta! Sinua auttaa verkkosivuillamme myös chatbot Tavis. kktavastia.fi/ammattiopisto

6 Perustutkinnot Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka jakaantuu ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin. Perustutkinto 180 osp Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp Pakolliset tutkinnon osat Osaamisaloittain eriytyvät tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat (YTO) 35 osp Pakolliset osaamistavoitteet 26 osp Valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp ajoneuvoalan perustutkinto Ajoneuvotekniikan osaamisala Automekaanikko Oletko kiinnostunut automekaanikon työstä autoalalla? Automekaanikoksi valmistuneella on taito määrittää yleisimmät autoissa esiintyvät viat ja korjata ne. Hän osaa tehdä autokaluston tarvitsemat huollot ja pitää ne kunnossa. Automekaanikko selvittää nykytekniikan mukaisesti autojen viat ja korjaukset. Hän myös osaa käyttää tarvittavia työlaitteita. Ajoneuvoalalta valmistunut työllistyy autokorjaamoiden erilaisiin työtehtäviin. Opiskelusi tapahtuu pääasiassa osoitteessa Hattelmalantie 8, D-rakennus, Hämeenlinna. ajoneuvoalan perustutkinto Vauriokorjauksen osaamisala Autokorimekaanikko Ajoneuvoalan perustutkinto sisältää ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia. Jokainen autokorimekaanikko opiskelee vauriokorjaukseen liittyviä ajoneuvojen korin pintaosien vaihto-, oikaisu- ja korjaustöitä. Tutkinnon valinnaisten osien avulla laajennat erityisosaamistasi esimerkiksi korinrakennevaurioiden korjaamiseen, automaalaukseen, auton turvalaitteisiin tai korin sähkövarusteiden korjaamiseen. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkaan voit itse vaikuttaa. Jos sinulla on alan työpaikka tai saat sen opiskelujen aikana, voit suorittaa tutkintosi loppuun koulutus- ja/tai oppisopimuksella. Autokorimekaanikko on monitaitoinen autopeltiseppä, joka korjaa kolarivaurioituneita ajoneuvoja. Hän korjaa, oikaisee ja vaihtaa niiden osia sekä mittaa korirakenteita. Autokorimekaanikko työskentelee autoliikkeiden vauriokorjaamoissa, automaalaamoissa tai toimii itsenäisenä yrittäjänä. Ajoneuvoalan työllisyysnäkymät ovat hyvät ja ammat-

7 titaitoiselle autokorimekaanikolle löytyy aina töitä. Suoritettuasi tutkinnon voit hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Opiskelusi tapahtuu pääasiassa osoitteessa Hattelmalantie 8, Hämeenlinna. Automaalari Koulutuksessa suuntaudut automaalarin työtehtäviin. Opit tekemään ajoneuvojen maalauksia sekä niihin liittyviä esikäsittelytöitä. Työ on käytännönläheistä ja vaatii riittävää fyysistä kuntoa. Opit käyttämään automaalaustyössä tarvittavia koneita, laitteita ja materiaaleja. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella maalipintojen kiillottamista, raidoittamista sekä erikoismaalien käyttöä. Automaalarit työllistyvät erilaisiin ajoneuvomaalaustehtäviin. Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia Aloituspaikat 44 Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen Jatkuva haku: lisätietoa s. 5 elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan osaamisala Leipuri-kondiittori Leipuri-kondiittorit saavat koulutuksessa valmiudet ammattimaiseen leivontaan ja peruskonditoriatuotteiden valmistamiseen. Asioita opitaan sekä teoriassa että käytännössä. Oppimisympäristönä toimivat oppilaitoksen oma leipomo ja konditoria. Hygieniaosaaminen, asiakaspalvelu ja työturvallisuusasiat kuuluvat myös perusopintoihin. Leipuri-kondiittorit työskentelevät erilaisissa leipomoissa yhteistyössä toisten työntekijöiden kanssa niin, että tuotanto tapahtuu joustavasti, turvallisesti ja hygieenisesti. Paistopisteissä ja kahvila-konditoriassa toimiminen vaatii erityisesti asiakaspalvelu- ja markkinointitaitoja. Leipuri-kondiittori voi työllistyä leipomoiden lisäksi myös kahviloihin, ravintoloihin tai muihin vastaaviin paikkoihin, joissa leivonta kuuluu yrityksen liikeideaan. Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia Aloituspaikat 14 Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen Jatkuva haku: lisätietoa s. 5 hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto Kampaamotyön osaamisala Kampaaja Kampaajan opinnoissa opiskelet asiakkaiden hiusten hoitoa ja muotoilua erilaisten menetelmien, välineiden ja kosmeettisten aineiden avulla. Kampaaja keskittyy naisasiakkaiden palvelemiseen. Lisäksi kampaaja osaa suunnitella erilaisia tyylejä ja ehostaa asiakkaita sekä hoitaa käsiä ja opastaa asiakasta hiusten ja hiuspohjan kotihoidossa. Valmistumisen jälkeen kampaaja voi tehdä asiakaspalvelua ja ohjausta työntekijänä kampaamoissa tai omassa yrityksessään. Myös hiustenhoitotuotteiden myynti työllistää kampaajia. Jatko-opinnot: erikoisammattitutkinto Hius- ja kauneudenhoitoalan EAT, ammattikorkeakoulu Estenomi AMK.

