VOP-uutiset

2 VOP-uutiset VOP-uutiset 3 VOP-uutiset on Vanajaveden Opiston asiakaslehti, joka jaetaan noin 40 000 kotiin Hämeenlinnan seudulla. Päätoimittaja : Outi Itäluoma Taitto : Mikko Itävaara Julkaisija: Vanajaveden Opisto / Koulutuskuntayhtymä Tavastia Asiakaspalvelu Avoinna ma 11.1.2021 alkaen ma–to klo 10–16 Ilmoittautumiset, peruutukset, kurssimaksut ym. Puh. 03 6581 800 Sähköposti: vop.toimisto@kktavastia.fi (ei kurssi-ilmoittautumisia) Osoite: Jaakonkatu 28 13100 Hämeenlinna Kurssiperuutukset myös: vop.peruutukset@kktavastia.fi Netti-ilmoittautumiset: www.opistopalvelut.fi/vanajavesi Nettisivut: kktavastia.fi/vop VOP yhteystiedot VOP-uutiset Sisältö Biologi Elina Pallas ker- too lintujen salaisesta elämästä Esko Valtaoja: Parem- paan huomiseen tarvi- taan tietoa, opiskelua ja viisautta. Jos kuluttamisella ei haettaisikaan ajanvie- tettä. Outi Pyy patistaa arvopohjaiseen kulutta- miseen. Laulu on ilo – vaikka maski päässä. Havina- kuorolaisten tunnelmia. Elinkautinen opiskelu ja utelias mieli. Pasi Lanki- sen kolumni. Kielitaito on avain vieraaseen kulttuuriin ja kansalaisuuteen. Kurssilaisten kuvat kurkisteltavina. Anne Tamminen analysoi har- rastajien valokuvia. Kevään 2021 kurssit 2 3 3 4 4 5 6 – Vauraus, vapaus, demokratia ja terveys eivät ole koskaan niin hyvällä tasolla kuin nyt. 1950-luvun Suomessa brutto- kansantuote oli viidesosa nykyisestä, ja 50 vuoden päästä se on maailman köy- himmissä valtiossa samalla tasolla kuin Suomessa nyt, Valtaoja sanoo. Kehitys on tapahtunut ja tapahtuu tiedon ja tieteen avulla: – Meidän koko maailmamme on ra- kentunut tiedolle. Vaurauden kasvu pe- rustuu tietoon. Paremman oman elämän ja paremman maailman tekemiseen tar- vitaan tietoa. Ilman sitä ei ole myöskään viisautta. Valtaojan mukaan siellä, missä tietoa on yritetty pimittää, kehitys on hidastu- nut. – Maailman nopea muuttuminen vaatii meiltä jokaiselta jatkuvaa opiske- lemista ja muuntautumista, omien mie- lipiteiden päivittämistä ja rakkaistakin luuloista luopumista. Opiskeleminen on välttämätöntä, ja se on hauskaa! – Taloudellista kasvua tarvitaan edel- leenkin, koska vain se voi tuottaa maa- ilmaan lisää vaurautta. Meidän pitää vain muistaa, että ihmisen pelastamisen lisäksi on pelastettava myös maapallo ja luonto. Paremman teknologian ja pa- rempien yhteiskunnallisten päätösten kautta molemmat ovat mahdollisia. Pitäisikö meidän kuitenkin elää vähän kohtuullisemmin? – Tuoreen tutkimuksen mukaan 80 % Parempaan huomiseen tarvitaan tietoa, opiskelua ja viisautta Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaojan mukaan ihmisillä on tapana katsoa tulevaisuutta mustien silmälasien läpi ja muistella vanhoja hyviä aikoja, vaikka maailma on mennyt koko ajan parempaan suuntaan. suomalaisista kuvittelee jo elävänsä koh- tuullisesti ja ekologisesti kestävästi, mikä ei tietysti pidä yhtään paikkaansa. Tek- nologia ja yhteiskunnan tasolla tapahtu- vat päätökset eivät vielä riitä, tarvitaan myös jokaisen ihmisen henkilökohtaisia päätöksiä ja valintoja. Omaa hiilijalan- jälkeään voi pienentää hyvin helposti ja kivuttomasti. – Tärkeintä on muistaa, että maail- man tulevaisuus riippuu meistä, ihmisis- tä, ja meidän jokaisen valinnoista. Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia Valtaojan mukaan digitalisaatio antaa valtavasti mahdollisuuksia sekä vauraa- seen elämään ja hyvinvointiin että maa- pallon pelastamiseen. – Digitalisaation myötä meillä on pää- sy lähes kaikkeen tietoon. Mutta data on vain ykkösiä ja nollia: tieto pitää muuttaa ymmärrykseksi ja ymmärrys viisaudeksi. Tarvitaan opastusta medialukutaitoon, jotta ihmiset löytävät olennaisen tiedon kaiken hömpän seasta. Ja tarvitaan myös humanistisia tieteitä, jotta ymmärtäi- simme, millaisia me olemme ja miten meidän tulee toimia. Digitalisaatio myös säästää luonnon- varoja ja energiaa. – Älypuhelin on hyvä esimerkki tästä. Toissavuotisessa tieteellisessä tutkimuk- sessa verrattiin tavallista älykännykkää, ja kaikkea mitä sillä voi tehdä, siihen että samat asiat olisi tehty parinkymmenen vuoden takaisella teknologialla. Olisi tarvittu erikseen lankapuhelimet, tele- faxit, radiot, televisiot, kamerat, herätys- kellot... Tutkimuksen mukaan tarvittava energiankulutus olisi ollut satakertainen, puhumattakaan kaikesta siitä ainemää- rästä, mitä noihin kymmeniin laitteisiin olisi tarvittu. Mikko Itävaara "Maailman nopea muuttuminen vaatii meiltä jokaiselta jatkuvaa opiskelemista ja muuntautumista, omien mielipiteiden päivittämistä ja rakkaistakin luuloista luopumista." Outi Pyy haluaisi, että ihmiset ymmär- täisivät kulutusvalintojensa vaikutukset ja lähtisivät kuluttamaan sisäisen arvo- maailmansa mukaisesti: – Ihmisen ei pitäisi tavoitella elä- määnsä onnellisuutta vaan merkityk- sellisyyttä. Ihmisen täytyy haluta tehdä kuluttamiseensa muutos, jossa ei itse asiassa menetetä mitään mutta saadaan enemmän. Se ei ole tavaraa vaan jotain paljon hienompaa. Arvopohjaisessa kuluttamisessa ei haeta ajanvietettä eikä hetken tyydytys- tä: – Jos itse haluan kuluttaa jotain tosi nopeasti, menen kirpputorille, jossa saan tyydytettyä nopean ostohalun. Mutta jos lähden etsimään tuotetta oikeaan tarpee- seen, vaikka uuteen talvitakkiin, käyn vaikka jo edellisenä talvena katsomassa kaikki vastuulliset merkit läpi. Usein se sama rotsi löytyy sieltä vielä seuraavana- kin talvena, koska vastuullisilla brändeil- – Tärkeintä on, että kuluttaja ymmärtäisi vastuunsa ja sen, miten paljon vaihtoehtoja hänellä on, sanoo Outi Pyy, joka kantaa huolta tekstiilialan ekologisesti vastuullisesta kuluttamisesta. lä kuluttamisen sykli on hitaampi eikä niillä ole aletyhjennysmyyntejä. – Kun kuluttamisen sykli ja volyymi hidastuu, se myös pienentää automaatti- sesti hiilijalanjälkeä. Jos kuluttamisella ei haettaisikaan ajanvietettä Kuluttamisprosessin muututtua laa- dukkaammaksi, hinta ei ole enää niin relevantti osa ostostapahtumaa: – Kaikilla tuloluokille on olemassa ostospaikkoja: meillä on hyvät second Esko Valtaoja. Kuva Jukka Lariola. Normaalisti Havinan harjoituskauden lopussa siintää konsertti, joka on harjoi- tusten ykköstavoitteena. Nyt juhlakon- sertti – joka oli jo kertaalleen siirretty keväältä syksylle – odottaa edelleen ensi kevään kalenterissa. Ja koska joulukon- serttejakaan ei voitu järjestää, kuoron- johtajan oli keksittävä uusi lähestymis- tapa. – Olemme keskittyneet kuoron osaa- misen kehittämiseen: laulutekniikkaa, kuuntelua ja yhtenäisyyttä, kaikenlaista heittäytymistä ja muuta mukavaa. Joh- tajan vinkkelistä tämä on ollut paikoin työlästä, mutta antoisaa. Toivottavasti