Opinto-opas 2023-2024_Parolan lukio

OPINTO–OPAS 2023–2024

Parolan lukio Kinnalantie 1 13720 Parola lukio@hattula.fi kktavastia.fi/parolan-lukio YHTEYSTIEDOT 1. Koulutuskuntayhtymä Tavastia PL 30 13100 Hämeenlinna kktavastia.fi 2. HENKILÖKUNTA Rehtori Vararehtori Opinto-ohjaaja Opettajat Kuraattori Terveydenhoitaja Psykologi Etsivä nuorisotyöntekijä Reijo Järvinen puh. 050 320 7789, reijo.jarvinen@kktavastia.fi Tiina Peltola puh. 050 598 8693, tiina.peltola@kktavastia.fi Anne-Mari Kosola puh. 050 516 5671, anne-mari.kosola@kktavastia.fi etunimi.sukunimi@kktavastia.fi Johanna Kynäkoski puh. 050 443 1845 puh. 050 416 8020 puh. 050 416 7002 puh. 050 568 6370 Toimisto avoinna koulupäivinä klo 8.00–15.45 Opintosihteeri Tuija Pehkonen puh. 050 509 0333, tuija.pehkonen@kktavastia.fi Koulutuskuntayhtymä Tavastia Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen puh. 0400 505 388, jouni.haajanen@kktavastia.fi

Opettajat Grönberg Päivi (yl) Hurme Emilia (yl) Järvinen Reijo Kosola Anne-Mari Laitila Esko (yl) Lehtonen Merja Leppänen Matti Loponen Vilma (yl) Muttonen Tarja Mäkelä Artturi (yl) Nieminen Tuomas Peltola Tiina Perikangas Esko Pola Janne Rantanen Tuija Ruuskanen Jenni (yl) Sarva Kati Seppälä Tanja Sjöberg Sami (yl) Vilkko Suvi kuvataide venäjä opinto-ohjaus, yhteiskuntaoppi opinto-ohjaus liikunta ruotsi, englanti fysiikka, lyhyt matematiikka suomi toisena kielenä (S2) äidinkieli musiikki uskonto, psykologia, filosofia, elämänkatsomustieto englanti historia, yhteiskuntaoppi fysiikka, kemia, lyhyt matematiikka pitkä matematiikka liikunta liikunta saksa, espanja erityisopetus biologia, maantiede, terveystieto yl = opetusta myös Parolan Yhteiskoulussa Ryhmänohjaajat 023A Esko Perikangas 023B Tuija Rantanen 022A Tuomas Nieminen 022B Suvi Vilkko 021A Matti Leppänen 021B Janne Pola 020A Anne-Mari Kosola

3. LUKUVUOSI 2023-2024 3.1. Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Syyslukukausi 9.8.–21.12.2023 Kevätlukukausi 8.1.–1.6.2024 Syysloma 16.–20.10.2023 (vko 42) Joululoma 22.12.2023–7.1.2024 Talviloma 26.2.–1.3.2024 (vko 9) 3.2. Jaksojen ajat 1. 9.8.–28.9. 2. 29.9.–24.11. 3. 27.11.2023–31.1.2024 4. 1.2.–2.4. 5. 3.4.–1.6. 3.3. Oppitunnit ja ruokailut Lukion ruokailuvuoro on pääsääntöisesti klo 10.40–11.15. Ruokailu tapahtuu yläkoulun ruokasalissa oppitunti 2 aikana. Lounastauko on 45 minuuttia. Oppituntien alkamisajat 1. tunti 2. tunti 3. tunti 4. tunti 5. tunti 8.30–9.45 9.55–11.55 (sis. lounastauko klo 10.35–11.20 12.00–13.15 13.25–14.40 14.45–16.00 3.4. Muutokset työjärjestykseen 1. koulupäivä ke 9.8.2023 Junnupäivä ti 22.8.2023 Abi-info ti 5.9.2023 Abi-info ti 21.11.2023 Studia-messut ti 28.11.2023 Syksyn yo-juhla ti 5.12.2023 Joulujuhla to 21.12.2023 Abi-info ti 25.1.2024 Penkkarit to 8.2.2024 Vanhat 2024 pe 9.2.2024 (ilta to 8.2.) Abi-info ti 21.5.2024 Kevät- ja yo-juhla la 1.6.2024