8 hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto Parturityön osaamisala Parturi Parturin opinnoissa opiskelet asiakkaiden hiusten ja parran hoitoa ja muotoilua erilaisten menetelmien, välineiden ja kosmeettisten aineiden avulla. Parturi keskittyy miesasiakkaiden palvelemiseen. Lisäksi parturi osaa suunnitella erilaisia tyylejä sekä hoitaa käsiä ja opastaa asiakasta parran, hiusten ja hiuspohjan kotihoidossa. Valmistumisen jälkeen parturi voi tehdä asiakaspalvelua ja ohjausta työntekijänä parturiliikkeessä tai omassa yrityksessään. Myös hiusten- ja parranhoitotuotteiden myynti työllistää parturia. Jatko-opinnot: erikoisammattitutkinto Hius- ja kauneudenhoitoalan EAT, ammattikorkeakoulu Estenomi AMK, Estenomi YAMK. Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia Aloituspaikat 16 Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen Pääsykoe 25.4.2022 Jatkuva haku: lisätietoa s. 5 kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala Lastenohjaaja Opiskelet lapsen kasvuun, kehitykseen ja sen tukemiseen liittyviä asioita. Tuet heidän osallisuuttaan yhteisön jäsenenä ja olet mukana erityisissä tukitarpeissa. Saat valmiuksia kohdata erilaisia perheitä. Valmistuttuasi osaat tarjota lapsille mielekästä ja kehittävää toimintaa, joka perustuu varhaiskasvatuksen teoriapohjaan. Opintojesi aikana opiskelet myös ammattietiikkaa, alan keskeisiä lakeja, palvelujärjestelmä, lapsiperheen tukimuotoja ja moniammatillista työskentelyä. Lastenohjaaja huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän kohtaa työssään eri-ikäisiä lapsia ja toimii yhteistyössä huoltajien kanssa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä keskeisiä. Työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa sekä lapsen osallisuuden ja oppimisen edistämistä. Työskentelet päiväkodeissa, lasten kerhoissa tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Tavallisimmin lastenohjaajat jatkavat opintojaan sosionomi- ja kasvatustieteen kandidaattiopintoihin.

9 Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa on erityisiä terveydentilavaatimuksia, jolloin hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilastaan hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. Lisätietoja kktavastia.fi -> Ammattiin -> Tule opiskelijaksi -> Yhteishaku -> Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset Jatkuva haku: lisätietoa s. 5 Pääsykoe järjestetään 12.5.2022 kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Tuotantotekniikan osaamisala Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto sisältää ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia. Opiskelet ammatilliset tutkinnon osat valmistustyötehtävissä toimiminen sekä asennus- ja automaatiotyöt. Näiden lisäksi opiskelet syventäviä valinnaisia opintoja. Opiskelusi tapahtuu pääasiassa osoitteessa Hattelmalantie 8, Hämeenlinna. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkaan voit itse vaikuttaa. Jos sinulla on alan työpaikka tai saat sen opiskelujen aikana, voit suorittaa tutkintosi oppisopimuksella. Suoritettuasi tutkinnon voit hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Koneistaja Koulutuksessa suuntaudut koneistajan työtehtäviin. Opit valmistamaan koneistamalla erilaisia koneenosia yksittäiskappaleina ja sarjatuotantona sekä niihin liittyviä mittauksia, esivalmistelu- ja jälkikäsittelytöitä. Työ on käytännönläheistä ja vaatii riittävää fyysistä kuntoa. Opit käyttämään koneistajan työssä tarvittavia ohjelmistoja, koneita, laitteita ja materiaaleja. Lisäksi sinulla onmahdollisuus opiskella 3D-mallinnusta, mittausta ja koneistusta. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon suorittanut koneistaja työskentelee teknologia-alan eri työtehtävissä. Koneistaja osaa lukea konepiirustukset ja valmistaa niiden mukaan kappaleita erityyppisiä työstökoneita käyttämällä. Koneistaja työstää uusia koneenosia tai korjaa vaurioituneet osat. Työtehtävät ovat monipuolisia ja työllistymismahdollisuudet ovat alalla hyvät. Levyseppähitsaaja Koulutuksessa suuntaudut Levyseppähitsaajan työtehtäviin. Opit valmistamaan erilaisia teräsrakenteita ja levykappaleita moderneilla valmistus- ja hitsausmenetelmillä sekä niihin liittyviä mittauksia, esivalmistelu- ja jälkikäsittelytöitä. Työ on käytännönläheistä ja vaatii hyvää fyysistä peruskuntoa. Opit käyttämään levyseppähitsaajan työssä tarvittavia koneita, laitteita ja materiaaleja. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella 3D-mallinnusta ja mittausta. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa hitsaajan pätevyyskokeita. Kone- ja tuotantotekniikka alan perustutkinnon suorittanut levyseppähitsaaja työskentelee teknologia-alan eri työtehtävissä. Levyseppähitsaaja osaa lukea konepiirustukset ja valmistaa niiden mukaan kappaleita erityyppisiä työkoneita käyttämällä. Levyseppähitsaaja työskentelee usein levytyökeskuksen, särmäyspuristimen, hitsausrobotin ja poltto/vesi/laserleikkauskoneen ohjelmointitehtävissä. Levyseppähitsien työpaikkoja ovat esimerkiksi levytuotteita valmistavat yritykset, konepajat, sekä telakat ja rakennustyömaat. Työtehtävät ovat monipuolisia ja työllistymismahdollisuudet ovat alalla hyvät. Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia Aloituspaikat 38 Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen Jatkuva haku: lisätietoa s. 5