keväällä päästään näyttämään, mitä on opittu! Jani Laaksonen sanoo. Treeneissä käytetään maskeja ja nou- datetaan turvavälejä. Alun hämmennyk- sen jälkeen maskeihin on totuttu – mo- nen mielestä jopa yllättävän hyvin. – Maski haittaa toki laulamista, koska hengittäminen hankaloituu ja itselläni parta menee suuhun, mutta ehkä olen- Laulu on ilo – vaikka maski päässä Osa havinaisista jäi syksyllä koronatauolle, mutta noin puolet päätti jatkaa lauluharrastusta poikkeusoloissa. Miten syksy on sujunut naiskuoro Havinan riveissä? naisin haitta kuitenkin on ilmeettömyys. Ilmeet ovat tärkeä työkalu kuoronjohta- jalle, Jani kertoo. Piia Jokinen ja moni muu kuorolai- nen ovat kokeneet erilaisen treenisyksyn jopa hyödyllisenä. Piia kertoo, että mas- kin kanssa on ollut välillä haasteellista laulaa, mutta laulamisen ilo on ollut niin suurta, että se ohittaa epämukavuudet. – Olemme treenanneet tekniikkaa, josta on jäänyt toivottavasti käytäntöön montakin asiaa. Erityisesti mieleen on jäänyt "laiva ohoi" -harjoitus, Piia ker- too. Rohkeutta ja naaman vääntelyä Katariina Salminen on kokenut mas- kit hankalina, mutta epäilee sen olevan myös tottumiskysymys. Hän on surrut sitä, että osa kuorolaisista on tauolla, mutta näkee myös hyviä puolia. – Olen oppinut uutta, kun olemme harjoitelleet pienissä ryhmissä laulutek- niikkaa. Se on loistava etu. Tiina Linnakedollekin erilainen kausi on tuonut myös hyviä asioita mu- kanaan. Lyhyemmät pienryhmätreenit ovat auttaneet kestämään maskiakin pa- remmin. – Harjoitukset on tuntuneet rennoil- ta ja mukavilta. Toisaalta on joutunut ottamaan itseään niskasta kiinni, kun ei ole niin montaa vierustoveria, joiden joukkoon voi ”hävitä”. Toisaalta maskin takaa on ollut jotenkin turvallisempaa laulaa esimerkiksi yksin, hän sanoo. Tanja Toloselle syksy on tuonut lau- lamiseen ihan uusia sävyjä. – Syksy on ollut valtavan opettavai- nen. Tuntuu, että omasta lauluäänestä on tullut hitusen voimakkaampi ja us- kaliaampi. Uskaltaisiko jopa sanoa, että koen tulleeni taitavammaksi kuorolaula- jaksi, hän sanoo. – Maskin yllättävä hyvä puoli on ol- lut se, että on saanut rauhassa väännellä naamaansa sangen värikkäidenkin har- joitteiden vaatimalla tavalla. Huonoa on se, että kaverin suuta tai normaalisti tärkeitä hymyjä ja eläytymistä ei näe – saatikka sitten, että voisi lukea huulilta sanoja, hän naurahtaa. Tuuli Tiainenkin on sopeutunut maskilauluun mielestään hyvin. – Alun järkytyksen jälkeen on ollut erilaista, mutta mukavaa. Kerrankin on ollut aikaa harjoitella sellaisia asioita, joita ei normaalina kuorokautena ehdi. Yleensä aika menee tulevan konsertin biisien hieromiseen. Tekniikkatreenit ovat olleet mielekästä vaihtelua! Jenni Manninen Tuuli Tiainen (vas.) ja Tanja Tolonen ovat oppineet laulutekniikasta paljon uutta syksyn aikana. Kuva Jenni Manninen. Bloggaaja ja vastuullisuusvaikuttaja Outi Pyy on kestävän vaatehuollon ja kierrätysmuodin ammattilainen. Pyyn tekemiä kierrätysmateriaaleista valmistettuja iltapukuja on nähty mm. Linnan juhlissa. Kuva Outi Pyy . hand -markkinat, joilta saa laadukkaita tuotteita käytettynä. Mikko Itävaara 1 Outi Pyy esiintyy Tekstiilit Uusiks -webinaarissa pe 8.1. Ks. Käsityö, kurssinumero 1104900.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ2NzQ4