ti 10.10. Ruotsi +AI + RE1 psykologia filosofia historia fysiikka biologia to 12.10. Matematiikka + englanti + RE2 uskonto yhteiskuntaoppi kemia maantiede terveystieto ti 12.12. Matematiikka + englanti + RE2 uskonto yhteiskuntaoppi kemia maantiede terveystieto to 14.12. Ruotsi +AI + RE1 psykologia filosofia historia fysiikka biologia ti 13.2. Ruotsi +AI + RE1 psykologia filosofia historia fysiikka biologia to 15.2. Matematiikka + englanti + RE2 uskonto yhteiskuntaoppi kemia maantiede terveystieto ti 16.4. Matematiikka + englanti + RE2 uskonto yhteiskuntaoppi kemia maantiede terveystieto to 18.4. Ruotsi +AI + RE1 psykologia filosofia historia fysiikka biologia 3.5. Ryhmänohjaus Ryhmänohjaustuokiot toteutetaan aikataulun mukaisesti erikseen määritellyssä luokassa. Poikkeuspäiviä yms. varten voidaan tarvita lisää RO- tuokioita, joista ilmoitetaan tarpeen tullen. Ryhmänohjaaja seuraa oman ryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymistä ja kurssivalintoja sekä puuttuu tarvittaessa ongelmiin. Ryhmänohjaajat pitävät ryhmänohjaajan tunteja (ks. työpäivät), jolloin käsitellään ajankohtaisia kouluun ja opiskeluun liittyviä aiheita sekä keskustellaan ryhmän yhteistoiminnasta. Ryhmänohjaus pidetään ko. ryhmänohjaajan luokassa ja kaikkien opiskelijoiden tulee olla läsnä. Jokainen opettaja on opiskelijan ohjaaja oman oppiaineensa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja pitävät yhteyttä tarvittaessa myös opiskelijoiden vanhempiin tai huoltajiin. 3.6. Päättöviikot Jokaisen jakson lopussa on päättöviikko, jolloin kokeet pidetään erillisen aikataulun mukaisesti. Päättöviikon ohjelman saat ryhmänohjaajaltasi päättöviikkoa edeltävässä RO- tuokiossa. Tiukka päättöviikko ja lukion vaatimukset edellyttävät jatkuvaa työntekoa ja valmistautuminen kokeita varten on aloitettava hyvissäajoin. 3.7. Uusintatentit Uusintatentteihin ilmoittaudutaan wilmassa järjestelmässä olevan aikataulun mukaisesti. Uusintatenttipäivät Koe alkaa koepäivinä klo 15.

3.8. Vanhempainillat I vuosikurssi to 12.10.2023 II vuosikurssi to 9.11.2023 III vuosikurssi ti 16.1.2024 4. OPISKELUHUOLTO 4.1. Opiskelijaterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon tarkoituksena on opiskelijoiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä, opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä tarjota terveyden- ja sairaanhoitopalveluita opiskelijoille. Lukion aikana terveydenhoitaja tarkastaa kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ja toisen vuosikurssin opiskelijat tarkastaa lääkäri. Myös kutsuntaikäisten lukiolaisten kutsuntatarkastukset tehdään opiskeluterveydenhuollossa. Opiskeluterveydenhuollon toimipiste sijaitsee osoitteessa Koulutie 4, ensimmäinen kerros. Vastaanottoaika ilman ajanvarausta on koulupäivinä klo 8.30–9.00 ja 12.00–12.30. Ajanvaraus Wilman kautta tai puh. 050 416 8020. 4.2. Hammashoito Lukion toisen vuosikurssin opiskelijat kutsutaan hammashoitoon, muutoin käytetään yksilöllistä hoitoväliä. Hoito on maksutonta 18-vuotiaaksi asti. Ajanvaraus: puh. 03 6731 277. Peruuttamattomasta poisjäännistä yli 15-vuotiaalta veloitetaan erillinen maksu.