10 liiketoiminnan perustutkinto Merkonomi Oletko kiinnostunut bisnesmaailman ja talouden asioista? Merkonomin koulutus on käytännönläheinen sekä monipuolinen ja sopii sinulle, jos pidät työskentelystä ihmisten kanssa ja opiskelet mielelläsi myös työtä tekemällä. Opinnot sisältävät mm. asiakaspalveluosaamista, liiketoimintaa, yrittäjyyttä, taloushallintoa sekä työelämätaitoja. Lisäksi esim. bisnesalan matematiikka ja kielet ovat osa opintojasi. Osa opinnoista on kaikille yhteisiä, mutta voit valita opintoihisi esimerkiksi myyntiä, markkinointiviestintää, projektissa toimimista, taloushallintoa sekä yrittäjyyttä. Liiketoiminnan perusosaamista tarvitaan monilla eri aloilla. Merkonomina voit työskennellä kaupan ja palvelualojen yrityksissä asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä tai yritysten sekä organisaatioiden taloushallinnon töissä. Työpaikkasi voi löytyä isännöinti- tai tilitoimistosta tai uudemmilta aloilta, kuten sähköisestä kaupankäynnistä sekä tapahtumatuotannosta. Saat myös hyvät valmiudet yrittäjyyteen. Tutkinnon jälkeen voit pyrkiä tradenomiopintoihin ammattikorkeakouluun. Voit myös opiskella väyläopintoja, jolloin voit hakea Hämeen ammattikorkeakouluun ilman pääsykoetta. Merkonomin koulutus antaa vankan pohjan myös muiden alojen jatko-opintoihin. Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia Aloituspaikat 54 Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen Jatkuva haku: lisätietoa s. 5 logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen osaamisala Linja-autonkuljettaja Logistiikan perustutkinto sisältää ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia. Opiskelet ammatilliset tutkinnon osat: kuljetusalan perustason ammattipätevyys, linja-auton tavarankuljetuksen hallinta ja linja-autonkuljetukset. Valinnaisia tutkinnon osia suorittamalla ammattitaitosi syvenee haluamallasi alueella. Linja-autonkuljettajia tarvitaan työelämässä kuljetusalalla, jossa työpäivät ovat vaihtelevia. Koulutuksen jälkeen sinulla on linja-auton ajokortti sekä henkilöliikenteen perustason ammattipätevyyskoulutus. Linja-autonkuljettajana voit työllistyä kuljetustehtäviin toisen palvelukseen tai ryhtyä lisäkoulutuksen jälkeen kuljetusalan yrittäjäksi. Opiskelusi tapahtuu pääasiassa osoitteessa Koljalantie 7, Turenki. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkaan voit itse vaikuttaa. Jos sinulla on alan työpaikka tai saat sen opiskelujen aikana, voit suorittaa tutkintosi oppisopimuksella. Suoritettuasi tutkinnon voit hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto sisältää ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia. Opiskelet seuraavat ammatilliset tutkinnon osat: kuljetusalan perustason ammattipätevyys, kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta ja yhdistelmäajoneuvokuljetukset. Valinnaisia tutkinnon osia suorittamalla ammattitaitosi syvenee haluamallasi alueella. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajia tarvitaan työelämässä vastuullisiin tehtäviin. Koulutuksesta saat yhdistelmäajoneuvon ajokorttikoulutuksen ja ammattipätevyyden toimia kuljettajana. Suoritat myös vaarallisten aineiden ajoluvan (ADR). Valmistuttuasi sinulla on osaamista ajoneuvotekniikasta, kuljetustekniikasta ja varastoinnista. Ymmärrät

11 myös asiakaspalvelun, yrittäjyyden ja tietojenkäsittelyn tärkeyden työssäsi. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana voit työskennellä esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljettajana. Opiskelusi tapahtuu pääasiassa osoitteessa Koljalantie 7, Turenki. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkaan voit itse vaikuttaa. Jos sinulla on alan työpaikka tai saat sen opiskelujen aikana, voit suorittaa tutkintosi oppisopimuksella. Suoritettuasi tutkinnon voit hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Kuljetuspalvelujen osaamisalalla on erityisiä terveydentilavaatimuksia, jolloin hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilastaan hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. Lisätietoja kktavastia.fi -> Ammattiin -> Tule opiskelijaksi -> Yhteishaku -> Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset logistiikan perustutkinto Varastopalvelujen osaamisala (1.8.2022 lähtien sisälogistiikan osaamisala) Varastonhoitaja (1.8.2022 lähtien palvelulogistiikkatyöntekijä) Opiskelija tutustuu varastotyöntekijän eri työvaiheisiin, tarvittavaan tietotekniikkaan sekä työkoneisiin. Opiskelun aikana suoritetaan B-ajokortti osana opintoja. Opinnoissa harjoittelet työssä tarvittavien lastaustyökoneiden käyttöä. Ainutlaatuisena oppimisympäristönä toimii koko koulutuskuntayhtymää palveleva keskusvarasto, jossa opiskelijoiden työtehtävinä on mm. tavaran vastaanottoa ja keräilyä sekä jakelukuljetuksia asiakkaille. Keskusvarastossa toimitaan sähköisessä varastomaailmassa, omassa uudenlaisessa nettikauppaympäristössä. Opiskelu tapahtuu pääosin Turengin yksikössä. Varastojen koon kasvu sekä keskittyminen lisäävät varastonhoitajien tarvetta. Hämeenlinnan alue on yksi suurimmista tavaravirtojen risteyskohdista, jonne on keskittynyt logistiikka-alan suuria yrityksiä, jotka voivat olla myös tulevia työpaikkoja opiskelun jälkeen. Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia Aloituspaikat 40 Jatkuva haku: lisätietoa s. 5 maanmittausalan perustutkinto Kartoittaja Kartoittajan koulutuksessa saat laajaa alan yleisosaamista ja monipuolista ammattitaitoa, joita tarvitset työelämässä. Kartoittajalla on perustiedot ja -taidot maastomittauksesta ja kartantuotannosta, paikkatiedoista, kiinteistöjen muodostuksesta ja rekisteröinnistä, maankäytön suunnittelusta sekä yhdyskuntarakentamisen suunnitelmista ja mittauksista. Työtehtävissä kartoittaja tarvitsee perustietoja ja -taitoja laajempaa osaamista yhdellä tai useammalla osa-alueella riippuen siitä, minkälaiseen työpaikkaan hän sijoittuu. Kartoittaja työskentelee sekä maastossa että toimistotehtävissä. Maastossa hän tekee erilaisia runko-, kartoitus-, merkintä- ja tarkistusmittauksia sekä mittaa korkeuseroja. Hänelle kuuluu myös ilmakuvauksiin ja maaperätutkimuksiin liittyviä tehtäviä. Hän osaa käyttää elektro-optisia mittausvälineitä, satelliittipaikannuslaitteita ja mittausohjelmistoja. Toimistotyöt sisältävät mittaustulosten käsittelyä, numeeristen karttatietokantojen ylläpitoa, muita kartantuotantotehtäviä, erilaisten suunnitelmapiirustusten valmistusta, laskentaa, rekisterien ylläpitoa, arkistotutkimuksia sekä asiakirjojen ja kopioiden valmistamista eri menetelmillä. Jatkuva haku: lisätietoa s. 5