4.3. Psykologi ja kuraattori Psykologin työn tavoitteena on henkisen hyvinvoinnin tukeminen kouluyhteisössä. Psykologin vastaanotto on Parolan terveysaseman tiloissa Parolantie 42, puh. 050 416 7002. Kuraattorin tehtävä on tukea opiskelijoita muissa kasvuun ja kehitykseen sekä elämänhallintaan liittyvissä ongelmatilanteissa. Kuraattorina toimii Johanna Kynäkoski, puh. 050 443 1845. 4.4. Opinto-ohjaus Opinto-ohjauksen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa lukio-opiskelussa, kurssi- ja ainevalintojen tekemisessä sekä luoda pohjaa lukion jälkeiselle uravalinnalle. Ohjaus on koko lukioajan kattava prosessi. Opinto-ohjaus toteutetaan luokkaopiskeluna ja pienryhmä- sekä yksilöohjauksena. Henkilökohtaiseen ohjaukseen voi varata itse ajan tai saada kutsun opinto-ohjaajalta tai ryhmänohjaajalta. Opinto-ohjauksen ensimmäinen pakollinen opintojakso on hajautettu eri vuosiluokille. Toinen pakollinen opintojakso suoritetaan toisen opiskeluvuoden aikana. Ajankohtaisista asioista opinto-ohjaaja tiedottaa pääsääntöisesti Wilman kautta. Myös ryhmänohjaajat osallistuvat omalta osaltaan ohjaukseen. Opinto-ohjaaja Anne-Mari Kosola puh. 050 516 5671. 4.5. Opiskelijahuolto Koulun opiskelijahuoltoasioista vastaavat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori sekä ryhmänohjaajat. Opiskeluhuoltoon kuuluvat erilaiset kouluntoimintaan yhteisönä, opiskelijatoimijuuteen ja yksilölliset opiskelijahyvinvoinnin asiat. Opiskelijahuollolla tavoitellaan ongelmien ennaltaehkäisyä sekä kehitetään kouluyhteisöä. 4.6. Opiskelijakunta Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki koulun opiskelijat. Opiskelijakunnan tehtävä on osallistua koulutyön suunnitteluun, valvoa opiskelijoiden etuja, pitää yhteyttä opettajakuntaan ja järjestää erilaisia tapahtumia. Tavoitteena on yleinen viihtyvyys, hyvä kouluhenki ja yhteydet myös muihin oppilaitoksiin. Opiskelijakunnan hallitus valitaan syyslukukauden alussa. opetus päivittäinen ruokailu opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat 4.7. KELAn etuudet ja pidennetyn oppivelvollisuuden tuoma maksuttomuus Pidennetyn oppivelvollisuuden tuoma maksuttomuus koskee opiskelijoita alla olevin kriteerein ja eduin. Mitä opintojen maksuttomuus tarkoittaa? Opiskelijalle maksuttomia ovat viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta Muista lukion opiskelijoiden opintososiaalisista eduista saa tietoa KELAn sivuilta www.kela.fi