12 matkailualan perustutkinto Matkailupalvelujen osaamisala Matkailupalvelujen tuottaja Koulutuksessa opit palvelemaan asiakkaita matkailualan eri yrityksissä ja toimintaympäristöissä. Opinnoissa suuntaudut matkailupalvelujen tuottamiseen. Opinnoissa suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia ja muita ohjelmapalveluja esimerkiksi kulttuuri-, kaupunki-, hyvinvointi- ja luontomatkailuun. Opit tuntemaan matkailualaa, ymmärtämään eri tapoja ja kulttuureja, huolehtimaan asiakkaiden turvallisuudesta ja toimimaan ympäristöä ajatellen. Matkailualan opinnoissa kehität taitoja markkinoida matkapalveluja sosiaalista mediaa hyödyntäen. Osa opinnoista on kaikille yhteisiä, mutta paljon voit myös itse vaikuttaa tutkintosi sisältöön valitsemalla juuri sinulle mieleisiä valinnaisia tutkinnon osia. Voit valita opintoihisi esimerkiksi luontomatkailua, opastamista ja majoituspalveluja sekä yrittäjyyttä. Opintoihin voit sisällyttää myös työskentelyä ulkomailla. Matkailupalvelujen tuottajana työpaikkasi voi löytyä ohjelmapalveluyrityksistä, tapahtumista, lomakeskuksista, maaseutumatkailukohteista, kylpylöistä, luontomatkailuyrityksistä. Työpaikkasi voi olla myös ulkomailla tai voit työllistää itsesi yrittäjänä. Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia Aloituspaikat 18 Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen Jatkuva haku: lisätietoa s. 5 matkailualan perustutkinto Matkapalvelujen myynnin osaamisala Matka-asiantuntija Koulutuksessa opit palvelemaan ja neuvomaan asiakkaita ja myymään matkailupalveluja eri yrityksissä ja toimintaympäristöissä. Opit tuntemaan matkailua elinkeinona, ymmärtämään eri tapoja ja kulttuureja, huolehtimaan asiakasturvallisuudesta ja toimimaan ympäristöä ajatellen. Opit opinnoissasi suunnittelemaan ja markkinoimaan matkapalveluja. Kehität kieli- ja asiakaspalvelutaitoasi, opit tuottamaan erilaisia myynti- ja informaatioaineistoja ja hyödyntämään matkailualan tietojärjestelmiä. Osa opinnoista on kaikille yhteisiä, mutta voit myös itse vaikuttaa paljon tutkintosi sisältöön valitsemalla juuri sinulle mieleisiä valinnaisia tutkinnon osia. Voit valita opintoihisi esimerkiksi matkailupalvelujen markkinointiviestintää ja tuotteistamista sekä opastuspalveluja. Opintoihin voit sisällyttää myös työskentelyä ulkomailla. Matka-asiantuntijana työllistyt esimerkiksi matkailun myynti- ja neuvontapisteisiin, matkatoimistoihin, matkailukeskuksiin, tai liikenneyhtiöiden keskusvaraamoihin. matkailualan perustutkinto Majoituspalvelujen osaamisala Vastaanottovirkailija Koulutuksessa opit palvelemaan asiakkaita matkailualan eri yrityksissä ja toimintaympäristöissä. Opinnoissa suuntaudut majoituspalveluihin ja majoitusliikkeen vastaanoton työtehtäviin. Opiskelet ottamaan vastaan huonevarauksia sekä hoitamaan asiakkaiden tulo- ja lähtöselvityksiä ja laskutusta sekä käyttämään hotellijärjestelmää. Opit tuntemaan matkailua elinkeinona, ymmärtämään eri tapoja ja kulttuureja, huolehtimaan asiakasturvallisuudesta ja toimimaan ympäristöä ajatellen. Osa opinnoista on kaikille yhteisiä, mutta voit myös itse vaikuttaa paljon tutkintosi sisältöön valitsemalla juuri sinulle mieleisiä valinnaisia tutkinnon osia. Voit valita opintoihisi esimerkiksi ravintolan asiakaspalvelua ja myyntiä, matkailualan markkinointiviestintää sekä kokouspalveluja. Opintoihin voit sisällyttää myös työskentelyä ulkomailla. Vastaanottovirkailijana voit löytää työpaikkasi hotelleista, kokous- ja kongressipalveluja tarjoavista yrityksistä, kylpylöistä, lomakeskuksista, sekä muista matkailu- ja majoitusalan yrityksistä. Jatkuva haku: lisätietoa s. 5

13 pintakäsittelyalan perustutkinto Rakennusmaalauksen osaamisala Maalari Koulutuksessa suuntaudut rakennusmaalarin työtehtäviin. Opit tekemään erilaisia maalaus- ja tapetointitöitä sekä niihin liittyviä esikäsittelytöitä. Työ on käytännönläheistä ja vaatii riittävää fyysistä kuntoa. Opit käyttämään maalaustyössä tarvittavia koneita, laitteita ja materiaaleja. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella kalusteiden maalausta, rakennusten ulkopintojen maalausta sekä efektipintojen ja kuvioiden maalaamista. Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus työllistyä esimerkiksi maalariksi tai tasoitetyöntekijäksi alan yrityksiin. pintakäsittelyalan perustutkinto Teollisen pintakäsittelyn osaamisala Pintakäsittelijä Koulutuksessa suuntaudut teollisen pintakäsittelijän työtehtäviin. Opit tekemään metallituotemaalausta, jauhemaalausta sekä niihin liittyviä esikäsittelytöitä. Työ on käytännönläheistä ja vaatii riittävää fyysistä kuntoa. Opit käyttämään pintakäsittelytyössä tarvittavia koneita, laitteita ja materiaaleja. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella ajoneuvomaalauksen perusteita ja erikoismaalaustekniikoita. Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus työllistyä teollisuuteen erilaisten tuotteiden maalaustöihin. Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia Aloituspaikat 34 Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen Jatkuva haku: lisätietoa s. 5 puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Kiinteistönhoidon osaamisala Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoitajan koulutuksessa saat valmiudet työhön, joka koostuu erilaisista kiinteistön ylläpitoon kuuluvista tehtävistä. Työ on itsenäistä ja vuodenajat vaikuttavat työn sisältöön. Työtehtäviä ovat esimerkiksi ulkoalueiden puhtaanapito, lumityöt käsin ja koneellisesti, LVI-työt sekä kiinteistön huolto- ja pienvikakorjaukset. Kiinteistöissä hoidetaan myös ilmastointikoneiden, uima-altaiden, jäähdytyskoneiden, kosteuslaitteiden ja kylmälaitteiden huollot sekä rakennusautomaation valvonta ja säätötyöt. Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia Aloituspaikat 8 Jatkuva haku: lisätietoa s. 5