4.8. Opiskelijatodistus Kansliasta opiskelija voi saada opiskelijatodistuksen tarvittaessa. Suomen Lukiolaisten Liitolta (lukio.fi) voi lunastaa opiskelijakortin. Ilmoitustaululta ja kansliasta saa lisätietoa. 4.9. Koulumatkatuki Lukio-opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos yhdensuuntainen koulumatka on pitkä. Tukea haetaan OmaKelassa (www.kela.fi/OmaKela). Jotta voit kirjautua OmaKelaan ja hakea tukea tarvitset omat verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Lisätietoa koulumatkatuesta www.kela.fi/koulumatkatuki. 5.2. Koulun työrauhan ja viihtyisyyden ylläpitäminen Oma ja toisten työskentely on mahdollista vain, jos jokainen huolehtii omasta käytöksestään ja ympäristöstään tavalla, joka ei aiheuta haittaa tai häiriötä. Koulussa ja koulun piha-alueella on tupakointi kielletty (Laki 1.3.1995). Päihteiden ja huumeiden tuominen koulun alueelle, niiden käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena oleminen on koulun alueella kielletty. 5. OPETUSJÄRJESTELYT 5.1. Työaika Lukion työaikaan liittyy paitsi lukujärjestyksen mukaiset koulupäivät, myös koulunkäyntiin liittyvät tilaisuudet, jotka poikkeavat lukujärjestyksestä. Koulu voi järjestää kouluaikana tai sen ulkopuolella ko. tilaisuuksia, mm. lukukausien päättäjäistilaisuudet, muut esim. kansallisiin merkkitapahtumiin ja - henkilöihin liittyvät juhlat, näytännöt, näyttelyt, luennot, opiskelijoille järjestetyt kilpailut, ryhmä-, opiskelija- ja oppiainekokoukset sekä opintoretket ja koulun tiloissa järjestettävät tapahtumat. Koulun järjestämissä tilaisuuksissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. Poissaolot näistä tilaisuuksista käsitellään, kuten poissaolot opintojaksoilta. Ks. kohta poissaolot ja myöhästyminen. 5.3. Tapaturmatilanteet Opiskelijat on vakuutettu kouluaikana. Tapaturman sattuessa on tehtävä tapaturmailmoitus opettajan tai terveydenhoitajan toimesta. Koulun kanslia toimittaa ilmoituksen vakuutusyhtiöön. Kansliasta saat myös tarkempia ohjeita. 5.4. Kurinpidolliset seuraamukset Kurinpitoasiat käsitellään tapauskohtaisesti noudattaen lukiolakia. Seuraamuksia ovat nuhtelu, varoitus tai erottaminen määräajaksi.

6. TYÖSKENTELY LUKIOSSA Nuku tarpeeksi. Riittävä unensaanti on perusta opiskelulle. Unen puute aiheuttaa niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin ongelmia. Opiskelu väsyneenä ei tuota toivottuja tuloksia ja on näin haitaksi opinnoille. Varaa aikaa harrastuksille, kavereiden tapaamiselle, sinulle tärkeille asioille. Ne ovat hyvä vastapaino opiskelulle. Älä stressaa liikaa. Liiallinen stressi ei ole hyväksi opiskelijalle. Liikunta ja lepo auttavat hallitsemaan stressiä. Pieni jännitys saattaa myös parantaa suorituskykyä, vaikkapa koetilanteessa. Vähennä stressiä siten, että suunnittelet töitäsi ja ajankäyttöäsi. Laadi aikataulu päättöviikolle. Jo ennen päättöviikkoa on hyvä miettiä tai laatia joustava aikataulu lukemiselle ja harjoituksille. On helpompi työskennellä, kun on valmiiksi jäsennellyt ajankäytön, eikä tarvitse lukea keskellä yötä. Päättöviikko ei ole niin raskas, kun on tehnyt töitä koko opintojakson ajan. Tee kotitehtävät. Läksyjen tekeminen on erityisen tärkeää lukiossa. Yritä löytää itsellesi sopivimmat opiskelutavat. Asioiden ulkoa opettelusta ei ole pitemmän päälle hyötyä. Opettele hahmottamaan kokonaisuuksia ja keskittymään olennaisiin asioihin. Myös oppitunnilla kuunteleminen on tärkeä osa opiskelua ja auttaa sisäistämään asioita. Ole aktiivinen. Osallistu opetukseen omalta osaltasi, esitä kommentteja ja kysymyksiä sekä ole oma-aloitteinen. Aktiivisuus tekee opiskelusta mielenkiintoisempaa ja asiat jäävät paremmin mieleen. Myös motivaatio on erittäin tärkeä asia opiskelussa. Yritä löytää ja pitää mielessä syitä ja tavoitteita opiskelun suhteen. Ota sellaisia opintojaksoja, jotka kiinnostavat sinua ja jotka liittyvät mahdollisiin jatko-opintoihin. 6.1. Opiskeluohjeita lukiolaiselle Suurin ero peruskoulun ja lukion välillä on lisääntyvä työn ja vastuun määrä. Lukion alkaessa tulet huomaamaan, että opiskelutyö vie totuttua enemmän aikaa. Tässä on joitakin ohjeita, jotka toivottavasti ovat avuksi lukio-opinnoissa. 6.2. Lukion tuntijako ja opintojaksot Lukio-opinnot koostuvat opintojaksoista: pakollisista ja valinnaisista. Pakolliset opintojaksot ovat valtakunnallisesti kaikille yhteisiä. Valinnaiset opintojaksot ovat pakollisiin välittömästi liittyviä opintojaksoja ja niitä on sekä valtakunnallisia että koulukohtaisia. Ylioppilaskokeiden tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisesti valinnaisten opintojaksojen pohjalta. Koulun omat valinnaiset opintojaksot ovat mm. tukikursseja ja menetelmäkursseja, jotka saattavat sisältää aineksia eri oppiaineista. Ne ovat koulukohtaisia tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Lukion oppimäärään kuuluu yhteensä vähintään 150 opintopistettä.

6.3. Opintosuorituksen arviointi Arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta oppimistavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelussa etenemisestä. Arviointi perustuu paitsi mahdolliseen kokeeseen, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Kunkin opintojakson arviointiperusteet selvitetään opiskelijalle opintojakson alussa. Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset valinnaiset opinnot arvioidaan numeroin. Muiden valinnaisten opintojen arviointitapoja voivat olla numeroarviointi, suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H = hylätty) tai sanallinen arviointi. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat myös täydentää ja täsmentää numeroarvosanaa. Keskenoleva opintojakso merkitään K-kirjaimella. Opiskelijan opintojakso voidaan jättää arvioimatta, mikäli arvioinnin edellytykset eivät täyty. Näitä syitä ovat mm. poissaolo opetuksesta, kurssitehtävien tekemättä jättäminen tai muu opiskelun laiminlyönti. Arvioimatta jätetty opintojakso merkitään jaksotodistukseen arvosanalla X, jätetty arvioimatta. Arvosana Mitä tarkoittaa? Seuraukset ja toimintaohjeet 5 - 10 Opintojakso (valtakunnallinen) on hyväksytty. Opintojakson opintopistemäärä lasketaan kokonaispistemäärään. S Opintojakso (paikallinen) on hyväksytty suoritusmerkinnällä. 4 Opintojakso (valtakunnallinen) on hylätty ja sen voi uusia. Opintojakson opintopistemäärä lasketaan kokonaispistemäärään. Huomaa 2/3 -sääntö! * Valtakunnallisen valinnaisen opintojakson voi pyytää poistettavaksi rekisteristä. Tätä on anottava kirjallisesti. H Opintojakso (paikallinen) on hylätty ja sen voi uusia. Opintojaksosta ei merkitä opintopisteitä rekisteriin. K = kesken Poissaoloja on selvittämättä. Arviointiin liittyviä osasuorituksia, jotka opettaja on edellyttänyt osaksi arviointia, on tekemättä/palauttamatta. Selvitä poissaolot. Selvitä asia opettajan kanssa ja ilmoittaudu, jos tästä on kyse, uusinta-/rästitilaisuuteen. Palauta puuttuvat suoritukset opettajan määräämään päivään mennessä. Suoritusjärjestys Opintojen suoritusjärjestys määritellään oppiainekohtaisesti ja se ilmenee ainekohtaisista opetussuunnitelmista. Esimerkiksi kielet ja matematiikka pyritään opiskelemaan numerojärjestyksessä. Pakollisesta suoritusjärjestyksestä voi poiketa aineenopettajan luvalla. Opiskelusuunnitelma Lukio-opiskelu kestää 2-4 vuotta. Suositeltavaa on suorittaa opinnot kolmessa vuodessa. Opiskeluajan pidentämisestä neljään vuoteen on keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa ja suoritusaikataulusta on laadittava opintosuunnitelma. Lukio-opintojen alussa opiskelija laatii itselleen alustavan suunnitelman opintojen suorittamisesta. Yksityiskohtaisen opinto-ohjelman opiskelija tekee lukuvuosittain ja sitä tarkistetaan tarpeen vaatiessa. Opinto-ohjelman muutoksista keskustellaan opinto-ohjaajan kanssa. Opintojaksojen arviointiin liittyvät arviointimerkinnät ja niiden merkitys on kirjattu alla olevaan taulukkoon opetussuunnitelman mukaisesti