14 puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Toimitilahuollon osaamisala Toimitilahuoltaja Koulutuksessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa. Opiskelu on käytännönläheistä: siivouskoneet, siivousaineet, siivousvälineet ja työmenetelmät tulevat tutuiksi aidoissa oppimisympäristöissä. Opit työskentelemään turvallisesti ja toimimaan ympäristöä ajatellen. Opinnoissa vahvistuvat asiakaspalvelu- ja vuorovaikutusosaaminen. Osa opinnoista on kaikille yhteisiä, mutta paljon voit myös itse vaikuttaa tutkintosi sisältöön valitsemalla juuri sinulle mieleisiä valinnaisia tutkinnon osia. Voit valita opintoihisi esimerkiksi vaatteiden ja tekstiilien huoltamista, sosiaali- ja terveydenhuoltolaitosten puhtauspalveluja ja hotellin puhtauspalveluja. Toimitilahuoltaja työskentelee monipuolisissa asiakaskohteissa, ja työpaikkasi voi löytyä kouluista, päiväkodeista, toimistoista, hotelleista, palvelutaloista, terveyskeskuksista tai kauppakeskuksista. Jatkuva haku: lisätietoa s. 5 rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen osaamisala Talonrakentaja Talonrakentajat erikoistuvat opinnoissaan kirvesmiestöihin, muuraukseen, laatoitukseen tai betonointiin ja raudoitukseen. Osaamisalasta valmistunut suoriutuu työmaan varastointi- ja järjestelytöistä itsenäisesti ja osaa tehdä annettujen ohjeiden avulla talonrakennustyömaan muita perustöitä turvallisesti ja laadukkaasti. Talonrakentaja osaa ammattimiehen ohjauksessa tai työryhmän jäsenenä tehdä uudis- ja korjausrakennustyömaan kirves-, muuraus- tai betonointitöitä. Hän osaa käyttää talonrakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja. Opiskelu tapahtuu pääosin Ratasniityn yksikössä. rakennusalan perustutkinto Maarakennuksen osaamisala Maarakentaja Maarakentajan koulutus antaa valmiudet työskennellä maa- ja vesirakennustyömailla, kunnallisteknisen rakentamisen työmailla ja kiinteistönhoitotehtävissä. Maa- ja vesirakentamista kutsutaan myös yhdyskunta- tai ympäristörakentamiseksi tai infrastruktuurin rakentamiseksi. Maarakentajat varmistavat nykyaikaisen yhteiskunnan toimivuuden. Kadut, tiet, pysäköintilaitokset, vesiväylät, lentokentät, satamat, tietoliikenteeseen liittyvä maarakentaminen, energiaverkostot, vesihuollon verkostot ja laitteet, ympäristön parantaminen, urheilu- ja liikunta-alueet, kalliorakenteet, maanalaiset tilat, talojen pohjarakenteet sekä kaikessa rakentamisessa tarvittavien kiviaineksien jalostus ovat maarakentajien työn tuloksia. Ala tarjoaa ammattikoulutetulle henkilöille paljon työpaikkoja. Tutkinnon suorittaneita tarvitaan työmaiden asennus-, mittaus- ja rakentamistehtäviin sekä kuljetus- ja kunnossapitokoneiden kuljettajiksi. Opiskelu tapahtuu pääosin Ratasniityn yksikössä. Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia Aloituspaikat 38 Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen Jatkuva haku: lisätietoa s. 5

15 ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ruokapalvelun osaamisala Kokki Koulutuksen aikana perehdytään erilaisiin ruoanvalmistuksen tehtäviin, kuten ruokien ja ruoka-annosten suunnitteluun, valmistukseen ja esille laittoon. Koulutukseen sisältyy mm. hygieniaosaaminen, ruoanvalmistuksessa tarvittavat kädentaidot ja estetiikan sekä taloudellisen ajattelun ja asiakaspalvelun perusteet. Henkilökohtaiset valinnat antavat erikoisosaamisen erityyppisten ruokaravintoloiden ruokatuotannon tehtäviin. Kokilla on halu tehdä hyvänmakuisia ruokia ja kauniita annoskokonaisuuksia. Kokilta edellytetään myönteistä palveluasennetta, yhteistyökykyä, omatoimisuutta, joustavuutta ja hyvää käytöstä sekä siisteyttä. Työpaikkoina voivat olla ruokaravintolat, juhla- ja pitopalveluyritykset, matkustaja- ja rahtialukset, henkilöstöravintolat, kahvilat ja hotellit sekä julkisen sektorin toimipaikoissa. ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala Tarjoilija Koulutuksen aikana tarjoilija oppii asiakaspalvelu- ja markkinointitaitoja, joustavuutta ja yhteistyötaitoja erilaisissa ravintola- ja catering-alan yrityksissä ja toimipaikoissa. Henkilökohtaisilla valinnoilla voit hankkia erikoisosaamista erityyppisistä ravintoloista. Koulutus on työelämälähtöistä. Perustaidot opitaan oppilaitoksessa, jonka jälkeen suurin osa koulutuksesta tapahtuu erilaisissa ravintoloissa ja yrityksissä. Tarjoilijana osaat palvella asiakkaita molemmilla kotimaisilla ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Koulutuksen jälkeisiä työpaikkoja voivat olla erilaiset ruokaravintolat ja majoitusliikkeet, baarit, juhla- ja pitopalveluyritykset sekä henkilöstöravintolat. Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia Aloituspaikat 35 Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen Jatkuva haku: lisätietoa s. 5

16 sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Vammaistyön osaamisala Lähihoitaja Lähihoitajakoulutuksessa opiskelet ihmisen kasvuun ja kehitykseen ja sen tukemiseen liittyviä asioita. Tuet asiakkaasi osallisuutta hänen omaan elämäänsä. Opintojesi aikana opit ammattietiikkaa, alan keskeisiä lakeja, palvelujärjestelmää ja erilaisia tukimuotoja. Opit terveyttä edistäviä asioita sekä perushoitoa ja sairauksien hoitoa sekä lääkehoitoa. Osaat valmistuttuasi edistää asiakkaasi kuntoutumista. Lähihoitaja on arjen ammattilainen lähellä ihmistä. Keskeistä ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ja erilaisten sekä eri-ikäisten ihmisten voimavarojen ja toimintakyvyn tukeminen. Opintosi lähihoitajaksi vaativat sinulta riittävän hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, jotta pärjäät haastavissakin tilanteissa. Lähihoitajaopinnot sisältävät teoriaa sekä käytännön opiskelua työpaikoissa. Lähihoitajan työpaikkoja ovat lasten päiväkodit, kotihoito, päivätoimintakeskukset, sairaalat, terveyskeskukset, vanhusten hoivayksiköt, palvelutalot, mielenterveys- ja päihdeyksiköt, vammaisten hoiva- ja asumisyksiköt.

17 Eniten lähihoitajat jatkavat opintojaan sairaanhoitaja- ja sosionomiopinnoissa. Jotkut jatkavat fysioterapeutti- tai kätilöopinnoissa. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa on erityisiä terveydentilavaatimuksia, jolloin hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilastaan hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. Lisätietoja: kktavastia.fi -> Ammattiin -> Tule opiskelijaksi -> Yhteishaku -> Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia Aloituspaikat 100 Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen Pääsykoe järjestetään 3.–4.5.2022 Jatkuva haku: lisätietoa s. 5 sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Perustason ensihoidon osaamisala Perustason ensihoitaja Koulutus painottuu ensihoito- ja akuuttityöhön jo opintojen alusta alkaen. Opiskelet ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia: ihmisen terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Tärkeä osa koulutusta on ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä toimiminen. Työ vaatii sinulta hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, koska tehtävät sisältävät paljon nostamista, kantamista ja siirtämistä. Sinulla tulee olla paineensietokykyä ja päätöksentekotaitoja sekä hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Opinnot sisältävät teoriaa sekä käytännön opiskelua. Perustason ensihoitaja työllistyy ensihoitopalveluihin, kotihoitoon tai sairaalaan. Hän voi suuntautua hyvin monipuolisesti työelämään muillekin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin, ei kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtäviin. Perustason ensihoitajia tarvitaan työelämässä monipuolisiin ja vaativiin ensihoidon tehtäviin. Suoritettuasi tutkinnon voit hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Useimmat perustason ensihoitajat hakeutuvat ensihoitaja (AMK) tai sairaanhoitajaopintoihin. Perustason ensihoidon osaamisalalla on erityisiä terveydentilavaatimuksia, jolloin hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilastaan hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. Lisätietoja: kktavastia.fi -> Ammattiin -> Tule opiskelijaksi -> Yhteishaku -> Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia Aloituspaikat 15 Pääsykoe pidetään 6.5.2022 Jatkuva haku: lisätietoa s. 5 sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Automaatioasentaja Keskeisinä osaamisalueina ovat erilaisten säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmien tuntemus, robotiikka sekä niiden asennus- ja kunnossapitotöihin liittyvien tehtävien hallinta. Automaatioasentajaksi valmistunut osaa tehdä teollisuuden sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä sähköalan osaamista vaativia tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Sähköasentaja Sähköasentajaksi valmistunut osaa tehdä asuin-, liike-, teollisuus- tai julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Keskeisinä osaamisalueina ovat sähköiseen talotekniikkaan liittyvät sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennukset. Säh-

18 köasentaja osaa myös tehdä sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköverkostoalan standardien ja säädösten mukaan. Keskeisinä osaamisalueina ovat maa- ja ilmakaapeliverkkoihin liittyvät sähkö- ja automaatioasennukset. Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia PK aloituspaikat 38 Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen Jatkuva haku: lisätietoa s. 5 taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen valmistuksen osaamisala Artesaani, kudonta Koulutuksessa keskitytään kangaspuissa kudottujen tekstiilien valmistamiseen. Opinnoissa painotetaan sidosopin osaamista, materiaalitietoutta, perinnettä sekä kestävien ja ekologisten tuotteiden tekemiseen tarvittavaa vankkaa käsityötaitoa. Kutoja tuntee tekstiilimateriaalit ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti ja ekologisesti erilaisissa sisustus-, vaatetus- ja asustetekstiileissä. Kankaiden suunnittelua ja toteutusta tehdään myös tietokoneavusteisesti. Opintoihin kuuluu värjäystä, kankaanpainantaa ja tekstiilien erilaisia viimeistysmenetelmiä. Voit syventää osaamistasi esim. teollisessa kudonnassa, erikoismateriaalien ja tekniikoiden käyttämisessä tai ohjaustehtävissä toimimisessa. Kutoja-artesaani voi työskennellä erilaisissa ohjaustehtävissä neuvonta-asemilla, työpajoilla, kansalais- tai työväenopistojen kursseilla. Kutoja voi valmistaa käsinkudottuja tai puoliteollisia tuotteita yrittäjänä tai esim. osuuskunnan jäsenenä. Tuotteet voivat olla asiakkaan tilaamia käyttö- tai sisustustekstiilejä. Voit jatkaa kudonnan opiskelua Tavastiassa Taideteollisuusalan ammattitutkinto, käsityöntekijä -koulutuksessa. Opintoja voi syventää myös Metropolia Ammattikorkeakoulussa, Aalto-yliopistossa tai Lapin yliopistossa.