Arvosana Mitä tarkoittaa? Seuraukset ja toimintaohjeet X = keskeytynyt X-merkinnän syy (jokin alla mainituista) on kirjattava arviointiin. 1) opettaja ei pysty puutteellisen näytön vuoksi arvioimaan kurssia edes arvosanalla 4 2) arvioitavissa suorituksissa on käytetty vilppiä 3) K-merkintää ei ole hoidettu määräaikaan mennessä 4) opiskelija keskeyttää itse opintojakson (opiskelija ei ole jättänyt arvioitavia suorituksia, ja opettaja katsoo, että K-merkintää ei voida antaa) 5) Itsenäinen suoritus on hylätty. Opintojakson opiskelu on keskeytynyt. Ole yhteydessä opinto-ohjaajaan. Käy opintojakso uudelleen tai suorita se itsenäisesti (jos itsenäinen suoritus on mahdollinen opetussuunnitelman mukaan). Opettaja on kirjannut X-merkinnän syyn arvioinnin lisätietoihin. Opintojakson opettaja on yhteydessä opintoohjaajaan ja/tai opiskeluhuollon henkilökuntaan. O = osasuoritus Käytetään pitkien opintojaksojen (yli 2 op) väliarviointiin. Osoittaa osaamisen tason arviointihetkellä. Opettaja kirjaa lisätietoihin osaamisen tason numerona. Merkintää ei voi antaa ilman selitettä. Toimii opintojen seurannan välineenä, eikä ole virallinen arviointimerkintä. O-merkintä muutetaan varsinaiseksi arvosanaksi, kun koko opintojakso on opiskeltu ja arvioinnin edellytykset täyttyvät. Mikäli pitkän opintojakson väliarvioinnissa on K, se tarkoittaa, että tämän hetkistä osaamisen tasoa ei voida arvioida näytön puuttumisen vuoksi. 6.3.1. Hylätyn kokeen uusinta Hylätyn opintojakson opiskelija voi suorittaa joko uusintakokeessa tai käymällä opintojakson uudelleen. Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty opintojakso yhden kerran: välittömästi seuraavana uusintapäivänä, yleisenä uusintapäivänä elokuussa tai varsinaisena koepäivänä, kun opintojakso järjestetään uudelleen. Uusintakoepäivät tiedotetaan lukuvuoden alussa. 6.3.2. Hyväksytyn kokeen uusinta Hyväksytyn opintojakson opiskelija voi uusia pääsääntöisesti suorittamalla opintojakson uudelleen. Opintojakson arvosanaksi tulee suorituksista parempi. 6.3.3. Etenemiseste Etenemisestettä ei käytetä Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioissa. Opintoja seurataan, ja milloin 2/3 oppimäärän päättöarviointiin vaikuttavista opintojaksoista ei ole hyväksytysti suoritettu, ohjataan opiskelija uusimaan hylättyjä opintojaksoja. Opintopistekertymää ja päättöarvosanan määräytymiseen vaikuttavia opintojaksojen arvosanoja seurataan koulun ohjaussuunnitelman mukaisesti.