19 taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen valmistuksen osaamisala Artesaani, lasi Koulutuksessa opitaan lasinpuhallustekniikoilla valmistettujen esineiden suunnittelua ja toteutusta harjoitellen perustekniikoita ja tiimityötaitoja. Pääset myös tutustumaan alan erikoistekniikoihin. Lasialan artesaanin opintoja voi suorittaa Nuutajärven Lasikylässä, Urjalassa ja koulutussopimuksella Fiskars Groupin Iittalan lasitehtaalla, Hämeenlinnassa. Molemmissa paikoissa opiskellaan samaa taideteollisuusalan perustutkintoa, mutta eri painotuksilla. Iittalassa keskitytään hankkimaan teollisessa lasinvalmistuksessa tarvittavaa osaamista. Nuutajärvellä annettava koulutus antaa valmiuksia toimia pienemmissä lasistudioissa. Lasialan artesaanina sinulla on osaamista työtehtäviin joko yrittäjänä tai työntekijänä. Suoritettuasi taideteollisuusalan perustutkinnon sinulla on kelpoisuus hakea korkeakouluopintoihin Suomessa ja ulkomailla. Voi opiskella Tavastiassa Taideteollisuusalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoa, jos sinulla on työkokemusta alalta tai työskentelet lasinpuhaltajana. taideteollisuusalan perustutkinto Verhoilualan osaamisala Artesaani, verhoilu Koulutuksessa opitaan tekemään erilaisia huonekalujen ja ajoneuvojen verhoilutöitä. Verhoilijan ammattitaitoon kuuluu myös ompeluosaamista, vahvaa tekstiilimateriaalien tuntemusta ja asiakaspalvelua. Verhoilija tuntee sisustuksen historiaa ja osaa valita eri tyylikausille sopivat materiaalit, värit ja työmenetelmät. Huonekalujen ja ajoneuvojen korjaaminen on kestävää elämäntapaa tukevaa toimintaa, joka jatkaa tuotteen elinkaarta. Koulutuksen jälkeen voi työllistyä huonekaluteollisuuteen tai ajoneuvoverhoilutehtäviin. Työpaikkana ovat myös yksityiset verhoilualan yritykset tai oma yritys.

20 Ammattiopisto Tavastiassa voi syventää verhoilun osaamista Taideteollisuusalan ammattitutkinto, käsityöntekijä -koulutuksessa. Huonekalu- ja tekstiilialan opintoja voi syventää ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksissa. Jatkuva haku: lisätietoa s. 5 talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen osaamisala Putkiasentaja Putkiasentajaksi valmistuneella on monipuoliset perusvalmiudet talotekniikan työtehtäviin. Tekniset järjestelmät ja komponentit muodostavat rakennuksen talotekniikan. Osaamista tarvitaan uudisrakentamisessa sekä kiinteistöjen ylläpidossa ja korjauksissa. Putkiasennuksen osaamisalan suorittaneella on valmiudet asentaa, korjata ja huoltaa rakennusten lämpö- ja vesiputkistoja ja -laitteita. Putkiasentaja työskentelee LVI-alan yrityksessä, joka tekee putkirakennusurakoita uudisrakennuksilla ja korjaustyömailla. Myös rakennusteollisuuden, kuntien vesi- ja energialaitosten sekä kiinteistönhuoltoyhtiöiden palveluksessa on putkiasentajia. Talotekniikka säilyy merkittävänä työllistäjänä, koska nykyisten työntekijöiden korkean keski-iän takia alalle tarvitaan nuoria ammattilaisia. Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia Aloituspaikat 18 Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen Jatkuva haku: lisätietoa s. 5

21 tekstiili- ja muotialan perustutkinto Designtekstiilien valmistaja Suunnittelet ja valmistat yksilöllisiä sisustus- ja asustetekstiilituotteita tai vaatetuskankaita. Opinnoissa keskitytään kangaspuissa kudottujen tekstiilien valmistamiseen. Sidosoppi, kankaiden rakenteiden suunnittelu ja tekstiilituotteiden valmistaminen kangaspuilla on designtekstiilien valmistajan ydinosaamista. Opinnoissa painotetaan sidosopin osaamista, materiaalitietoutta, perinnettä sekä kestävien ja ekologisten tuotteiden käsityötaitoa. Kankaiden suunnittelua ja toteutusta tehdään myös tietokoneavusteisesti. Opintoihin kuuluu värjäystä, kankaanpainantaa ja tekstiilien erilaisia viimeistysmenetelmiä. Voit syventää osaamistasi esim. teollisessa kudonnassa, erikoismateriaalien ja tekniikoiden käyttämisessä tai ohjaustehtävissä toimimisessa. Voit toimia ohjaustehtävissä neuvonta-asemilla, työpajoilla, kansalais- tai työväenopistojen kursseilla tai valmistaa käsinkudottuja tai puoliteollisia tuotteita yrittäjänä tai esim. osuuskunnan jäsenenä. Tuotteet voivat olla esimerkiksi asiakkaan tilaamia käyttö- tai sisustustekstiilejä. Voit jatkaa kudonnan opiskelua Tavastiassa Taideteollisuusalan ammattitutkinto, käsityöntekijä -koulutuksessa. Tekstiilialan opintoja voi syventää myös Metropolia ammattikorkeakoulussa, Aalto-yliopistossa tai Lapin yliopistossa. Mittatilausompelija Opinnot sisältävät naisten vaatteiden suunnittelua, kaavoitusta ja valmistusta erilaisista materiaaleista, moniin eri käyttötarkoituksiin ja erityyppisille vartaloille. Opintoihin sisältyy yksilöllisen mittatilausompelun lisäksi osaamista sarjatuotannosta ja kestävän kehityksen mukaisesta vaatteiden valmistuksesta ja korjaamisesta. Koulutuksen jälkeen mittatilausompelija voi työllistyä ompelimoon, alihankintayritykseen sekä vaate- ja kangasmyymälään. Mittatilausompelija toimii usein myös itsenäisenä yrittäjänä, joka valmistaa vaatteita mittatilaustyönä tai pieniä tuotesarjoja. Ammattiopisto Tavastiassa voi opiskella Tekstiili- ja muotialan ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Jatko-opintoihin voi hakeutua myös ammattikorkeakouluihin, Vestonomi AMK tai Artenomi AMK -tutkintoihin.

22 Modisti Opinnot sisältävät hattujen ja muiden asusteiden suunnittelua, kaavoitusta, muotoilua ja valmistamista erilaisista materiaaleista. Modisti tekee asusteita asiakkaan mittojen ja mieltymysten mukaan ja osaa neuvoa asiakasta päähineiden valinnassa. Modistin opinnot sisältävät perinteisten käsityötekniikoiden lisäksi teollisempien työtapojen harjoittelua. Modistin opintoihin hakeutuu usein henkilöitä, joilla on entuudestaan tekstiili- ja muotialan osaamista, sillä modistin työtapojen osaaminen ja materiaalien tunteminen laajentaa myös esimerkiksi mittatilausompelijoiden osaamista ja työllistymismahdollisuuksia. Koulutuksen jälkeen modisti voi työllistyä omassa yrityksessään tai osana osuuskuntaa myyden päähineitä ja tehden tilaustöitä asiakkaille. Teattereiden puvustamot, tapahtumatuotannot ja erilaiset projektit työllistävät myös modisteja. Ammattiopisto Tavastiassa voi syventää modistin osaamista Taideteollisuusalan ammattitutkinto, käsityöntekijä - koulutuksessa. Jatko-opintoihin voi hakeutua myös ammattikorkeakouluihin esimerkiksi muotoilun opintoihin. Sisustustekstiilien valmistaja Opinnoissa perehdytään ommeltavien sisutustekstiilien suunnitteluun, kaavoitukseen ja valmistukseen sekä tekstiilien mahdollisuuksiin tilan sisustamisessa. Sisustustekstiilien valmistajan ydinosaamista on kodin ja julkisten tilojen sisustuksissa käytettävien kankaiden ominaisuuksien ja niille sopivien työtapojen tunteminen. Hän suunnittelee ja tekee tiettyyn asiakkaan tilaan suunniteltuja yksilöllisiä tekstiilejä, kuten erilaisia verhoja, sisustustyynyjä, liinoja tai saunatekstiilejä tai työskentelee esimerkiksi teollisessa sarjatuotannossa. Koulutuksen jälkeen sisustustekstiilien valmistaja voi työllistyä omassa yrityksessään tai osana osuuskuntaa myyden valmistamiaan tekstiilejä ja tehden tilaustöitä asiakkaille, jotka voivat olla esimerkiksi yksityishenkilöitä tai julkisia tiloja sisustavia yrityksiä. Myös esimerkiksi kangaskaupat ja messurakentaminen työllistävät sisustustekstiilien valmistajia. Jatko-opintoihin voi hakeutua ammattikorkeakouluihin esimerkiksi muotoilun tai sisustussuunnittelun opintoihin.

23 Suutari Opinnot sisältävät jalkineiden kaavoitusta, valmistusta ja korjaamista. Suutari tekee kenkiä myös asiakkaan mittojen ja toiveiden mukaan. Suutarin ammattitaidon ydintä on jalkineissa käytettävien materiaalien tuntemus. Nahasta suunnitellaan ja valmistetaan jalkineiden lisäksi pieniä tuotteita, kuten vöitä ja laukkuja. Koulutuksen jälkeen suutari voi työllistyä jalkinealan yrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä – esimerkiksi keskittyen jalkineiden korjaamiseen. Teattereiden puvustamot työllistävät myös suutareita. Ammattiopisto Tavastiassa voi syventää jalkinealan osaamista Taideteollisuusalan ammattitutkinto, käsityöntekijä - koulutuksessa. Jalkinemuotoilua voi hakeutua opiskelemaan Hämeen ammattikorkeakouluun. Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia PK aloituspaikat 15 Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen Jatkuva haku: lisätietoa s. 5 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Opintojen alussa perehdytään tieto- ja viestintätekniikan perustehtäviin, kuten sovellusohjelmiin, tietoturvaan, järjestelmien käyttöönottoon ja asiakaspalveluun. Opiskelu tapahtuu oppilaitoksessa sekä työelämässä. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana valitaan osaamisalaopinnot, joilla erikoistutaan eri työtehtäviin joko it-tukihenkilöksi tai tietoverkkoasentajaksi. Valmistuttuasi työskentelet yksityisissä yrityksissä, julkisella sektorilla sekä erilaisissa myynti- ja neuvontatehtävissä. IT-tukihenkilö IT-tukihenkilö työllistyy tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien työasemien, palvelimien, ja verkko- ja lisälaitteiden asentamiseen, ylläpitämiseen sekä virtualisointiin ja pilvipalveluihin. Tukihenkilö antaa tietoteknistä apua tietokoneiden tai IT-palveluiden käyttäjille erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä. Ammattisi kulmakiviä ovat kiinnostus jatkuvasti kehittyvää alaa kohtaan ja hyvät asiakas-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot Tietoverkkoasentaja Valokuitu- ja internetyhteyksien luomisen lisäksi opitaan myös toteuttamaan kiinteistöjen valvontajärjestelmäasennukset, laajakaista-asennukset sekä langattomien verkkojen asennukset. Tietoverkkoasentaja työllistyy tietoverkkokaapelointien ja -laitteiden asennukseen. Asennustyön suunnittelu, toteutus, testaus ja raportointi sekä asiakkaan opastus kuuluvat tietoverkkoasentajan työhön. Yhteishaku Ammattiopisto Tavastia Aloituspaikat 42 Mahdollisuus kahden tutkinnon suorittamiseen Jatkuva haku: lisätietoa s. 5 Hyvinvointiteknologia-asentaja Hyvinvointiteknologian ammattilaisena varmistat laitteiden turvallisen käytön sekä opastat asiakasta hyvinvointiteknologian käytössä. Teknisen osaamisen lisäksi ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyötaitoja. Hyvinvointiteknologia-asentaja työllistyy teknisiin asennusliikkeisiin, hoito- ja kuntoutuslaitoksiin, sairaaloihin, alan teollisuuteen ja maahantuontiin. Työtehtäviin voi kuulua terveydenhuoltojärjestelmien laiteasennukset sekä kotiasumisen tukijärjestelmien asennustyöt sekä niihin perehdyttäminen. Jatkuva haku: lisätietoa s. 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ2NzUw