6.3.4. Itsenäinen suoritus Opintoja on mahdollista suorittaa itsenäisesti osallistumatta opetukseen. Opintojakson itsenäinen suorittaminen tulee kysymykseen yleensä silloin, kun opiskelija haluaa suorittaa opintojakson, jonka opetus ei ole toteutunut tai kun opiskelijan on mahdotonta sijoittaa opintojaksoa omaan opintoohjelmaansa. Opintojakson itsenäisestä suorittamisesta sovitaan aineenopettajan kanssa. Suorittaessaan opintojakson itsenäisesti opiskelija osallistuu yleensä kokeeseen vastaavaa opintojaksoa opiskelleen ryhmän kanssa. Jos opiskelija opiskelee opintojakson kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Jos opintojakso on suoritettu itsenäisesti, mutta suoritus on hylätty, opiskelija voi täydentää suoritustaan kerran. Opintojakson voi yrittää suorittaa itsenäisesti vain kerran saman lukuvuoden aikana. 6.3.5. Osaamisen tunnustaminen Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Päätöksen muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta tekee rehtori. 6.3.6. Jaksotodistus Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. (LA 6§). Jotta Parolan lukio voisi varmistaa, että huoltajat saavat asetuksen mukaisen tiedon, koulu edellyttää huoltajan allekirjoitusta tiedotteisiin ja jaksotodistuksiin sellaisilta opiskelijoilta, jotka eivät vielä ole täysi-ikäisiä. Arviointitiedot löytyvät myös Wilma-järjestelmästä. 6.4. Päättöarviointi Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opintoohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Tämä edellyttää kaikkien yhteisten oppiaineiden suorittamista sekä opiskelijan valitsemien valinnaisten opintojaksojen suorittamista, yhteensä vähintään 150 opintopistettä. Oppiaineen päättöarvosana määräytyy pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen perusteella. Oppiaineisiin läheisesti liittyviä valinnaisia opintojaksoja voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista hyväksytysti. Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset pakolliset opintojaksot, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. Valtakunnallisen valinnaisen opintojakson voi pyytää poistettavaksi rekisteristä. Päättöarvosanaa voi korottaa suullisissa tenteissä, joita järjestetään sekä ennen ylioppilastutkinnon kirjallisia kokeita, että niiden jälkeen. Lukion päättötodistukseen numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi opintopistettä sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain korkeintaan neljä opintopistettä.

yksittäiseksi oppitunniksi ao. opettajalta enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta pidemmäksi ajaksi rehtorilta 6.5. Poissaolot ja myöhästymiset Lukion opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänellä ole hyväksyttävää syytä poissaoloon. Hyväksytty syy poissaoloon on sairaus tai rehtorin tai ryhmänohjaajan antama lupa. Etukäteen tiedossa olevanpätevän syyn takia opiskelija tai huoltaja voi anoa lupaa koulusta poissa olemiseen Wilman lomakkeella: Poissaolot lasketaan oppituntia kohti. Kaikista poissaolotunneista tulee antaa selvitys ryhmänohjaajalle heti, kun se on mahdollista. Selvitys voidaan antaa Wilma- järjestelmän huoltajatunnuksella tai kirjallisesti selvityksin, mikäli huoltajatunnus ei ole käytössä. Kirjallinen poissaoloselvitys toimitetaan ryhmänohjaajalle. Opettajat voivat edellyttää itsenäistä opiskelua poissaolojen korvaamiseksi Asiaton poissaolo ja toistuva myöhästyminen vaikuttavat oppimisen arviointiin. Selvittämättömien poissaolojen vuoksi opiskelija voidaan jättää arvioimatta. Opettaja voi antaa opiskelijalle harkintansa mukaan lisätehtäviä poissaolojen korvaamiseksi, jos opintosuoritus muutoin jää puutteelliseksi ja jos poissaolojen syy on hyväksyttävä. Kolme asiatonta myöhästymistä katsotaan yhdeksi selvittämättömäksi poissaolotunniksi. 7. YLIOPPILASTUTKINTO Keskeiset ohjeet www.ylioppilastutkinto.fi Kevään 2024 ylioppilaskokeisiin on ilmoittauduttava 23.11.2023 mennessä. Abi-infojen ajankohdat löytyvät nettisivuilla olevasta Opiskelijan kalenterista.

SYKSYN 2023 KOEPÄIVÄT ma 11.9. ke 13.9. pe 15.9. ma 18.9. ti 19.9. to 21.9. pe 22.9. ma 25.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia vieras kieli, pitkä oppimäärä toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe, S2 toisena kielenä ja kirjallisuus -koe vieras kieli, lyhyt oppimäärä KEVÄÄN 2024 KOEPÄIVÄT ti 12.3. to 14.3. pe 15.3. ma 18.3. ke 20.3. pe 22.3. ma 25.3. ke 27.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe, S2 kielenä ja kirjallisuus -koe vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, espanja, saksa äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ2NzUw